source: 2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack_to_Agora.cs @ 6402

Revision 6402, 18.8 KB checked in by mikrkana, 7 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8using Microsoft.Xna.Framework.Content;
9
10public partial class Attack_to_Agora : PhysicsGame
11{
12    private Animation chuckinkavely;
13
14    /// <summary>
15    /// Vakiot kannattaa merkitä constiksi (ei voi muuttaa). Tällöin ne kirjoitetaan isolla.
16    /// </summary>
17    const double NOPEUS = 1000; // 250
18    const double HYPPYVOIMA = 1500;
19
20    Image level1 = LoadImage("kentta1");
21    Image taistelijanvarjo = LoadImage("varjo");
22    Image taistelijaOlio = LoadImage("olio");
23    Image cCaseD = LoadImage("laatikko_opening");
24    Image cCaseF = LoadImage("caseavausruutu");
25    Image tormaavavihollinen = LoadImage("ajlauta");
26
27    Image ePalkkiTyhja = LoadImage("healthbarempty");
28    Image ePalkkiTaysi = LoadImage("healthbarfull");
29
30    Image valveAlku = LoadImage("peliaukeaa1");
31    Image ajAlku = LoadImage("peliaukeaa2");
32    private bool stSequenceSkipped = false;
33
34    Elava taistelija;
35    AssaultRifle taistelijanAse;
36    const double ASEEN_DMG = 25.0;
37    const double WEAPON_INACCURACY = 20.0;
38    bool walkBackwards = false;
39
40    const double VIHOLLISEN_TORMAYSDMG = 4.0;
41    int kenttaNro = 1;
42
43    /// <summary>
44    /// Mitä tehdään tämänhetkisessä kentässä osuttaessa triggeriin.
45    /// </summary>
46    Action TriggerAction;
47    bool tActionTriggered = false;
48
49    /// <summary>
50    /// Viimeisen pelissä olevan kentän indeksi.
51    /// </summary>
52    const int VIIMEINEN_KENTTA = 18;
53
54    #region yleiset toiminnot
55    public override void Begin()
56    {
57        Window.Width = 1024;
58        Window.Height = 768;
59        FixCamera();
60
61        LataaContent();
62        AloitusAnimaatio();
63    }
64
65    void AloitaPeli()
66    {
67        ClearAll();
68        FixCamera();
69        LuoKentta();
70        AsetaOhjaimet();
71        KirkastaRuutua(0.03, 1.0);
72        ensimmainentehtava.Play();
73        Timer.SingleShot(4.0, delegate { taustamusiikki_1.Play(); });
74    }
75
76
77    protected override void Update(Time time)
78    {
79        if (taistelija != null && taistelijanAse != null)
80        {
81            if (!walkBackwards)
82            {
83                if (taistelija.Velocity.X < 0)
84                    taistelijanAse.Angle = Angle.FromDegrees(180.0);
85                if (taistelija.Velocity.X > 0)
86                    taistelijanAse.Angle = Angle.FromDegrees(0.0);
87            }
88        }
89        base.Update(time);
90    }
91
92    void FixCamera()
93    {
94        double widthReduction = 1920.0 / Window.Width;
95        double heightReduction = 1080.0 / Window.Height;
96
97        double multiplier = Math.Max(widthReduction, heightReduction);
98
99        Camera.ZoomFactor = 1 / multiplier;
100    }
101
102    /// <summary>
103    /// Pimennetään ruutua pikku hiljaa.
104    /// Oletusnopeus 0.01.
105    /// </summary>
106    public void PimennaRuutua(double nopeus)
107    {
108        Timer ajastin = new Timer();
109        ajastin.Interval = 0.1;
110        ajastin.Timeout += delegate
111        {
112            Level.AmbientLight -= nopeus;
113            if (Level.AmbientLight <= 0.0)
114            {
115                ajastin.Stop();
116                ajastin.Reset();
117            }
118        };
119        ajastin.Start();
120    }
121
122    /// <summary>
123    /// Pimennetään ruutua pikku hiljaa.
124    /// Oletusnopeus 0.01.
125    /// </summary>
126    public void PimennaRuutua(double nopeus, Action onFinished)
127    {
128        Timer ajastin = new Timer();
129        ajastin.Interval = 0.1;
130        ajastin.Timeout += delegate
131        {
132            Level.AmbientLight -= nopeus;
133            if (Level.AmbientLight <= 0.0)
134            {
135                ajastin.Stop();
136                ajastin.Reset();
137                if (onFinished != null)
138                    onFinished();
139            }
140        };
141        ajastin.Start();
142    }
143
144    /// <summary>
145    /// Kirkastetaan ruutua pikku hiljaa.
146    /// </summary>
147    public void KirkastaRuutua(double nopeus, double tavoite)
148    {
149        Timer ajastin = new Timer();
150        ajastin.Interval = 0.1;
151        ajastin.Timeout += delegate
152        {
153            //if (Level.AmbientLight > 0.1) return;
154            Level.AmbientLight += nopeus;
155            if (Level.AmbientLight > tavoite)
156            {
157                ajastin.Stop();
158                ajastin.Reset();
159            }
160        };
161        ajastin.Start();
162    }
163
164    /// <summary>
165    /// Kirkastetaan ruutua pikku hiljaa.
166    /// </summary>
167    public void KirkastaRuutua(double nopeus, double tavoite, Action onFinished)
168    {
169        Timer ajastin = new Timer();
170        ajastin.Interval = 0.1;
171        ajastin.Timeout += delegate
172        {
173            //if (Level.AmbientLight > 0.1) return;
174            Level.AmbientLight += nopeus;
175            if (Level.AmbientLight > tavoite)
176            {
177                ajastin.Stop();
178                ajastin.Reset();
179                if (onFinished != null)
180                    onFinished();
181            }
182        };
183        ajastin.Start();
184    }
185
186
187    /// <summary>
188    /// Piirretään valojuovia.
189    /// </summary>
190    /// <param name="position">Valojuovan tämänhetkinen sijainti.</param>
191    /// <param name="color">Valojuovan väri.</param>
192    /// <param name="lifetimeInSeconds">Kauanko valojuova pysyy kentällä.</param>
193    void DrawTracers(Vector position, Color color, double lifetimeInSeconds, double brightnessFactor)
194    {
195        color.AlphaComponent = (byte)(32 * brightnessFactor); // 64 toimii
196        GameObject tracer = new GameObject(2, 2);
197        tracer.Shape = Shape.Circle;
198        tracer.Color = color;
199        tracer.Position = position;
200        tracer.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(lifetimeInSeconds);
201        Add(tracer);
202    }
203    /// <summary>
204    /// Piirretään valojuovia.
205    /// </summary>
206    /// <param name="tracingObject">Olio, josta valojuovat tulevat.</param>
207    /// <param name="color">Valojuovan väri.</param>
208    /// <param name="lifetimeInSeconds">Kauanko valojuova pysyy kentällä.</param>
209    /// <param name="brightnessFactor">Valojuovan kirkkaus.</param>
210    void DrawTracers(PhysicsObject tracingObject, Color color, double lifetimeInSeconds, double brightnessFactor)
211    {
212        color.AlphaComponent = (byte)(32 * brightnessFactor); // 64 toimii
213        GameObject tracer = new GameObject(90, 2);
214        tracer.Shape = Shape.Circle;
215        tracer.Color = color;
216        tracer.Position = tracingObject.Position;
217        tracer.Angle = tracingObject.Angle;
218        tracer.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(lifetimeInSeconds);
219        Add(tracer);
220    }
221
222    void AloitusAnimaatio()
223    {
224        Level.Background.Color = Color.Black;
225        Level.AmbientLight = 0.0;
226        GameObject tausta = new GameObject(ajAlku);
227        Add(tausta);
228        KirkastaRuutua(0.05, 1.0);
229        H2Oopening.Play();
230        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, delegate {
231            stSequenceSkipped = true;
232            H2Oopening.Stop();
233            AloitaPeli();
234        }, null);
235
236
237        Timer.SingleShot(7.0, delegate {
238            if (!stSequenceSkipped)
239            {
240                PimennaRuutua(0.1, delegate
241                {
242                    if (!stSequenceSkipped)
243                        AloitaPeli();
244                });
245            }
246        });
247    }
248
249    void LataaContent()
250    {
251        chuckinkavely = LoadAnimation("pelaaja_anim");
252        jounibossArrive = LoadAnimation("jouniboss_anim");
253        asemiesLiikkuu = LoadAnimation("asemiesliikkuu");
254    }
255
256    #endregion
257
258
259    void Liikuta(PlatformCharacter pelaaja, double suunta)
260    {
261        pelaaja.Walk(suunta);
262
263        if (!pelaaja.Animation.IsPlaying)
264            pelaaja.Animation.Resume();
265    }
266
267    void LiikutaYlos(PlatformCharacter pelaaja)
268    {
269        pelaaja.Jump(HYPPYVOIMA);
270        // pelaaja.Tag = "hyppy"; // PYRY MITÄ...rip
271        Sound pelaajaHyppyAani = hyppy.CreateSound();
272        pelaajaHyppyAani.Pitch = 0.1;
273        Timer.SingleShot(0.1, delegate { pelaajaHyppyAani.Play(); });
274   
275    }
276
277    void LuoKentta()
278    {
279        FixCamera();
280        SmoothTextures = false;
281        // IsFullScreen = true;
282        Gravity = new Vector(0, -2500);
283        // Synkataan taustakuvan ja colortilemapin pikselit
284        Level.Background.Image = LoadImage("kentta" + kenttaNro.ToString());
285
286        Level.Width = Screen.Width;
287        double kerroin = (double)Level.Background.Image.Width / Level.Background.Image.Height;
288        Level.Height = Level.Width / kerroin;
289        Level.Background.FitToLevel();
290
291        Image pohjaLevynKuva = LoadImage("kentta" + kenttaNro.ToString() + "pohja");
292
293        ColorTileMap pohjaLevy = new ColorTileMap(pohjaLevynKuva);
294        pohjaLevy.SetTileMethod(Color.Gold, LuoPohja);
295        pohjaLevy.SetTileMethod(Color.Cyan, Luotaistelija);
296        pohjaLevy.SetTileMethod(Color.DarkGray, LuoTormaavaVihollinen);
297        pohjaLevy.SetTileMethod(Color.Gray, LuoAmpuvaVihollinen);
298        pohjaLevy.SetTileMethod(Color.Red, LuoTriggerPalikka);
299        pohjaLevy.Optimize(Color.Gold);
300        pohjaLevy.Optimize(Color.Red);
301
302        // oletuksena 1 pikseli = 1 unit
303        const double BASE_SIZE = 1.0;
304        double widthMultiplier = Level.Width / pohjaLevynKuva.Width;
305        double heightMultiplier = Level.Height / pohjaLevynKuva.Height;
306        pohjaLevy.Execute(BASE_SIZE * widthMultiplier, BASE_SIZE * heightMultiplier);
307
308        PhysicsObject vasenreuna = Level.CreateLeftBorder();
309        vasenreuna.X -= 75;
310        vasenreuna.Tag = "vasenreuna";
311        vasenreuna.CollisionIgnoreGroup = 1; // ettei Jouni törmää
312        PhysicsObject oikeareuna = Level.CreateRightBorder();
313        oikeareuna.Tag = "oikeareuna";
314
315        Varjo(taistelija);
316        TeeKenttaKohtaisetAsiat(kenttaNro);
317    }
318
319    void Luotaistelija(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
320    {
321        taistelija = new Elava(150, 150, 100.0);
322        taistelija.Shape = Shape.Rectangle;
323        taistelija.Animation = new Animation(chuckinkavely);
324        taistelija.Animation.Start();
325        taistelija.Tag = "pelaaja";
326        taistelija.Position = paikka;
327        taistelija.Kuoli += PelaajaKuoli;
328
329        AddCollisionHandler(taistelija, "vasenreuna", SeuraavaKentta);
330        //AddCollisionHandler<PhysicsObject, PhysicsObject>(taistelija, "vihollinen", delegate {
331        //    taistelija.Damagea(VIHOLLISEN_TORMAYSDMG);
332        //});
333
334        taistelija.Mass = 10.0;
335        Add(taistelija);
336        Camera.Follow(taistelija);
337        Camera.StayInLevel = true;
338
339        taistelijanAse = new AssaultRifle(20, 10);
340        taistelijanAse.FireRate = 20;
341        taistelijanAse.InfiniteAmmo = true;
342        taistelijanAse.Power.Value = 750;
343        taistelijanAse.Power.DefaultValue = 750;
344        taistelijanAse.AttackSound = ampuminen;
345        taistelija.Add(taistelijanAse);
346
347        LuoElamaPalkki();
348    }
349
350    void LuoElamaPalkki()
351    {
352        ProgressBar elamat = new ProgressBar(532 / 1.5, 49 / 1.5);
353        elamat.BindTo(taistelija.Elamat);
354        elamat.Left = Screen.Left + 40;
355        elamat.Top = Screen.Top - 40;
356        elamat.Image = ePalkkiTyhja;
357        elamat.BarImage = ePalkkiTaysi;
358        Add(elamat);
359    }
360
361    void LuoTriggerPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
362    {
363        PhysicsObject trigger = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
364        trigger.IsVisible = false;
365        trigger.IgnoresCollisionResponse = true;
366        trigger.Tag = "trigger";
367        trigger.Collided += delegate(IPhysicsObject t, IPhysicsObject kohde)
368        {
369            if (tActionTriggered) return;
370            if (kohde.Tag.ToString() == "trigger") return;
371
372            if (TriggerAction != null)
373                TriggerAction();
374
375            tActionTriggered = true;
376        };
377        trigger.Position = paikka;
378        trigger.MakeStatic();
379        Add(trigger);
380    }
381
382    GameObject Varjo(GameObject shadowCaster)
383    {
384        GameObject varjo = new GameObject(70, 30);
385        varjo.Image = taistelijanvarjo;
386        Add(varjo, -1);
387
388        Timer ajastin = new Timer();
389        ajastin.Interval = 1.0 / 60.0;
390        ajastin.Timeout += delegate
391        {
392            varjo.X = shadowCaster.X;
393            varjo.Y = EtsiVarjonY(shadowCaster);
394        };
395        ajastin.Start();
396
397        return varjo;
398    }
399
400    /// <summary>
401    /// Etsii suoraan pelaajan alla olevan lattiapalikan Y-koordinaatin.
402    /// </summary>
403    /// <returns></returns>
404    double EtsiVarjonY(GameObject shadowCaster)
405    {
406        Vector rayDown = new Vector(0.0, -2000.0);
407        List<GameObject> possibleObjects = GetObjects(x => x != shadowCaster && x is PhysicsObject);
408        List<GameObject> objectsBelow = new List<GameObject>();
409
410        for (int i = 0; i < possibleObjects.Count; i++)
411        {
412            if (possibleObjects[i].IsBlocking(new Vector(shadowCaster.X, shadowCaster.Bottom), new Vector(shadowCaster.X, shadowCaster.Bottom) + rayDown))
413            {
414                objectsBelow.Add(possibleObjects[i]);
415            }
416        }
417
418        if (objectsBelow.Count == 0)
419            return double.MinValue;
420
421        double minDistance = double.MaxValue;
422        int minIndex = -1;
423
424        for (int i = 0; i < objectsBelow.Count; i++)
425        {
426            double currentDistance = Math.Abs(shadowCaster.Bottom - objectsBelow[i].Top);
427            if (currentDistance < minDistance)
428            {
429                minDistance = currentDistance;
430                minIndex = i;
431            }
432        }
433
434        return objectsBelow[minIndex].Top;
435    }
436
437
438    void SeuraavaKentta(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject tormatty)
439    {
440        if (!paaseekoSeuraavaanKenttaan) return;
441
442        ClearAll();
443        taistelija = null;
444        TriggerAction = null;
445        tActionTriggered = false;
446
447        kenttaNro++;
448
449        if (kenttaNro > VIIMEINEN_KENTTA)
450        {
451            VoititPelin();
452        }
453
454        else
455        {
456            LuoKentta();
457            AsetaOhjaimet();
458        }
459    }
460
461    void TeeKenttaKohtaisetAsiat(int kentta)
462    {
463        switch (kentta)
464        {
465            case 10:
466                TriggerAction += delegate { LuoJouniBoss(new Vector(Screen.Left - jouniBoss.Width / 2 - 20, 0.0), new Vector(Screen.Left + jouniBoss.Width * 1.3, 0.0)); };
467                break;
468            case 18:
469                taistelija.Size *= 0.5;
470                break;
471            default:
472                break;
473        }
474    }
475
476    void LuoPohja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
477    {
478        PhysicsObject pala = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
479        pala.Position = paikka;
480        pala.IsVisible = false;
481        Add(pala);
482    }
483
484    void LuoChromaCase()
485    {
486        Mouse.IsCursorVisible = true;
487
488        List<GameObject> pItems = new List<GameObject>();
489        GameObject knife = new GameObject(LoadImage("rareitem_knife"));
490        knife.Tag = new object[2] {(object)50.0, (object)ItemType.Knife};
491        pItems.Add(knife);
492
493        GameObject avain = new GameObject(LoadImage("rareitem_avain_small"));
494        avain.Tag = new object[2] { (object)50.0, (object)ItemType.Key };
495        pItems.Add(avain);
496       
497
498        //for (int i = 0; i < 40; i++)
499        //{
500        //    GameObject obj = new GameObject(50, 50);
501        //    obj.Color = RandomGen.NextColor();
502        //    obj.Tag = 50.0;
503        //    pItems.Add(obj);
504        //}
505
506        GameObject cCaseDialog = new GameObject(cCaseD); // koko debug
507        Add(cCaseDialog);
508
509        Mouse.ListenOn(cCaseDialog, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, delegate
510        {
511            cCaseDialog.Destroy();
512
513            GameObject cCaseFront = new GameObject(cCaseF);
514
515            ChromaCase cCase = new ChromaCase(pItems, cCaseFront, null, 20);
516            cCase.Add(new Vector(0.0, Level.Bottom + cCaseFront.Height / 2), 2);
517            cCase.ItemReceived += delegate(GameObject o) { GotItemFromCase(o); };
518            cCase.ItemRelativePosition = new Vector((472 - 467.5), (455 - 204));
519            cCase.Start();
520
521        }, null);
522    }
523
524    void GotItemFromCase(GameObject o)
525    {
526        ItemType gotType = (ItemType)(((object[])o.Tag)[1]);
527
528        switch (gotType)
529        {
530            case ItemType.Knife:
531                break;
532            case ItemType.Key:
533                break;
534            default:
535                break;
536        }
537    }
538
539    /// <summary>
540    /// Asetetaan pelaajalle ohjaimet.
541    /// </summary>
542    void AsetaOhjaimet()
543    {
544        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, null, taistelija, -NOPEUS);
545        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, null, taistelija, NOPEUS);
546        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, LiikutaYlos, null, taistelija);
547        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
548        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, Ammu, null);
549        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Pressed, delegate { walkBackwards = true; }, null);
550        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Released, delegate { walkBackwards = false; }, null);
551
552#if DEBUG
553        Keyboard.Listen(Key.C, ButtonState.Pressed, LuoChromaCase, null);
554        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, delegate { LuoJouniBoss(Mouse.PositionOnWorld, taistelija.Position); }, null);
555        Mouse.IsCursorVisible = true;
556#endif
557    }
558
559    void Ammu()
560    {
561        if (taistelijanAse == null) 
562            return;
563
564        PhysicsObject ammus = taistelijanAse.Shoot();
565
566        if (ammus == null) 
567            return;
568        ammus.Size *= 0.2;
569
570        ammus.Hit(new Vector(0.0, RandomGen.NextDouble(-WEAPON_INACCURACY, WEAPON_INACCURACY)));
571        ammus.IsUpdated = true;
572        ammus.NeedsUpdateCall = true;
573        ammus.CanRotate = false;
574        ammus.Updated += delegate(PhysicsObject a) 
575        { 
576             DrawTracers(a, Color.Yellow, 0.2, 2.0); 
577        };
578
579        AddCollisionHandler(ammus, "vihollinen", AmmusOsuuViholliseen);
580        AddCollisionHandler(ammus, "jouni", AmmusOsuuViholliseen);
581
582        AddCollisionHandler<PhysicsObject, PhysicsObject>(ammus, delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject k) { ammus.Destroy(); });
583    }
584
585    void AmmusOsuuViholliseen(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
586    {
587        Elava vihu = kohde as Elava;
588
589        if (vihu == null) return;
590
591        vihu.Damagea(ASEEN_DMG);
592    }
593
594    void PelaajaKuoli()
595    {
596        kenttaNro -= kenttaNro % 3; // 3 kentän välein checkpoint
597
598        if (kenttaNro < 1)
599            kenttaNro = 1;
600
601        ClearAll();
602        LuoKentta();
603        AsetaOhjaimet();
604    }
605
606    void VoititPelin()
607    {
608
609    }
610}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.