source: 2014/30/JouniP/Syonti/Syonti/Syonti/obj/x86/Debug/Syonti.pdb @ 5562

Revision 5562, 17.5 KB checked in by jotapoti, 9 years ago (diff)

Palloja voi syödä ja pelaaja suurenee, mustista palloista menettää elämää ja jos elämämittari putoaa nollaan, pelaaja räjähtää ja kuolee.

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream

HTML preview not available, since no preview renderer could handle it. Try downloading the file instead.

Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.