source: 2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor.cs @ 5524

Revision 5524, 13.2 KB checked in by mijoilmo, 9 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Proto236b : PhysicsGame //true survivor
10{
11    private Player player;
12    public Player Player { get { return player; } set { player = value; } }
13    private Hud hud;
14    public Hud Hud { get { return hud; } set { hud = value; } }
15    private ColorTileMap map;
16    public ColorTileMap Map { get { return map; } set { map = value; } }
17    private Dictionary<string, Image> images = new Dictionary<string, Image>();
18    public Dictionary<string, Image> Images { get { return images; } set { images = value; } }
19    private Dictionary<string, Image[]> imageLists = new Dictionary<string, Image[]>();
20    public Dictionary<string, Image[]> ImageLists { get { return imageLists; } set { imageLists = value; } }
21    private Music music;
22    public Music Music { get { return music; } set { music = value; } }
23    private ProtoLevel currentLevel;
24    public ProtoLevel CurrentLevel { get { return currentLevel; } set { currentLevel = value; } }
25    private ScreenView gameScreen;
26    public ScreenView GameScreen { get { return gameScreen; } set { gameScreen = value; } }
27    private Dictionary<string, ProtoLevel> levels = new Dictionary<string, ProtoLevel>();
28    private Galaxy galaxy;
29    public Galaxy Galaxy { get { return galaxy; } set { galaxy = value; } }
30    private Dictionary<int, Dictionary<int, List<GameObject>>> positionGrid = new Dictionary<int, Dictionary<int, List<GameObject>>>();
31    private List<GameObject> addedList = new List<GameObject>();
32
33    void AssignKeys()
34    {
35        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Down, Exit, "Lento");
36        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, player.thrusterStart, "Lento", 1.0);
37        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, player.thrusterEnd, "Lento");
38        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, player.thrusterStart, "Lento", -0.2);
39        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, player.thrusterEnd, "Lento");
40        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, player.rotate, "Lento", 4.0);
41        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, player.rotate, "Lento", -4.0);
42        Keyboard.Listen(Key.LeftControl, ButtonState.Down, player.shoot, "Lento");
43    }
44    void LoadAllImages()
45    {
46        images["space_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/Space");
47        images["mars_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/Mars");
48        images["planet2"] = LoadImage("graphics/Planets/MapPlanet4");
49        images["planet3"] = LoadImage("graphics/Planets/MapPlanet3");
50        images["planet1_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/planet1");
51        images["planet2_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/planet2");
52        images["planet3_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/planet1");
53        images["player"] = LoadImage("graphics/ships/player1.0");
54        images["galaxy_map"] = LoadImage("graphics/HUD/galaxy_map");
55        imageLists["planet_map"] = LoadImages("graphics/HUD/RadarPlaneetta1.0", "graphics/HUD/RadarPlaneetta1.1");
56
57        //kaikki tilet
58        images["grass1"] = LoadImage("graphics/tiles/tilenurmi");
59        images["soil1"] = LoadImage("graphics/tiles/tilemulta");
60        images["wood1"] = LoadImage("graphics/tiles/tilepuu");
61
62        imageLists["player_thruster"] = LoadImages("graphics/effects/thrusters/thruster0.1", "graphics/effects/thrusters/thruster0.2");
63        imageLists["enemy1"] = LoadImages("graphics/Enemy/Enemy1.0", "graphics/Enemy/Enemy1.1", "graphics/Enemy/Enemy1.2");
64        imageLists["HUD_radar"] = LoadImages("graphics/HUD/HUD_radar1.0", "graphics/HUD/HUD_radar1.1");
65        images["HUD_ship"] = LoadImage("graphics/HUD/cross1.0");
66    }
67    void LoadAllMusic()
68    {
69        this.music = new Music();
70    }
71    public SoundEffect loadSound(string ef)
72    {
73        return LoadSoundEffect(ef);
74    }
75    public void LoadLevel(string levelId, Angle planetAngle/*PlanetAngle määrittää missä kulmassa planeettaan tullaan tai sieltä poistutaan*/)
76    {
77        ClearAll();
78
79        //MessageDisplay.Add("loading level '" + level.TileMapSrc + "'...");
80        currentLevel = this.levels[levelId];
81
82        Level.Background.Color = Color.Black;
83        this.player.Velocity = Vector.Zero;//resetoi pelaajan velocity
84        Add(this.player, 1);
85        Camera.Follow(this.player);
86
87        LevelFromImage(currentLevel);
88
89        MediaPlayer.Stop();
90        string music = currentLevel.PickMusic();
91        if (music != "")
92        {
93            MediaPlayer.Play(music);
94        }
95
96        if (currentLevel.IsPlanet)
97        {
98            Gravity = new Vector(0, -200);
99            player.LinearDamping = 0.99;//ns ilmanvastus
100            galaxy.CurrentPlanet = galaxy.Planets[currentLevel.Id];//aseta galaksiin tiedot nykyisestä planeetasta
101            player.Y = Level.Top - Screen.Height;
102            //player.X = (planetAngle.Degrees / Angle.FullAngle.Degrees) * Level.Width - Level.Width / 2;
103            Layers[-3].RelativeTransition = new Vector(1, 1);
104        }
105        else
106        {
107            Gravity = new Vector(0, 0);
108            player.LinearDamping = 1;//avaruudessa ei ilmanvastusta
109            Camera.Zoom(0.4);
110            if (galaxy.CurrentPlanet != null)//current planet voi olla null jos pelaaja ei vielä ole käynyt millään planeetalla.
111            {
112                //aseta pelaaja galaksiin
113                player.Position = galaxy.CurrentPlanet.Position;
114                //laske vielä vektori, mistä suunnasta pelaaja poistui
115                player.Position += Vector.FromLengthAndAngle(galaxy.CurrentPlanet.Radius + 50, planetAngle);
116                player.AbsoluteAngle = planetAngle;
117            }
118            Layers[-1].RelativeTransition = new Vector(0.1, 0.1);
119        }
120
121        AssignKeys();
122        initializeHUD();
123    }
124    void CreateBg(string id, int offset, double scale = 1, int layer = -3)
125    {
126        double h = 1, w = 1;
127        if (currentLevel.IsPlanet)
128        {
129            h = 150 * 40;
130            w = Level.Width;
131        }
132        else
133        {
134            h = Level.Height * scale;
135            w = Level.Width * scale;
136        }
137        GameObject bg = new GameObject(w, h);
138        bg.Image = images[id];
139        bg.X += Level.Width * offset;
140        if (!currentLevel.IsPlanet)
141        {
142            bg.Y += Level.Height * offset;
143        }
144        Add(bg, layer);
145    }
146    void LevelFromImage(ProtoLevel level)
147    {
148        Dictionary<String, String> convert = new Dictionary<String, String>();
149        convert.Add("000000", "grass1");
150        convert.Add("00ffff", "wood1");
151        ColorTileMap tileMap = ColorTileMap.FromLevelAsset(level.TileMapSrc);
152        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("000000"), createTile, convert["000000"], false);
153        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("00ffff"), createTile, convert["00ffff"], true);
154        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("ff0000"), spawnPlayer);
155        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("00ff00"), spawnEnemy);
156
157        //shopit
158        //tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("ff7700"), createShop);
159
160        //kaikki spacessa olevat jutut voisi alkaa CC
161        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("ccffff"), createPlanet, "planet2");//planeetta 2
162        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("ccffcc"), createPlanet, "planet3");//planeetta 1
163
164        double w = 0, h = 0;
165        //tiilien välinen skaala valitaan
166        if (CurrentLevel.IsPlanet)
167        {
168            w = 40; h = 40;
169        }
170        else
171        {
172            w = 2000; h = 2000;
173        }
174        tileMap.Execute(w, h);
175        map = tileMap;
176
177        if (currentLevel.IsPlanet)
178        {
179            //luo backgroundit (2 valetta ja 1 oikea)
180            CreateBg(level.BackgroundId, -1);
181            CreateBg(level.BackgroundId, 0);
182            CreateBg(level.BackgroundId, 1);
183            //lasketaan montako tiiltä tarvitaan
184            double zoom = 0.7;
185            var tilesNeeded = Math.Floor((Screen.Width / 2 / 40) / zoom);
186
187            //vasen puoli
188            for (int x = 0; x < tilesNeeded; x++)
189            {
190                for (int y = 0; y < tileMap.RowCount; y++)
191                {
192                    String hexColor = tileMap.GetTile(y, x).ToString().Substring(2, 6).ToLower();
193                    if (convert.ContainsKey(hexColor))
194                        createTile(new Vector(x * w + w / 2 - Level.Width / 2 + Level.Width, (tileMap.RowCount - y - 1) * h + h / 2 - Level.Height / 2), w, h, convert[hexColor], false);
195                }
196            }
197            //oikea puoli
198            for (int x = tileMap.ColumnCount - 1; x > tileMap.ColumnCount - 1 - tilesNeeded; x--)
199            {
200                for (int y = 0; y < tileMap.RowCount; y++)
201                {
202                    String hexColor = tileMap.GetTile(y, x).ToString().Substring(2, 6).ToLower();
203                    if (convert.ContainsKey(hexColor))
204                        createTile(new Vector(x * w + w / 2 - Level.Width / 2 - Level.Width, (tileMap.RowCount - y - 1) * h + h / 2 - Level.Height / 2), w, h, convert[hexColor], false);
205                }
206            }
207        }
208        else
209        {
210            CreateBg("space_background", 0, 1, -1);
211        }
212    }
213    public void initializeHUD()
214    {
215        if (hud != null)
216        {
217            //poista vanha hud
218            hud.Destroy();
219        }
220        hud = new Hud(this);
221    }
222    void createTile(Vector position, double w, double h, string id, bool breakable = false)
223    {
224        if (id == "") { return; }
225        if (breakable)
226        {
227            MikonPhysicsObject tile = new MikonPhysicsObject(this, w, h);
228            tile.MakeStatic();
229            tile.AbsolutePosition = position;
230            tile.Image = images[id];
231            Add(tile);
232        }
233        else
234        {
235            PhysicsObject tile = new PhysicsObject(w, h);
236            tile.MakeStatic();
237            tile.AbsolutePosition = position;
238            tile.Image = images[id];
239            Add(tile);
240        }
241    }
242    void createPlanet(Vector position, double w, double h, string id)
243    {
244        Planet planet = new Planet(this, position, 5000, id);
245        AddCheap(planet);
246    }
247    void createShop(Vector position, double w, double h)
248    {
249        Shop shop = new Shop();
250        Add(shop);
251    }
252    void spawnPlayer(Vector position, double w, double h)
253    {
254        player.Position = position;
255    }
256    void spawnEnemy(Vector position, double w, double h)
257    {
258        new Enemy1(this, w, h, position);
259    }
260    void LoadAllLevels()
261    {
262        this.levels["space"] = new ProtoLevel(this, "!space", false, "space_background");
263        this.levels["planet2"] = new ProtoLevel(this, "planet2", true, "planet1_background");
264        this.levels["planet3"] = new ProtoLevel(this, "planet3", true, "planet2_background");
265    }
266    public override void Begin()
267    {
268        // TODO: Kirjoita peli tähän
269        SmoothTextures = false;
270        LoadAllMusic();
271        LoadAllImages();
272        LoadAllLevels();
273
274        this.player = new Player(this);
275        this.player.attachWeapon();
276        this.player.IsUpdated = true;
277
278        this.gameScreen = Screen;
279        this.galaxy = new Galaxy(this);
280
281        LoadLevel("space", Angle.Zero);//avaruus ladataan jotta galaksi saa planeettansa
282        //LoadLevel("planet2", Angle.Zero);
283    }
284    protected override void Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime gameTime)
285    {
286        Predicate<GameObject> predicate = isGameObject;
287        List<GameObject> list = this.GetObjects(predicate);
288        int x = Convert.ToInt32(Math.Round(player.X / 5000) * 5000);
289        int y = Convert.ToInt32(Math.Round(player.Y / 5000) * 5000);
290        foreach (GameObject obj in addedList)//tuhoa vanhat objektit
291        {
292            Remove(obj);
293        }
294        addedList.Clear();
295        foreach (GameObject obj in list)//lisää uudet objektit
296        {
297            if (!positionGrid.ContainsKey(x)) { continue; }
298            if (!positionGrid[x].ContainsKey(y)) { continue; }
299            for (var i = 0; i < positionGrid[x][y].Count; i++)
300            {
301                positionGrid[x][y][i].Layer = new Layer();
302                addedList.Add(positionGrid[x][y][i]);
303            }
304        }
305        base.Update(gameTime);
306    }
307    private bool isGameObject(GameObject obj)
308    {
309        return (obj is GameObject);
310    }
311    private void AddCheap(GameObject o)
312    {
313        int x = Convert.ToInt32(Math.Round(o.X / 5000) * 5000),
314            y = Convert.ToInt32(Math.Round(o.Y / 5000) * 5000);
315        if (!positionGrid.ContainsKey(x))
316        {
317            Dictionary<int, List<GameObject>> posGridX = new Dictionary<int, List<GameObject>>();
318            positionGrid.Add(x, posGridX);
319        }
320        if (!positionGrid[x].ContainsKey(y))
321        {
322            List<GameObject> posGridY = new List<GameObject>();
323            positionGrid[x].Add(y, posGridY);
324        }
325        GameObject uusi = ((GameObject)o);
326        positionGrid[x][y].Add(uusi);
327        Add(uusi);
328        Remove(uusi);
329    }
330}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.