source: 2014/30/EevaS/Zombie attack!/Zombie attack!/Zombie attack!/Zombie_attack_.cs @ 5596

Revision 5596, 2.4 KB checked in by eemalisa, 9 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Zombie_attack_ : Game
10{
11    Image pelaajakuva = LoadImage("Pelaaja");
12    PhysicsObject pelaaja;
13   
14    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
15    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
16    Vector nopeusVasemmalle = new Vector(-200, 0);
17    Vector nopeusOikealle = new Vector(200, 0);
18   
19    private Image tahdenkuva;
20    private object zombi;
21
22    public override void Begin()
23    {
24        LuoKentta();
25        AsetaOhjaimet();
26    }
27   
28    void LuoKentta()
29    {
30        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("Kenttä");
31
32        ruudut.SetTileMethod(Color.Harlequin, LuoPelaaja);
33        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoTaso);
34        ruudut.SetTileMethod(Color.Gold, LuoTahti);
35        ruudut.SetTileMethod(Color.Red, LuoVihollinen);
36
37        ruudut.Execute(20, 20);
38    }
39   
40    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
41    {
42        pelaaja = new PhysicsObject(10, 10);
43        pelaaja.Position = paikka;
44        pelaaja.Image = pelaajakuva;
45        Add(pelaaja);
46    }
47
48    void LuoTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
49    {
50        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
51        taso.Position = paikka;
52        //taso.Image = groundImage;
53        taso.CollisionIgnoreGroup = 1;
54        Add(taso);
55    }
56
57    void LuoTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
58    {
59        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(10.0, 10.0);
60        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
61        tahti.Position = paikka;
62        tahti.Image = tahdenkuva;
63        tahti.Tag = "tahti";
64        Add(tahti, 1);
65    }
66
67    void LuoVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
68    {
69        PhysicsObject zombi = new PhysicsObject(20, 40);
70        zombi.Position = paikka;
71        zombi.Tag = "pahis";
72        Add(zombi);
73    }
74
75    void AsetaOhjaimet()
76    {
77        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
78       
79        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta hahmoa ylös", pelaajakuva, nopeusYlos);
80        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null
81    }
82
83
84}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.