source: 2014/27/ArttuH/gamefusion/gamefusion/gamefusion/gamefusion.cs @ 5303

Revision 5303, 6.4 KB checked in by jookriha, 8 years ago (diff)

varvarmuuskopio

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class gamefusion : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 500;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    Image taustaKuva = LoadImage("8552054267_0b6750030d_b");
16   
17
18
19    PlatformCharacter pelaaja1;
20
21    Image pelaajanKuva = LoadImage("meat_boy");
22    Image coinKuva = LoadImage("coin");
23    Image zombiekuva = LoadImage("zombie");
24    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
25    SoundEffect hyppy = LoadSoundEffect("laser_shoot");
26   
27
28    public override void Begin()
29    {
30        luoalkuvalikko();
31        MediaPlayer.Play("hitman");
32        MediaPlayer.IsRepeating = true;
33    }
34
35    void LuoKentta()
36    {
37        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
38        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
39        kentta.SetTileMethod('*', Lisaacoin);
40        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
41        kentta.SetTileMethod('z', luozombie);
42        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
43        Level.CreateBorders();
44        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
45        Level.Background.Image = taustaKuva;
46    }
47
48    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
49    {
50        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
51        taso.Position = paikka;
52        taso.Color = Color.Gray;
53        Add(taso);
54    }
55
56    void Lisaacoin(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
57    {
58        PhysicsObject coin = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
59        coin.IgnoresCollisionResponse = true;
60        coin.Position = paikka;
61        coin.Image = coinKuva;
62        coin.Tag = "coin";
63        Add(coin);
64    }
65
66    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
67    {
68        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
69        pelaaja1.Position = paikka;
70        pelaaja1.Mass = 4.0;
71        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
72        AddCollisionHandler(pelaaja1, "coin", TormaaTahteen);
73        Add(pelaaja1);
74        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(20, 5);
75        pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 10;
76        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = ammusOsui;
77    }
78
79    void LisaaNappaimet()
80    {
81       
82        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
83        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
84
85
86
87        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
88
89        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle");
90        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
91       
92        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
93    }
94
95    void Liikuta(AnalogState tatinTila)
96    {
97        Vector tatinAsento = tatinTila.StateVector;
98        if (tatinAsento.X == 0.0)
99        {
100            return;
101        }
102        pelaaja1.Walk(100 * tatinAsento.X);
103    }
104
105    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
106    {
107        hahmo.Jump(nopeus);
108        hyppy.Play();
109    }
110
111    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject coin)
112    {
113        maaliAani.Play();
114        MessageDisplay.Add("Keräsit kolikon!");
115        coin.Destroy();
116    }
117
118    void tunistus()
119    {
120        if (ControllerOne.IsConnected)
121        {
122            ControllerOne.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
123            ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed,ConfirmExit, "Poistu pelistä");
124            ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle/oikealle");
125            ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
126            ControllerOne.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Pressed, ammuAseella, "ammu", pelaaja1);
127        }
128        else
129        {
130            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
131            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
132            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaNappis, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
133            Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, LiikutaNappis, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
134            Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
135            Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, ammuAseella,"ammu", pelaaja1);
136        }
137        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
138    }
139    void LiikutaNappis(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
140    {
141        hahmo.Walk(nopeus);
142   }
143   void luoalkuvalikko()
144     {
145   Mouse.IsCursorVisible = true;
146
147        MultiSelectWindow alkuvalikko = new MultiSelectWindow("pelin alkuvalikko",
148            "aloita peli", "lopeta peli");
149
150        alkuvalikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli);
151        alkuvalikko.AddItemHandler(1, Exit);
152        alkuvalikko.DefaultCancel = 1;
153
154        Add(alkuvalikko);
155
156        Mouse.IsCursorVisible = false;
157    }
158
159   void AloitaPeli()
160   {
161       Gravity = new Vector(0, -1000);
162
163       LuoKentta();
164       tunistus();
165
166       Camera.Follow(pelaaja1);
167       Camera.ZoomFactor = 1.2;
168       Camera.StayInLevel = true;
169   }
170
171   void ammusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
172   {
173       ammus.Destroy();
174       if (kohde.Tag.Equals("zombie"))
175       {
176           kohde.Destroy();
177       }
178   }
179   void ammuAseella(PlatformCharacter pelaaja)
180   {
181       PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot();
182
183       if (ammus != null)
184       {
185           ammus.Size *= 1;
186           ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(3.0);
187           AddCollisionHandler(ammus, "zombie", ammusOsui);
188       }
189   }
190
191   void luozombie(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
192   {
193
194       
195
196       PlatformCharacter zomdie = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
197       zomdie.Position = paikka;
198       zomdie.Image = zombiekuva;
199       Add(zomdie);
200       zomdie.Tag = "zombie";
201     FollowerBrain satunnaisAivot = new FollowerBrain(pelaaja1);
202
203       zomdie.Brain = satunnaisAivot;
204
205
206   }
207}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.