source: 2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Elava.cs @ 6334

Revision 6334, 1.2 KB checked in by anlakane, 8 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using Jypeli;
6
7/// <summary>
8/// PlatformCharacter, jolla on elämälaskuri.
9/// </summary>
10public class Elava : PlatformCharacter
11{
12    public DoubleMeter Elamat { get; private set; }
13
14    public event Action Kuoli;
15
16    public Elava(double width, double height, double elamat)
17        :base(width, height)
18    {
19        Elamat = new DoubleMeter(elamat, 0, elamat);
20        Elamat.LowerLimit += Kuoli;
21    }
22
23    /// <summary>
24    /// Vähennetään elämiä. Vain vähentämiseen (ts. maara > 0)
25    /// </summary>
26    /// <param name="maara"></param>
27    public void Damagea(double maara)
28    {
29        if (maara > 0) return;
30
31        this.Elamat.Value -= maara;
32    }
33
34    /// <summary>
35    /// Palautetaan elämiä. Vain palauttamiseen (ts. maara > 0)
36    /// </summary>
37    /// <param name="maara"></param>
38    public void Paranna(double maara)
39    {
40        if (maara < 0) return;
41
42        this.Elamat.Value += maara;
43    }
44
45    /// <summary>
46    /// Täyttää pelaajan elämät.
47    /// </summary>
48    public void ElamatTayteen()
49    {
50        this.Elamat.Value = this.Elamat.MaxValue;
51    }
52}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.