source: 2014/27/JouniP_esimerkki/Pongpeli/Pongpeli/Pongpeli/Pongpeli.cs @ 5221

Revision 5221, 3.8 KB checked in by jotapoti, 9 years ago (diff)

Kahdennusesimerkkiä aloitettu luennolla.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pongpeli : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject pallo;
12    PhysicsObject maila1;
13    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
14    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
15
16    public override void Begin()
17    {
18        LuoKentta();
19
20        Camera.ZoomToLevel(); // zoomataan kamera niin, että koko kenttä näkyy
21
22        // lyödään pallo liikkeelle:
23        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
24        pallo.Hit(impulssi);
25        // AddCollisionHandler(pallo, "maila", CollisionHandler.ExplodeTarget(20.0, false));
26        AddCollisionHandler(pallo, "maila", VaihdaPallonVaria);
27        AddCollisionHandler(pallo, "maila", KahdennaPallo);
28        LisaaOhjaimet();
29
30
31    }
32
33    void VaihdaPallonVaria(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject tormayksenKohde)
34    {
35        tormaaja.Color = RandomGen.NextColor();
36    }
37
38    void KahdennaPallo(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject tormayksenKohde)
39    {
40        LuoPallo(tormaaja.X, tormaaja.Y);
41    }
42
43    PhysicsObject LuoPallo(double x, double y)
44    {
45        PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(40, 40);
46        pallo.Shape = Shape.Circle;
47        pallo.X = x;
48        pallo.Y = y;
49        pallo.Restitution = 1.0;
50        Add(pallo);
51        return pallo;
52    }
53
54    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
55    {
56        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
57        maila.Shape = Shape.Rectangle;
58        maila.X = x;
59        maila.Y = y;
60        maila.Tag = "maila";
61        maila.Restitution = 1.0;
62        Add(maila);
63        return maila;
64    }                                                       
65                                                           
66    void LuoKentta()                                       
67    {                                                       
68        // luodaan peliin pallo:                           
69        pallo = LuoPallo(0, 0);
70        //pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);             
71        //pallo.Shape = Shape.Circle;                         
72        //pallo.X = -200.0;                                   
73        //pallo.Y = 0.0;
74        //pallo.Restitution = 1.0;
75        //Add(pallo);
76
77        // luodaan peliin mailat:
78        LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
79        maila1 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
80
81        // luodaan peliin reunat:
82        Level.CreateBorders(1.0, false);
83        Level.Background.Color = Color.Black;
84
85    }
86
87    void LisaaOhjaimet()
88    {
89        // lisätään peliin ohjaimet:
90        //Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
91        //Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
92        //Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
93        //Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
94
95        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
96        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
97        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
98        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
99
100        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
101        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
102    }
103
104    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
105    {
106        maila.Velocity = nopeus;
107    }
108}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.