source: 2014/27/JouniP_esimerkki/Pongpeli/Pongpeli/Pongpeli/Pongpeli.cs @ 5215

Revision 5215, 3.3 KB checked in by jotapoti, 9 years ago (diff)

Mailan liikutus lisätty. Aina kun pallo osuu mailaan, pallon väri vaihtuu satunnaisesti.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pongpeli : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject pallo;
12    PhysicsObject maila1;
13    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
14    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
15
16    public override void Begin()
17    {
18        LuoKentta();
19
20        Camera.ZoomToLevel(); // zoomataan kamera niin, että koko kenttä näkyy
21
22        // lyödään pallo liikkeelle:
23        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
24        pallo.Hit(impulssi);
25        // AddCollisionHandler(pallo, "maila", CollisionHandler.ExplodeTarget(20.0, false));
26        AddCollisionHandler(pallo, "maila", VaihdaPallonVaria);
27        LisaaOhjaimet();
28
29
30    }
31
32    void VaihdaPallonVaria(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject tormayksenKohde)
33    {
34        tormaaja.Color = RandomGen.NextColor();
35    }
36
37    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
38    {
39        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
40        maila.Shape = Shape.Rectangle;
41        maila.X = x;
42        maila.Y = y;
43        maila.Tag = "maila";
44        maila.Restitution = 1.0;
45        Add(maila);
46        return maila;
47    }                                                       
48                                                           
49    void LuoKentta()                                       
50    {                                                       
51        // luodaan peliin pallo:                           
52        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);             
53        pallo.Shape = Shape.Circle;                         
54        pallo.X = -200.0;                                   
55        pallo.Y = 0.0;
56        pallo.Restitution = 1.0;
57        Add(pallo);
58
59        // luodaan peliin mailat:
60        LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
61        maila1 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
62
63        // luodaan peliin reunat:
64        Level.CreateBorders(1.0, false);
65        Level.Background.Color = Color.Black;
66
67    }
68
69    void LisaaOhjaimet()
70    {
71        // lisätään peliin ohjaimet:
72        //Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
73        //Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
74        //Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
75        //Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
76
77        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
78        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
79        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
80        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
81
82        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
83        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
84    }
85
86    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
87    {
88        maila.Velocity = nopeus;
89    }
90}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.