source: 2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Elava.cs @ 6353

Revision 6353, 1.3 KB checked in by anlakane, 6 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using Jypeli;
6
7/// <summary>
8/// PlatformCharacter, jolla on elämälaskuri.
9/// </summary>
10public class Elava : PlatformCharacter
11{
12    public DoubleMeter Elamat { get; private set; }
13
14    public event Action Kuoli;
15
16    public Elava(double width, double height, double elamat)
17        :base(width, height)
18    {
19        Elamat = new DoubleMeter(elamat, 0, elamat);
20        Elamat.LowerLimit += delegate 
21        {
22            if (Kuoli != null) Kuoli();
23        };
24    }
25
26    /// <summary>
27    /// Vähennetään elämiä. Vain vähentämiseen (ts. maara > 0)
28    /// </summary>
29    /// <param name="maara"></param>
30    public void Damagea(double maara)
31    {
32        if (maara < 0) return;
33
34        this.Elamat.Value -= maara;
35    }
36
37    /// <summary>
38    /// Palautetaan elämiä. Vain palauttamiseen (ts. maara > 0)
39    /// </summary>
40    /// <param name="maara"></param>
41    public void Paranna(double maara)
42    {
43        if (maara < 0) return;
44
45        this.Elamat.Value += maara;
46    }
47
48    /// <summary>
49    /// Täyttää pelaajan elämät.
50    /// </summary>
51    public void ElamatTayteen()
52    {
53        this.Elamat.Value = this.Elamat.MaxValue;
54    }
55}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.