source: 2014/30/MikaH/Erämaan Valloittaja/Erämaan Valloittaja/Erämaan Valloittaja/obj/x86/Debug/Erämaan Valloittaja.csproj.FileListAbsolute.txt @ 5589

Revision 5589, 2.8 KB checked in by mikmaral, 6 years ago (diff)

Vähä lisäsin esineitä ja lisäsin pelaajan

Line 
1C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\ErÀmaan Valloittaja.exe
2C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\ErÀmaan Valloittaja.pdb
3C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\Jypeli.dll
4C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\Jypeli.xml
5C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\obj\x86\Debug\ErÀmaan Valloittaja.csprojResolveAssemblyReference.cache
6C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt
7C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\obj\x86\Debug\ErÀmaan Valloittaja.exe
8C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\obj\x86\Debug\ErÀmaan Valloittaja.pdb
9C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\Content\kivi1.xnb
10C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\Content\keppi.xnb
11C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\Content\kivi2.xnb
12C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\Content\kivi3.xnb
13C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\Content\kivityökalu.xnb
14C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\Content\Lehti.xnb
15C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\Content\Maisema.xnb
16C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\Content\nuotio palanu.xnb
17C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\Content\nuotio sytytetty.xnb
18C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\Content\nuotio sytyttÀmÀtön.xnb
19C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\Content\palanu.xnb
20C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\Content\PlayerStandingWatchingLeft.xnb
21C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\Content\PlayerStandingWatchingRigh.xnb
22C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\Content\Puu.xnb
23C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\Content\tukki.xnb
24C:\MyTemp\MikaH\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\ErÀmaan Valloittaja\bin\x86\Debug\Content\tuli1.xnb
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.