source: 2014/30/AleksiK/TToDHS/TToDHS/TToDHS/TToDHS.cs @ 5588

Revision 5588, 17.8 KB checked in by iimlart, 9 years ago (diff)

Cutscene1 - Tutorial Battle.
Ajan määrä riittämätön - therefore tämä ei valmistu.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class TToDHS : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject stein;
12    PhysicsObject taistoStein;
13    //VAIHDA NIMI NAISESTA NIMEKSI
14    PhysicsObject nainen;
15    PhysicsObject taistoNainen;
16    PhysicsObject mustaTakki;
17    PhysicsObject taistoMustaTakki;
18    PhysicsObject oviEteen;
19    PhysicsObject oviTaakse;
20    PhysicsObject inventory;
21    double ruutuNelionSivu;
22
23    Light valo;
24    Timer valoAjastin = new Timer();
25    Vector steinLuontiPiste = new Vector(0, 0);
26
27    IntMeter huoneLaskuri = new IntMeter(0);
28    IntMeter potionLaskuri = new IntMeter(0);
29    IntMeter steinHp = new IntMeter(20);
30    IntMeter steinDmg = new IntMeter(6);
31    IntMeter steinDef = new IntMeter(4);
32    IntMeter steinLvl = new IntMeter(1);
33    IntMeter steinExp = new IntMeter(0);
34    IntMeter mustaTakkiHp = new IntMeter(10);
35    IntMeter mustaTakkiDmg = new IntMeter(6);
36    IntMeter mustaTakkiDef = new IntMeter(3);
37
38    List<Label> alkuKohdat;
39    List<Label> taistoKohdat;
40    Label luetDocua;
41    Label potionInInv;
42
43    //TO DO: Nainen + MustaTakit, TutorialBattle + Stats + Party, Tarinaa ->, muut huoneet, itemit, battlet
44
45    public override void Begin()
46    {
47        //IsFullScreen = true;
48        ruutuNelionSivu = Screen.Height / 20;
49        AlkuValikko();
50
51        Level.Background.Color = Color.Black;
52        Level.AmbientLight = 0;
53
54        valo = new Light();
55        valo.Intensity = 0;
56        valo.Distance = 1000;
57        Add(valo);
58
59        PotionienLaskuri();
60
61        steinExp.MaxValue = 32;
62
63        //Tee tälle oma aliohjelmansa, joka kutsutaan, kun stein voittaa taistelun!
64
65        steinExp.UpperLimit += delegate { steinLvl.Value += 1; };
66        steinExp.UpperLimit += delegate { steinHp.Value += RandomGen.NextInt(1 - 5); };
67        steinExp.UpperLimit += delegate { steinDmg.Value += 1; };
68        steinExp.UpperLimit += delegate { steinDef.Value += 1; };
69        steinExp.UpperLimit += delegate { steinExp.MaxValue *= steinLvl.Value; };
70        steinExp.UpperLimit += delegate { steinExp.Reset(); };
71    }
72
73    void AlkuValikko()
74    {
75        Mouse.IsCursorVisible = true;
76
77        Label otsikko = new Label("The Tale of Dr Harvard Stein");
78        otsikko.Position = new Vector(0, 140);
79        otsikko.Font = Font.DefaultLargeBold;
80        otsikko.TextColor = Color.BrightGreen;
81        Add(otsikko);
82
83        alkuKohdat = new List<Label>();
84
85        Label alku1 = new Label("New Game");
86        alku1.Position = new Vector(0, 80);
87        alku1.Font = Font.DefaultLarge;
88        alkuKohdat.Add(alku1);
89
90        Label alku2 = new Label("Exit");
91        alku2.Position = new Vector(0, 30);
92        alku2.Font = Font.DefaultLarge;
93        alkuKohdat.Add(alku2);
94
95
96        foreach (Label alkuKohta in alkuKohdat)
97        {
98            Add(alkuKohta);
99        }
100
101        Mouse.ListenOn(alku1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, HuoneenLaskuri, null, 2);
102        Mouse.ListenOn(alku2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Exit, null);
103        Mouse.ListenMovement(1.0, AlkuKohtaHiiri, null);
104    }
105
106    void AlkuKohtaHiiri(AnalogState hiiri)
107    {
108        foreach (Label alkuKohta in alkuKohdat)
109        {
110            if (Mouse.IsCursorOn(alkuKohta))
111            {
112                alkuKohta.TextColor = Color.Red;
113            }
114
115            else
116            {
117                alkuKohta.TextColor = Color.Blue;
118            }
119        }
120    }
121
122    void HuoneenLaskuri(int x)
123    {
124        Mouse.IsCursorVisible = false;
125
126        huoneLaskuri.MinValue = 0;
127        huoneLaskuri.MaxValue = 10;
128
129        if (huoneLaskuri.Value == 0)
130        {
131            if (x == 1)
132            {
133                steinLuontiPiste = new Vector(100, 100);
134            }
135
136            LuoHuone("Labrahuone");
137        }
138
139        else if (huoneLaskuri.Value == 1)
140        {
141            if (x == 0)
142            {
143                steinLuontiPiste = new Vector(-200, 200);
144            }
145
146            else if (x == 1)
147            {
148                steinLuontiPiste = new Vector(200, -200);
149            }
150
151            LuoHuone("INSERT ROOM 2 HERE");
152        }
153    }
154
155    void LuoHuone(String tekstinNimi)
156    {
157        ClearGameObjects();
158        TileMap huone = TileMap.FromLevelAsset(tekstinNimi);
159        huone.SetTileMethod('X', LuoSeina);
160        huone.SetTileMethod('S', LuoStein);
161        huone.SetTileMethod('D', LuoDoc);
162        huone.SetTileMethod('V', LuoVitriini);
163        huone.SetTileMethod('A', LuoPotionhuone1);
164        huone.SetTileMethod('F', LuoOviEteen);
165        huone.SetTileMethod('B', LuoOviTaakse);
166        huone.Execute(ruutuNelionSivu, ruutuNelionSivu);
167
168        HuoneenValo(0, 1);
169    }
170
171    void LuoSeina(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
172    {
173        PhysicsObject seina = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
174        seina.Position = paikka;
175        seina.Color = Color.Gray;
176        seina.CollisionIgnoreGroup = 1;
177        seina.Restitution = 0;
178        AddCollisionHandler(seina, "stein", PalautaStein);
179        Add(seina);
180    }
181
182    void LuoStein(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
183    {
184        stein = new PhysicsObject(leveys * 0.8, korkeus * 0.8);
185        stein.Position = steinLuontiPiste;
186        stein.Color = Color.Green;
187        stein.Restitution = 0;
188        stein.CanRotate = false;
189        stein.Tag = "stein";
190        Add(stein);
191
192        Camera.Follow(stein);
193        Camera.Zoom(0.75);
194
195        Timer.SingleShot(1, delegate { SteinKontrollit(0); });
196    }
197
198    void SteinKontrollit(int x)
199    {
200        if (x == 1)
201        {
202            luetDocua.Destroy();
203        }
204
205        ClearControls();
206
207        //Jos muutat nopeutta, moni Timer.Singleshot menee väärään aikaan, mm. PalautaStein, SteinNopeus ja LuetDoc
208        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, AsiaNopeus, null, stein, ruutuNelionSivu * 5, 0.0, 0.0);
209        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsiaNopeus, null, stein, -ruutuNelionSivu * 5, 0.0, 0.0);
210        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsiaNopeus, null, stein, 0.0, ruutuNelionSivu * 5, 0.0);
211        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsiaNopeus, null, stein, 0.0, -ruutuNelionSivu * 5, 0.0);
212        Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, InventorinTilanMuutos, null, 0);
213    }
214
215    void AsiaNopeus(PhysicsObject liikkuja, double x, double y, double z)
216    {
217        liikkuja.Velocity = new Vector(x, y);
218
219        if ((x + 1 ) * (y + 1) > 2)
220        {
221            ClearControls();
222            Timer.SingleShot(0.2, delegate { AsiaNopeus(liikkuja, 0, 0, 0); });
223        }
224
225        else if ((x + 1) * (y + 1) < 1)
226        {
227            ClearControls();
228            Timer.SingleShot(0.2, delegate { AsiaNopeus(liikkuja, 0, 0, 0); });
229        }
230
231        else if (z == 0)
232        {
233            SteinKontrollit(0);
234        }
235    }
236
237    void PalautaStein(PhysicsObject wall, PhysicsObject dr)
238    {
239        dr.Velocity = dr.Velocity * -1;
240        //Määritetty Steinin koosta ja nopeudesta
241        Timer.SingleShot( 0.02, delegate { AsiaNopeus(dr, 0, 0, 1); });
242    }
243
244    void LuoDoc(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
245    {
246        PhysicsObject doc = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
247        doc.Position = paikka;
248        doc.Color = Color.White;
249        doc.CollisionIgnoreGroup = 1;
250        doc.Restitution = 0;
251        AddCollisionHandler(doc, "stein", PalautaStein);
252        AddCollisionHandler(doc, "stein", LuetDoc);
253        Add(doc);
254    }
255
256    void LuetDoc(PhysicsObject doku, PhysicsObject dr)
257    {
258        luetDocua = new Label("It's full of complicated calculations. Better leave it alone.");
259        luetDocua.Y = Screen.Bottom + 100;
260        luetDocua.Font = Font.DefaultLarge;
261        luetDocua.TextColor = Color.Green;
262        luetDocua.Color = Color.DarkGray;
263        luetDocua.BorderColor = Color.Gray;
264        Add(luetDocua);
265
266        ClearControls();
267        Timer.SingleShot(0.042, delegate { ClearControls(); });
268        Timer.SingleShot(0.161, delegate { ClearControls(); });
269
270        Timer.SingleShot(1, delegate { Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, SteinKontrollit, null, 1); });
271    }
272
273    void LuoVitriini(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
274    {
275        PhysicsObject vitriini = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys * 3, korkeus);
276        vitriini.Position = paikka;
277        vitriini.CollisionIgnoreGroup = 1;
278        vitriini.Restitution = 0;
279        AddCollisionHandler(vitriini, "stein", PalautaStein);
280        Add(vitriini);
281    }
282
283    void LuoPotionhuone1(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
284    {
285        PhysicsObject potionhuone1 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
286        potionhuone1.Position = paikka;
287        potionhuone1.Color = Color.Red;
288        potionhuone1.IgnoresCollisionResponse = true;
289        AddCollisionHandler(potionhuone1, "stein", SaitPotioninHuoneessa1);
290        Add(potionhuone1);
291    }
292
293    void SaitPotioninHuoneessa1(PhysicsObject esine, PhysicsObject dr)
294    {
295        esine.Destroy();
296        potionLaskuri.Value += 1;
297
298        ClearControls();
299        Timer.SingleShot(0.201, delegate { ClearControls(); });
300        Timer.SingleShot(2, Cutscene1);
301    }
302
303    //Säädä CUTSCENE!!!
304
305    void Cutscene1()
306    {
307        LuoNainen(new Vector(-ruutuNelionSivu * 12, -ruutuNelionSivu * 1), ruutuNelionSivu, ruutuNelionSivu);
308        nainen.Velocity = new Vector(ruutuNelionSivu * 5, 0);
309        Timer.SingleShot(1, delegate { AsiaNopeus(nainen, 0, 0, 1);
310                                       nainen.Velocity = new Vector(0, -ruutuNelionSivu * 5); });
311        Timer.SingleShot(1.8, delegate { AsiaNopeus(nainen, 0, 0, 1);
312                                         nainen.Velocity = new Vector(ruutuNelionSivu * 5, 0); });
313        Timer.SingleShot(3.2, delegate { AsiaNopeus(nainen, 0, 0, 1); });
314
315        Timer.SingleShot(0.4, delegate { LuoMustaTakki(new Vector(-ruutuNelionSivu * 12, -ruutuNelionSivu * 1), ruutuNelionSivu, ruutuNelionSivu);
316                                         mustaTakki.Velocity = new Vector(ruutuNelionSivu * 5, 0); });
317        Timer.SingleShot(1.4, delegate { AsiaNopeus(mustaTakki, 0, 0, 1);
318                                         mustaTakki.Velocity = new Vector(0, -ruutuNelionSivu * 5); });
319        Timer.SingleShot(2.4, delegate { AsiaNopeus(mustaTakki, 0, 0, 1);
320                                         mustaTakki.Velocity = new Vector(ruutuNelionSivu * 5, 0); });
321        Timer.SingleShot(4, delegate { AsiaNopeus(mustaTakki, 0, 0, 1);
322                                       mustaTakki.Velocity = new Vector(0, ruutuNelionSivu * 5); });
323        Timer.SingleShot(4.02, delegate { AsiaNopeus(mustaTakki, 0, 0, 1); });
324    }
325
326    //Vaihda nimi Luo[NaisenNimi]
327    //Muista parametrit!
328
329    void LuoNainen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
330    {
331        nainen = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
332        nainen.Position = paikka;
333        nainen.Color = Color.Red;
334        nainen.Restitution = 0;
335        nainen.CanRotate = false;
336        Add(nainen);
337    }
338
339    //Muista parametrit!
340
341    void LuoMustaTakki(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
342    {
343        mustaTakki = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
344        mustaTakki.Position = paikka;
345        mustaTakki.Color = Color.DarkGray;
346        mustaTakki.Restitution = 0;
347        mustaTakki.CanRotate = false;
348        AddCollisionHandler(mustaTakki, "stein", AloitaTaistelu);
349        AddCollisionHandler(mustaTakki, "stein", PalautaStein);
350        Add(mustaTakki);
351    }
352
353    void LuoOviEteen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
354    {
355        oviEteen = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
356        oviEteen.Position = paikka;
357        oviEteen.IgnoresCollisionResponse = true;
358        AddCollisionHandler(oviEteen, "stein", SeuraavaHuone);
359        Add(oviEteen);
360    }
361
362    void SeuraavaHuone(PhysicsObject door, PhysicsObject dr)
363    {
364        huoneLaskuri.Value = huoneLaskuri.Value + 1;
365        HuoneenValo(0, 2);
366        Timer.SingleShot(1.5, delegate { HuoneenLaskuri(0); });
367    }
368
369    void LuoOviTaakse(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
370    {
371        oviTaakse = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
372        oviTaakse.Position = paikka;
373        oviTaakse.IgnoresCollisionResponse = true;
374        AddCollisionHandler(oviTaakse, "stein", EdellinenHuone);
375        Add(oviTaakse);
376    }
377
378    void EdellinenHuone(PhysicsObject door, PhysicsObject dr)
379    {
380        huoneLaskuri.Value = huoneLaskuri.Value - 1;
381        HuoneenValo(0, 2);
382        Timer.SingleShot(1.5, delegate { HuoneenLaskuri(1); });
383    }
384
385    void HuoneenValo(int x, int y)
386    {
387        if (x == 1)
388        {
389            valo.Intensity += 0.067;
390        }
391
392        else if (x == 2)
393        {
394            valo.Intensity -= 0.067;
395        }
396
397        else if (x == 0)
398        {
399            valoAjastin.Interval = 0.05;
400            valoAjastin.Timeout += delegate { HuoneenValo(y, 0); };
401            valoAjastin.Start(15);
402        }
403    }
404
405    void PotionienLaskuri()
406    {
407        potionLaskuri.MinValue = 0;
408        potionLaskuri.MaxValue = 10;
409    }
410
411    //Laita Label("Inventory") Inventoryn yläosaan!
412
413    void InventorinTilanMuutos(int x)
414    {
415        if (x == 0)
416        {
417            ClearControls();
418            Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, InventorinTilanMuutos, null, 1);
419
420            inventory = PhysicsObject.CreateStaticObject(ruutuNelionSivu * 10, ruutuNelionSivu * 20);
421            inventory.Color = Color.LightGray;
422            inventory.IgnoresCollisionResponse = true;
423            inventory.CollisionIgnoreGroup = 1;
424            inventory.Position = new Vector(0, 0);
425            Add(inventory);
426
427            if (potionLaskuri.Value > 0)
428            {
429                potionInInv = new Label("Potion");
430                potionInInv.Position = new Vector(-inventory.Width / 4, inventory.Height / 7 * 2.3);
431                potionInInv.Font = Font.DefaultLarge;
432                potionInInv.TextColor = Color.Red;
433                Add(potionInInv);
434            }
435        }
436
437        else if (x == 1 && potionLaskuri.Value > 0)
438        {
439            inventory.Destroy();
440            potionInInv.Destroy();
441            SteinKontrollit(0);
442        }
443
444        else if (x== 1)
445        {
446            inventory.Destroy(); 
447            SteinKontrollit(0);
448        }
449    }
450
451    //Selvitä miksi valo ei vähene HuoneenValo(0,2); -komennolla
452
453    void AloitaTaistelu(PhysicsObject vastus, PhysicsObject dr)
454    {
455        steinLuontiPiste = stein.Position;
456        HuoneenValo(0, 2);
457
458        Timer.SingleShot(0.75, delegate { ClearGameObjects();
459                                          //HuoneenValo(0, 1);
460                                          TileMap taistelu = TileMap.FromLevelAsset("Taistelu");
461                                          taistelu.SetTileMethod('V', LuoTaistoon, 0);
462                                          taistelu.SetTileMethod('S', LuoTaistoon, 1);
463                                          taistelu.SetTileMethod('N', LuoTaistoon, 2);
464                                          taistelu.Execute(ruutuNelionSivu, ruutuNelionSivu); });
465        Timer.SingleShot(1.5, delegate { LuoTaistoValikko(); });
466    }
467
468    void LuoTaistoon(Vector paikka, double leveys, double korkeus, int x)
469    {
470        if (x == 0)
471        {
472            taistoMustaTakki = LuoTaistoOtus(paikka, leveys, korkeus, Color.DarkGray);
473        }
474
475        else if (x == 1)
476        {
477            taistoStein = LuoTaistoOtus(paikka, leveys, korkeus, Color.Green);
478        }
479
480        else if (x == 2)
481        {
482            taistoNainen = LuoTaistoOtus(paikka, leveys, korkeus, Color.Red);
483        }
484    }
485
486    PhysicsObject LuoTaistoOtus(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Color vari)
487    {
488        PhysicsObject taistelija = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
489        taistelija.Position = paikka;
490        taistelija.Color = vari;
491        Add(taistelija);
492        return (taistelija);
493    }
494
495    void LuoTaistoValikko()
496    {
497        Mouse.IsCursorVisible = true;
498
499        taistoKohdat = new List<Label>();
500
501        Label taisto1 = new Label("Attack");
502        taisto1.Position = new Vector(-160, -30);
503        taisto1.Font = Font.DefaultLarge;
504        taistoKohdat.Add(taisto1);
505
506        Label taisto2 = new Label("Defend");
507        taisto2.Position = new Vector(-10, -30);
508        taisto2.Font = Font.DefaultLarge;
509        taistoKohdat.Add(taisto2);
510
511        Label taisto3 = new Label("Inventory");
512        taisto3.Position = new Vector(140, -30);
513        taisto3.Font = Font.DefaultLarge;
514        taistoKohdat.Add(taisto3);
515
516        foreach (Label taistoKohta in taistoKohdat)
517        {
518            Add(taistoKohta);
519        }
520
521        Mouse.ListenOn(taisto1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, SteinAttack, null);
522        Mouse.ListenOn(taisto2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, SteinDefend, null);
523        Mouse.ListenOn(taisto3, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, InventorinTilanMuutos, null, 0);
524        Mouse.ListenMovement(1.0, TaistoKohtaHiiri, null);
525    }
526
527    void TaistoKohtaHiiri(AnalogState hiiri)
528    {
529        foreach (Label taistoKohta in taistoKohdat)
530        {
531            if (Mouse.IsCursorOn(taistoKohta))
532            {
533                taistoKohta.TextColor = Color.Red;
534            }
535
536            else
537            {
538                taistoKohta.TextColor = Color.Blue;
539            }
540        }
541    }
542
543    void SteinAttack()
544    {
545        mustaTakkiHp.Value -= (steinDmg.Value -= mustaTakkiDef.Value);
546    }
547
548    void SteinDefend()
549    {
550        steinDef.Value += 1;
551    }
552}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.