source: 2014/30/JouniP/Tasoloikkaesimerkki/Tasoloikkaesimerkki.suo @ 5610

Revision 5610, 21.5 KB checked in by jotapoti, 8 years ago (diff)

Lisätty tasoloikkaesimerkki, jossa on monia erilaisia tiiliä kentässä. Pohjautuu Jypelin esimerkkipeliin, ja jatkossa tästä koodista vähennetään toistoa vähemmäksi yhdistelemällä aliohjelmia.

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream

HTML preview not available, since no preview renderer could handle it. Try downloading the file instead.

Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.