source: 2014/30/MikkoI/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1/Render/RendererBase.cs @ 5626

Revision 5626, 2.0 KB checked in by mijoilmo, 7 years ago (diff)

varjosimulaattori

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using Microsoft.Xna.Framework;
5using Microsoft.Xna.Framework.Content;
6using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
7
8namespace WindowsGame1
9{
10    public class RendererBase
11    {//sisältää kaikkea jännää yksittäisten asioiden renderöintiin.
12        public SpriteBatch spriteBatch;
13        public RendererBase(SpriteBatch spriteBatch) {
14            this.spriteBatch = spriteBatch;
15        }
16        public void renderGroundTile(Texture2D texture, int x, int y)
17        {//renderöi maata
18            //maatilen koko on 64x64.
19            spriteBatch.Draw(texture, new Rectangle(x * 64, y * 64, texture.Width, texture.Height), null, Color.White, 0f, Vector2.Zero, SpriteEffects.None, 0.01f);
20        }
21        public void renderGroundObject(Texture2D texture, int x, int y, Vector2 size, Matrix matrix, Camera camera)
22        {//renderöi maassa olevan asian (ei liiku)
23            Vector2 position = Vector2.Transform(new Vector2((x + 0.5f) * 64, (y + 0.5f) * 64), matrix) - new Vector2(size.X / 2, size.Y);
24            spriteBatch.Draw(texture, new Rectangle((int)position.X, (int)position.Y, (int)size.X, (int)size.Y), null, Color.White, 0, Vector2.Zero, SpriteEffects.None, (position.Y + size.Y) / (camera.size.Y + 256*camera.zoomFactor/*128 on suurimman objektin korkeus*/));
25        }
26        public void renderDistantSprite(Texture2D texture, Vector3 position, Vector2 size, Matrix matrix)
27        {//Renderöi kaukaisia juttuja kuten auringon ja tähdet
28            Vector3 calcPosition = Vector3.Transform(position * 64.0f, matrix);
29            spriteBatch.Draw(texture, new Rectangle((int)(calcPosition.X), (int)(calcPosition.Y), (int)size.X, (int)size.Y), null, Color.White, 0f, new Vector2(texture.Width / 2, texture.Height / 2), SpriteEffects.None, 1f);
30        }
31        public void renderBackground(Texture2D texture, Vector2 size)
32        {
33            spriteBatch.Draw(texture, new Rectangle(0, 0, (int)size.X, (int)size.Y), Color.White);
34        }
35    }
36}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.