source: 2014/27/JouniP_esimerkki/Pongpeli/Pongpeli/Pongpeli/Pongpeli.cs @ 5259

Revision 5259, 4.5 KB checked in by jotapoti, 7 years ago (diff)

Lisää palloja while-silmukassa.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pongpeli : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject pallo;
12    PhysicsObject maila1;
13    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
14    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
15
16    public override void Begin()
17    {
18        LuoKentta();
19
20        Camera.ZoomToLevel(); // zoomataan kamera niin, että koko kenttä näkyy
21
22        // lyödään pallo liikkeelle:
23        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
24        pallo.Hit(impulssi);
25        // AddCollisionHandler(pallo, "maila", CollisionHandler.ExplodeTarget(20.0, false));
26        // AddCollisionHandler(pallo, "maila", VaihdaPallonVaria);
27        // AddCollisionHandler(pallo, "maila", KahdennaPallo);
28        LisaaOhjaimet();
29
30
31    }
32
33    PhysicsObject LuoPallo(double x, double y)
34    {
35        PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(40, 40);
36        pallo.Shape = Shape.Circle;
37        pallo.X = x;
38        pallo.Y = y;
39        pallo.Restitution = 1.0;
40        Add(pallo);
41        return pallo;
42    }
43
44    void VaihdaPallonVaria(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject tormayksenKohde)
45    {
46        tormaaja.Color = RandomGen.NextColor();
47    }
48
49    void KahdennaPallo(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject tormayksenKohde)
50    {
51        LuoPallo(tormaaja.X, tormaaja.Y);
52    }
53
54
55
56    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
57    {
58        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
59        maila.Shape = Shape.Rectangle;
60        maila.X = x;
61        maila.Y = y;
62        maila.Tag = "maila";
63        maila.Restitution = 1.0;
64        Add(maila);
65        return maila;
66    }                                                       
67                                                           
68    void LuoKentta()                                       
69    {                                                       
70        // luodaan peliin pallo:                           
71        pallo = LuoPallo(0.0, 0.0);
72        pallo.Image = LoadImage("ukkeli");
73        pallo.Width = 100;
74        pallo.Height = 100;
75        // luodaan monta palloa:
76        int i = 0;
77        while (i < 50)
78        {
79            // PhysicsObject pallo2 = LuoPallo(50.0, 0.0);
80            // PhysicsObject pallo2 = LuoPallo(RandomGen.NextDouble(-100.0, 100.0)  , 0.0);
81            // PhysicsObject pallo2 = LuoPallo(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), 0.0);
82            PhysicsObject pallo2 = LuoPallo(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top));
83
84            pallo2.Color = RandomGen.NextColor();
85            i++;
86        }
87
88
89
90        //pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);             
91        //pallo.Shape = Shape.Circle;                         
92        //pallo.X = -200.0;                                   
93        //pallo.Y = 0.0;
94        //pallo.Restitution = 1.0;
95        //Add(pallo);
96
97        // luodaan peliin mailat:
98        LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
99        maila1 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
100
101        // luodaan peliin reunat:
102        Level.CreateBorders(1.0, false);
103        Level.Background.Color = Color.Olive;
104
105    }
106
107    void LisaaOhjaimet()
108    {
109        // lisätään peliin ohjaimet:
110        //Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
111        //Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
112        //Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
113        //Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
114
115        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
116        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
117        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
118        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
119
120        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
121        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
122    }
123
124    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
125    {
126        maila.Velocity = nopeus;
127    }
128}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.