source: 2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack_to_Agora.cs @ 6471

Revision 6471, 23.4 KB checked in by anlakane, 8 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8using Microsoft.Xna.Framework.Content;
9
10public partial class Attack_to_Agora : PhysicsGame
11{
12    private Animation chuckinkavely;
13    private Animation chuckinKavelyFlipped;
14
15    /// <summary>
16    /// Vakiot kannattaa merkitä constiksi (ei voi muuttaa). Tällöin ne kirjoitetaan isolla.
17    /// </summary>
18    const double NOPEUS = 500; // 500
19    const double HYPPYVOIMA = 1500;
20    double prevVelocityX = 0.0;
21    const double STOP_LIMIT_X = 1;
22    bool controlsActive = true;
23
24    Image level1 = LoadImage("kentta1");
25    Image taistelijanvarjo = LoadImage("varjo");
26    Image taistelijaOlio = LoadImage("olio");
27    Image cCaseD = LoadImage("laatikko_opening");
28    Image cCaseF = LoadImage("caseavausruutu");
29    Image karambitInspect = LoadImage("karambitfade");
30    Image keyInspect = LoadImage("avaintyohuoneeseen");
31    Image tormaavavihollinen = LoadImage("ajlauta");
32
33    Image ePalkkiTyhja = LoadImage("healthbarempty");
34    Image ePalkkiTaysi = LoadImage("healthbarfull");
35
36    Image valveAlku = LoadImage("peliaukeaa1");
37    Image ajAlku = LoadImage("peliaukeaa2");
38    private bool stSequenceSkipped = false;
39
40    Elava taistelija;
41    AssaultRifle taistelijanAse;
42    const double ASEEN_DMG = 25.0;
43    const double WEAPON_INACCURACY = 20.0;
44    bool walkBackwards = false;
45
46    const double VIHOLLISEN_TORMAYSDMG = 4.0;
47
48    int kenttaNro = 18;
49
50    /// <summary>
51    /// Mitä tehdään tämänhetkisessä kentässä osuttaessa triggeriin.
52    /// </summary>
53    Action TriggerAction;
54    bool tActionTriggered = false;
55
56    /// <summary>
57    /// Viimeisen pelissä olevan kentän indeksi.
58    /// </summary>
59    const int VIIMEINEN_KENTTA = 19;
60
61    #region yleiset toiminnot
62    public override void Begin()
63    {
64        SetWindowSize(1366, 768);
65        LataaContent();
66        AloitusAnimaatio();
67    }
68
69    void AloitaPeli()
70    {
71        ClearAll();
72        LuoKentta();
73        AsetaOhjaimet();
74        KirkastaRuutua(0.03, 1.0);
75        ensimmainentehtava.Play();
76        Timer.SingleShot(4.0, delegate { taustamusiikki_1.Play(); });
77    }
78
79    protected override void Update(Time time)
80    {
81        if (taistelija != null && taistelijanAse != null)
82        {
83            if (!walkBackwards)
84            {
85                if (taistelija.Velocity.X < -STOP_LIMIT_X)
86                {
87                    taistelijanAse.Angle = Angle.FromDegrees(180.0);
88                    taistelija.Animation = chuckinKavelyFlipped;
89                    if (prevVelocityX > 0)
90                        taistelija.Animation.Start();
91                }
92                if (taistelija.Velocity.X > STOP_LIMIT_X)
93                {
94                    taistelijanAse.Angle = Angle.FromDegrees(0.0);
95                    taistelija.Animation = chuckinkavely;
96                    if (prevVelocityX < 0)
97                        taistelija.Animation.Start();
98                }
99                if (taistelija.Velocity.X >= -STOP_LIMIT_X && taistelija.Velocity.X <= STOP_LIMIT_X)
100                    taistelija.Animation.Stop();
101
102                prevVelocityX = taistelija.Velocity.X;
103            }
104        }
105        base.Update(time);
106    }
107
108    void FixCamera()
109    {
110        double widthReduction = 1920.0 / Window.Width;
111        double heightReduction = 1080.0 / Window.Height;
112
113        double multiplier = Math.Max(widthReduction, heightReduction);
114
115        Camera.ZoomFactor = 1 / multiplier;
116    }
117
118    /// <summary>
119    /// Pimennetään ruutua pikku hiljaa.
120    /// Oletusnopeus 0.01.
121    /// </summary>
122    public void PimennaRuutua(double nopeus)
123    {
124        Timer ajastin = new Timer();
125        ajastin.Interval = 0.1;
126        ajastin.Timeout += delegate
127        {
128            Level.AmbientLight -= nopeus;
129            if (Level.AmbientLight <= 0.0)
130            {
131                ajastin.Stop();
132                ajastin.Reset();
133            }
134        };
135        ajastin.Start();
136    }
137
138    /// <summary>
139    /// Pimennetään ruutua pikku hiljaa.
140    /// Oletusnopeus 0.01.
141    /// </summary>
142    public void PimennaRuutua(double nopeus, Action onFinished)
143    {
144        Timer ajastin = new Timer();
145        ajastin.Interval = 0.1;
146        ajastin.Timeout += delegate
147        {
148            Level.AmbientLight -= nopeus;
149            if (Level.AmbientLight <= 0.0)
150            {
151                ajastin.Stop();
152                ajastin.Reset();
153                if (onFinished != null)
154                    onFinished();
155            }
156        };
157        ajastin.Start();
158    }
159
160    /// <summary>
161    /// Kirkastetaan ruutua pikku hiljaa.
162    /// </summary>
163    public void KirkastaRuutua(double nopeus, double tavoite)
164    {
165        Timer ajastin = new Timer();
166        ajastin.Interval = 0.1;
167        ajastin.Timeout += delegate
168        {
169            //if (Level.AmbientLight > 0.1) return;
170            Level.AmbientLight += nopeus;
171            if (Level.AmbientLight > tavoite)
172            {
173                ajastin.Stop();
174                ajastin.Reset();
175            }
176        };
177        ajastin.Start();
178    }
179
180    /// <summary>
181    /// Kirkastetaan ruutua pikku hiljaa.
182    /// </summary>
183    public void KirkastaRuutua(double nopeus, double tavoite, Action onFinished)
184    {
185        Timer ajastin = new Timer();
186        ajastin.Interval = 0.1;
187        ajastin.Timeout += delegate
188        {
189            //if (Level.AmbientLight > 0.1) return;
190            Level.AmbientLight += nopeus;
191            if (Level.AmbientLight > tavoite)
192            {
193                ajastin.Stop();
194                ajastin.Reset();
195                if (onFinished != null)
196                    onFinished();
197            }
198        };
199        ajastin.Start();
200    }
201
202
203    /// <summary>
204    /// Piirretään valojuovia.
205    /// </summary>
206    /// <param name="position">Valojuovan tämänhetkinen sijainti.</param>
207    /// <param name="color">Valojuovan väri.</param>
208    /// <param name="lifetimeInSeconds">Kauanko valojuova pysyy kentällä.</param>
209    void DrawTracers(Vector position, Color color, double lifetimeInSeconds, double brightnessFactor)
210    {
211        color.AlphaComponent = (byte)(32 * brightnessFactor); // 64 toimii
212        GameObject tracer = new GameObject(2, 2);
213        tracer.Shape = Shape.Circle;
214        tracer.Color = color;
215        tracer.Position = position;
216        tracer.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(lifetimeInSeconds);
217        Add(tracer);
218    }
219    /// <summary>
220    /// Piirretään valojuovia.
221    /// </summary>
222    /// <param name="tracingObject">Olio, josta valojuovat tulevat.</param>
223    /// <param name="color">Valojuovan väri.</param>
224    /// <param name="lifetimeInSeconds">Kauanko valojuova pysyy kentällä.</param>
225    /// <param name="brightnessFactor">Valojuovan kirkkaus.</param>
226    void DrawTracers(PhysicsObject tracingObject, Color color, double lifetimeInSeconds, double brightnessFactor)
227    {
228        color.AlphaComponent = (byte)(32 * brightnessFactor); // 64 toimii
229        GameObject tracer = new GameObject(90, 2);
230        tracer.Shape = Shape.Circle;
231        tracer.Color = color;
232        tracer.Position = tracingObject.Position;
233        tracer.Angle = tracingObject.Angle;
234        tracer.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(lifetimeInSeconds);
235        Add(tracer);
236    }
237
238    void AloitusAnimaatio()
239    {
240        Level.Background.Color = Color.Black;
241        Level.AmbientLight = 0.0;
242        GameObject tausta = new GameObject(ajAlku);
243        Add(tausta);
244        KirkastaRuutua(0.05, 1.0);
245        H2Oopening.Play();
246        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, delegate {
247            stSequenceSkipped = true;
248            H2Oopening.Stop();
249            AloitaPeli();
250        }, null);
251
252
253        Timer.SingleShot(7.0, delegate {
254            if (!stSequenceSkipped)
255            {
256                PimennaRuutua(0.1, delegate
257                {
258                    if (!stSequenceSkipped)
259                        AloitaPeli();
260                });
261            }
262        });
263    }
264
265    void LataaContent()
266    {
267        chuckinkavely = LoadAnimation("pelaaja_anim");
268        chuckinKavelyFlipped = Animation.Mirror(chuckinkavely);
269        jounibossArrive = LoadAnimation("jouniboss_anim");
270        asemiesLiikkuu = LoadAnimation("asemiesliikkuu");
271        tuliAnimaatio = LoadAnimation("tulianimaatio");
272    }
273
274    #endregion
275
276
277    void Liikuta(PhysicsObject pelaaja, double suunta)
278    {
279        if (!controlsActive) return;
280
281        pelaaja.Velocity = new Vector(suunta, pelaaja.Velocity.Y);
282
283        if (!pelaaja.Animation.IsPlaying)
284            pelaaja.Animation.Resume();
285    }
286
287    void LiikutaYlos(PhysicsObject pelaaja)
288    {
289        if (!controlsActive) return;
290
291        pelaaja.Hit(new Vector(0, HYPPYVOIMA * pelaaja.Mass));
292
293        Sound pelaajaHyppyAani = hyppy.CreateSound();
294        pelaajaHyppyAani.Pitch = 0.1;
295        Timer.SingleShot(0.1, delegate { pelaajaHyppyAani.Play(); });
296   
297    }
298
299    void LuoKentta()
300    {
301        SmoothTextures = false;
302        // IsFullScreen = true;
303        Gravity = new Vector(0, -2500);
304        // Synkataan taustakuvan ja colortilemapin pikselit
305        Level.Background.Image = LoadImage("kentta" + kenttaNro.ToString());
306
307        Level.Width = Screen.Width;
308        double kerroin = (double)Level.Background.Image.Width / Level.Background.Image.Height;
309        Level.Height = Level.Width / kerroin;
310        Level.Background.FitToLevel();
311
312        Image pohjaLevynKuva = LoadImage("kentta" + kenttaNro.ToString() + "pohja");
313
314        ColorTileMap pohjaLevy = new ColorTileMap(pohjaLevynKuva);
315        pohjaLevy.SetTileMethod(Color.Gold, LuoPohja);
316        pohjaLevy.SetTileMethod(Color.Cyan, Luotaistelija);
317        pohjaLevy.SetTileMethod(Color.DarkGray, LuoTormaavaVihollinen);
318        pohjaLevy.SetTileMethod(Color.Gray, LuoAmpuvaVihollinen);
319        pohjaLevy.SetTileMethod(Color.Red, LuoTriggerPalikka);
320        pohjaLevy.Optimize(Color.Gold);
321        pohjaLevy.Optimize(Color.Red);
322
323        // oletuksena 1 pikseli = 1 unit
324        const double BASE_SIZE = 1.0;
325        double widthMultiplier = Level.Width / pohjaLevynKuva.Width;
326        double heightMultiplier = Level.Height / pohjaLevynKuva.Height;
327        pohjaLevy.Execute(BASE_SIZE * widthMultiplier, BASE_SIZE * heightMultiplier);
328
329        PhysicsObject vasenreuna = Level.CreateLeftBorder();
330        vasenreuna.X -= 75;
331        vasenreuna.Tag = "vasenreuna";
332        vasenreuna.CollisionIgnoreGroup = 1; // ettei Jouni törmää
333        PhysicsObject oikeareuna = Level.CreateRightBorder();
334        oikeareuna.Tag = "oikeareuna";
335
336        if (taistelija != null)
337            Varjo(taistelija);
338        TeeKenttaKohtaisetAsiat(kenttaNro);
339    }
340
341    void Luotaistelija(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
342    {
343        taistelija = new Elava(150, 150, 100.0);
344        taistelija.Shape = Shape.Rectangle;
345        taistelija.Animation = new Animation(chuckinkavely);
346        taistelija.Animation.Start();
347        taistelija.Tag = "pelaaja";
348        taistelija.Position = paikka;
349        taistelija.Kuoli += PelaajaKuoli;
350
351        AddCollisionHandler(taistelija, "vasenreuna", SeuraavaKentta);
352        //AddCollisionHandler<PhysicsObject, PhysicsObject>(taistelija, "vihollinen", delegate {
353        //    taistelija.Damagea(VIHOLLISEN_TORMAYSDMG);
354        //});
355
356        taistelija.Mass = 10.0;
357        Add(taistelija);
358        Camera.Follow(taistelija);
359        Camera.StayInLevel = true;
360
361        taistelijanAse = new AssaultRifle(20, 10);
362        taistelijanAse.FireRate = 20;
363        taistelijanAse.InfiniteAmmo = true;
364        taistelijanAse.Power.Value = 750;
365        taistelijanAse.Power.DefaultValue = 750;
366        taistelijanAse.AttackSound = ampuminen;
367        taistelijanAse.IsVisible = false;
368        taistelija.Add(taistelijanAse);
369
370        LuoElamaPalkki();
371    }
372
373    void LuoElamaPalkki()
374    {
375        ProgressBar elamat = new ProgressBar(532 / 1.5, 49 / 1.5);
376        elamat.BindTo(taistelija.Elamat);
377        elamat.Left = Screen.Left + 40;
378        elamat.Top = Screen.Top - 40;
379        elamat.Image = ePalkkiTyhja;
380        elamat.BarImage = ePalkkiTaysi;
381        Add(elamat);
382    }
383
384    void LuoTriggerPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
385    {
386        PhysicsObject trigger = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
387        trigger.IsVisible = false;
388        trigger.IgnoresCollisionResponse = true;
389        trigger.Tag = "trigger";
390        trigger.Collided += delegate(IPhysicsObject t, IPhysicsObject kohde)
391        {
392            if (tActionTriggered) return;
393            if (kohde.Tag.ToString() == "trigger") return;
394
395            if (TriggerAction != null)
396                TriggerAction();
397
398            tActionTriggered = true;
399        };
400        trigger.Position = paikka;
401        trigger.MakeStatic();
402        Add(trigger);
403    }
404
405    GameObject Varjo(GameObject shadowCaster)
406    {
407        GameObject varjo = new GameObject(70, 30);
408        varjo.Image = taistelijanvarjo;
409        Add(varjo, -1);
410
411        Timer ajastin = new Timer();
412        ajastin.Interval = 1.0 / 60.0;
413        ajastin.Timeout += delegate
414        {
415            varjo.X = shadowCaster.X;
416            varjo.Y = EtsiVarjonY(shadowCaster);
417        };
418        ajastin.Start();
419
420        return varjo;
421    }
422
423    /// <summary>
424    /// Etsii suoraan pelaajan alla olevan lattiapalikan Y-koordinaatin.
425    /// </summary>
426    /// <returns></returns>
427    double EtsiVarjonY(GameObject shadowCaster)
428    {
429        Vector rayDown = new Vector(0.0, -2000.0);
430        List<GameObject> possibleObjects = GetObjects(x => x != shadowCaster && x is PhysicsObject);
431        List<GameObject> objectsBelow = new List<GameObject>();
432
433        for (int i = 0; i < possibleObjects.Count; i++)
434        {
435            if (possibleObjects[i].IsBlocking(new Vector(shadowCaster.X, shadowCaster.Bottom), new Vector(shadowCaster.X, shadowCaster.Bottom) + rayDown))
436            {
437                objectsBelow.Add(possibleObjects[i]);
438            }
439        }
440
441        if (objectsBelow.Count == 0)
442            return double.MinValue;
443
444        double minDistance = double.MaxValue;
445        int minIndex = -1;
446
447        for (int i = 0; i < objectsBelow.Count; i++)
448        {
449            double currentDistance = Math.Abs(shadowCaster.Bottom - objectsBelow[i].Top);
450            if (currentDistance < minDistance)
451            {
452                minDistance = currentDistance;
453                minIndex = i;
454            }
455        }
456
457        return objectsBelow[minIndex].Top;
458    }
459
460
461    void SeuraavaKentta(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject tormatty)
462    {
463        if (!paaseekoSeuraavaanKenttaan) return;
464
465        ClearAll();
466        taistelija = null;
467        TriggerAction = null;
468        tActionTriggered = false;
469        controlsActive = true;
470
471        kenttaNro++;
472
473        if (kenttaNro > VIIMEINEN_KENTTA)
474        {
475            VoititPelin();
476        }
477
478        else
479        {
480            LuoKentta();
481            AsetaOhjaimet();
482        }
483    }
484
485    void TeeKenttaKohtaisetAsiat(int kentta)
486    {
487        switch (kentta)
488        {
489            case 9:
490                taustamusiikki_1.Stop();
491                MediaPlayer.Play("bossfightmusicAJ");
492                MediaPlayer.IsRepeating = true;
493                TriggerAction += delegate { LuoJouniBoss(new Vector(Screen.Left - jouniBoss.Width / 2 - 20, Screen.Bottom + (jouniBoss.Height / 2) - 100), Screen.Left + jouniBoss.Width / 2); };
494                break;
495            case 10:
496                paaseekoSeuraavaanKenttaan = false;
497                MediaPlayer.Stop();
498                TriggerAction += delegate { LuoChromaCase(ItemType.Knife); };
499                break;
500            case 11:
501                taustamusiikki_1.Play();
502                break;
503            case 16:
504                taustamusiikki_1.Stop();
505                controlsActive = false;
506                Level.AmbientLight = 0.0;
507                KirkastaRuutua(0.03, 1.0);
508                Timer.SingleShot(4.0, delegate { SeuraavaKentta(null, null); });
509                break;
510            case 17:
511                controlsActive = false;
512                Timer.SingleShot(4.0, delegate { PimennaRuutua(0.03, delegate { SeuraavaKentta(null, null); }); });
513                break;
514            case 18:
515                controlsActive = false;
516                taistelija.Size *= 0.5;
517                taustamusiikki_1.Stop();
518                MediaPlayer.Play("bossfightmusicAJ");
519                MediaPlayer.IsRepeating = true;
520                LuoAnttiJussi(new Vector(0.0, Screen.Top + anttijussiboss.Height));
521                break;
522            default:
523                break;
524        }
525    }
526
527    void LuoPohja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
528    {
529        PhysicsObject pala = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
530        pala.Position = paikka;
531        pala.IsVisible = false;
532        Add(pala);
533    }
534
535    void LuoChromaCase(ItemType forceItem)
536    {
537        Mouse.IsCursorVisible = true;
538
539        List<GameObject> pItems = new List<GameObject>();
540        GameObject knife = new GameObject(LoadImage("rareitem_knife"));
541        knife.Tag = new object[2] {(object)50.0, (object)ItemType.Knife};
542        pItems.Add(knife);
543
544        GameObject avain = new GameObject(LoadImage("rareitem_avain_small"));
545        avain.Tag = new object[2] { (object)50.0, (object)ItemType.Key };
546        pItems.Add(avain);
547       
548        GameObject cCaseDialog = new GameObject(cCaseD); // koko debug
549        Add(cCaseDialog);
550
551        Mouse.ListenOn(cCaseDialog, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, delegate
552        {
553            cCaseDialog.Destroy();
554
555            GameObject cCaseFront = new GameObject(cCaseF);
556
557            if (forceItem == ItemType.Knife)
558            {
559                ChromaCase cCase = new ChromaCase(pItems, cCaseFront, knife, 20);
560                cCase.Add(new Vector(0.0, Level.Bottom + cCaseFront.Height / 2), 2);
561                cCase.ItemReceived += delegate(GameObject o) { GotItemFromCase(o); };
562                cCase.ItemRelativePosition = new Vector((472 - 467.5), (455 - 204));
563                cCase.Start();
564            }
565            else
566            {
567                ChromaCase cCase = new ChromaCase(pItems, cCaseFront, avain, 20);
568                cCase.Add(new Vector(0.0, Level.Bottom + cCaseFront.Height / 2), 2);
569                cCase.ItemReceived += delegate(GameObject o) { GotItemFromCase(o); };
570                cCase.ItemRelativePosition = new Vector((472 - 467.5), (455 - 204));
571                cCase.Start();
572            }
573        }, null);
574    }
575
576    void GotItemFromCase(GameObject o)
577    {
578        ItemType gotType = (ItemType)(((object[])o.Tag)[1]);
579
580        switch (gotType)
581        {
582            case ItemType.Knife:
583                GameObject inspect = new GameObject(karambitInspect);
584                inspect.Position = Camera.ScreenToWorld(Screen.Center);
585                karambitfadeSound.Play();
586                Timer.SingleShot(karambitfadeSound.Duration.Seconds + 1, delegate
587                {
588                    inspect.Destroy();
589                    tActionTriggered = false;
590                    TriggerAction = null;
591                    TriggerAction = delegate { LuoChromaCase(ItemType.Key); };
592                });
593                Add(inspect);
594                break;
595            case ItemType.Key:
596                GameObject inspectKey = new GameObject(keyInspect);
597                inspectKey.Position = Camera.ScreenToWorld(Screen.Center);
598                taisteletiesi.Play();
599                Timer.SingleShot(taisteletiesi.Duration.Seconds + 1, delegate
600                {
601                    inspectKey.Destroy();
602                    paaseekoSeuraavaanKenttaan = true;
603                });
604                Add(inspectKey);
605                break;
606            default:
607                break;
608        }
609    }
610
611    /// <summary>
612    /// Asetetaan pelaajalle ohjaimet.
613    /// </summary>
614    void AsetaOhjaimet()
615    {
616        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, null, taistelija, -NOPEUS);
617        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, null, taistelija, NOPEUS);
618        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, LiikutaYlos, null, taistelija);
619        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
620        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, Ammu, null);
621        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Pressed, delegate { walkBackwards = true; }, null);
622        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Released, delegate { walkBackwards = false; }, null);
623
624
625        // haxnapit
626
627        Keyboard.Listen(Key.N, ButtonState.Pressed, delegate { taistelija.IgnoresCollisionResponse = true; }, null);
628        Keyboard.Listen(Key.N, ButtonState.Released, delegate { taistelija.IgnoresCollisionResponse = false; }, null);
629
630        Keyboard.Listen(Key.K, ButtonState.Pressed, delegate { SeuraavaKentta(null, null); }, null);
631    }
632
633    void Ammu()
634    {
635        if (!controlsActive) return;
636
637        if (taistelijanAse == null) 
638            return;
639
640        PhysicsObject ammus = taistelijanAse.Shoot();
641
642        if (ammus == null) 
643            return;
644        ammus.Size *= 0.2;
645
646        ammus.Hit(new Vector(0.0, RandomGen.NextDouble(-WEAPON_INACCURACY, WEAPON_INACCURACY)));
647        ammus.IsUpdated = true;
648        ammus.NeedsUpdateCall = true;
649        ammus.CanRotate = false;
650        ammus.Updated += delegate(PhysicsObject a) 
651        { 
652             DrawTracers(a, Color.Yellow, 0.2, 2.0); 
653        };
654
655        AddCollisionHandler(ammus, "vihollinen", AmmusOsuuViholliseen);
656        AddCollisionHandler(ammus, "jouni", AmmusOsuuViholliseen);
657        AddCollisionHandler(ammus, "anttijussi", AmmusOsuuViholliseen);
658
659        AddCollisionHandler<PhysicsObject, PhysicsObject>(ammus, delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject k) {
660
661            if (k.Tag.ToString() == "trigger") return;
662            ammus.Destroy();
663        });
664    }
665
666    void AmmusOsuuViholliseen(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
667    {
668        Elava vihu = kohde as Elava;
669
670        if (vihu == null) return;
671
672        vihu.Damagea(ASEEN_DMG);
673    }
674
675    void PelaajaKuoli()
676    {
677        kenttaNro -= kenttaNro % 3; // 3 kentän välein checkpoint
678
679        if (kenttaNro < 1)
680            kenttaNro = 1;
681
682        paaseekoSeuraavaanKenttaan = true;
683
684        taistelija = null;
685        TriggerAction = null;
686        tActionTriggered = false;
687
688
689        ClearAll();
690        LuoKentta();
691        AsetaOhjaimet();
692    }
693
694    void VoititPelin()
695    {
696        MediaPlayer.Stop();
697
698        SeuraavaKentta(null, null);
699        Level.AmbientLight = 0.0;
700        taustamusiikki_1.Stop();
701
702        ClearControls();
703
704        KirkastaRuutua(0.03, 1.0, delegate {
705            hirmuvallanalta.Play();
706            Timer.SingleShot(hirmuvallanalta.Duration.Seconds + 1, delegate
707            {
708                yliopistiolaiset.Play();
709                Timer.SingleShot(yliopistiolaiset.Duration.Seconds, delegate {
710                    PimennaRuutua(0.03, delegate {
711                        Exit();
712                    });
713                });
714            });
715        });
716    }
717}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.