source: 2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor.cs @ 5462

Revision 5462, 11.7 KB checked in by mijoilmo, 8 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Proto236b : PhysicsGame //true survivor
10{
11    private Player player;
12    public Player Player { get { return player; } set { player = value; } }
13    Hud hud;
14    private ColorTileMap map;
15    public ColorTileMap Map { get { return map; } set { map = value; } }
16    private Dictionary<string, Image> images = new Dictionary<string, Image>();
17    public Dictionary<string, Image> Images { get { return images; } set { images = value; } }
18    private Dictionary<string, Image[]> imageLists = new Dictionary<string, Image[]>();
19    public Dictionary<string, Image[]> ImageLists { get { return imageLists; } set { imageLists = value; } }
20    private Music music;
21    public Music Music { get { return music; } set { music = value; } }
22    private ProtoLevel currentLevel;
23    public ProtoLevel CurrentLevel { get { return currentLevel; } set { currentLevel = value; } }
24    private ScreenView gameScreen;
25    public ScreenView GameScreen { get { return gameScreen; } set { gameScreen = value; } }
26    private Dictionary<string, ProtoLevel> levels = new Dictionary<string, ProtoLevel>();
27    private Galaxy galaxy;
28    public Galaxy Galaxy { get { return galaxy; } set { galaxy = value; } }
29
30    void AssignKeys()
31    {
32        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Down, Exit, "Lento");
33        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, player.thrusterStart, "Lento", 1.0);
34        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, player.thrusterEnd, "Lento");
35        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, player.thrusterStart, "Lento", -0.2);
36        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, player.thrusterEnd, "Lento");
37        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, player.rotate, "Lento", 4.0);
38        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, player.rotate, "Lento", -4.0);
39        Keyboard.Listen(Key.LeftControl, ButtonState.Down, player.shoot, "Lento");
40    }
41    void LoadAllImages()
42    {
43        images["space_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/Space");
44        images["mars_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/Mars");
45        images["planet1_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/planet1");
46        images["planet2_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/planet2");
47        images["planet2_valetta"] = LoadImage("graphics/backgrounds/planet2_valetta");
48        images["planet2"] = LoadImage("graphics/Planets/MapPlanet4");
49        images["planet3"] = LoadImage("graphics/Planets/MapPlanet3");
50        images["planet3_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/planet1");
51        images["planet3_valetta"] = LoadImage("graphics/backgrounds/planet3_valetta");
52        images["player"] = LoadImage("graphics/ships/player1.0");
53        images["galaxy_map"] = LoadImage("graphics/HUD/galaxy_map");
54        imageLists["planet_map"] = LoadImages("graphics/HUD/RadarPlaneetta1.0", "graphics/HUD/RadarPlaneetta1.1");
55
56        //kaikki tilet
57        images["grass1"] = LoadImage("graphics/tiles/tilenurmi");
58        images["soil1"] = LoadImage("graphics/tiles/tilemulta");
59        images["wood1"] = LoadImage("graphics/tiles/tilepuu");
60
61        imageLists["player_thruster"] = LoadImages("graphics/effects/thrusters/thruster0.1", "graphics/effects/thrusters/thruster0.2");
62        imageLists["enemy1"] = LoadImages("graphics/Enemy/Enemy1.0", "graphics/Enemy/Enemy1.1", "graphics/Enemy/Enemy1.2");
63        imageLists["HUD_radar"] = LoadImages("graphics/HUD/HUD_radar1.0", "graphics/HUD/HUD_radar1.1");
64        images["HUD_ship"] = LoadImage("graphics/HUD/cross1.0");
65    }
66    void LoadAllMusic()
67    {
68        this.music = new Music();
69    }
70    public SoundEffect loadSound(string ef)
71    {
72        return LoadSoundEffect(ef);
73    }
74    public void LoadLevel(string levelId, Angle planetAngle/*PlanetAngle määrittää missä kulmassa planeettaan tullaan tai sieltä poistutaan*/)
75    {
76        ClearAll();
77
78        //MessageDisplay.Add("loading level '" + level.TileMapSrc + "'...");
79        currentLevel = this.levels[levelId];
80
81        Level.Background.Color = Color.Black;
82        this.player.Velocity = Vector.Zero;//resetoi pelaajan velocity
83        Add(this.player, 1);
84        Camera.Follow(this.player);
85
86        LevelFromImage(currentLevel);
87
88        MediaPlayer.Stop();
89        string music = currentLevel.PickMusic();
90        if (music != "")
91        {
92            MediaPlayer.Play(music);
93        }
94
95        if (currentLevel.IsPlanet)
96        {
97            Gravity = new Vector(0, -200);
98            player.LinearDamping = 0.99;//ns ilmanvastus
99            galaxy.CurrentPlanet = galaxy.Planets[currentLevel.Id];//aseta galaksiin tiedot nykyisestä planeetasta
100            player.Y = Level.Top - Screen.Height;
101            player.X = (planetAngle.Degrees / Angle.FullAngle.Degrees) * Level.Width - Level.Width / 2;
102            Layers[-3].RelativeTransition = new Vector(1, 1);
103        }
104        else
105        {
106            Gravity = new Vector(0, 0);
107            player.LinearDamping = 1;//avaruudessa ei ilmanvastusta
108            Camera.Zoom(0.4);
109            if (galaxy.CurrentPlanet != null)//current planet voi olla null jos pelaaja ei vielä ole käynyt millään planeetalla.
110            {
111                //aseta pelaaja galaksiin
112                player.Position = galaxy.CurrentPlanet.Position;
113                //laske vielä vektori, mistä suunnasta pelaaja poistui
114                player.Position += Vector.FromLengthAndAngle(galaxy.CurrentPlanet.Radius + 50, planetAngle);
115                player.AbsoluteAngle = planetAngle;
116            }
117            Layers[-1].RelativeTransition = new Vector(0.1, 0.1);
118        }
119
120        AssignKeys();
121        initializeHUD();
122    }
123    void CreateBg(string id, string valettaId, int offset, double scale = 1, int layer = -3)
124    {
125        double h = 1, w = 1;
126        if (currentLevel.IsPlanet)
127        {
128            h = 150 * 40;
129            w = Level.Width;
130        }
131        else
132        {
133            h = Level.Height * scale;
134            w = Level.Width * scale;
135        }
136        GameObject bg = new GameObject(w, h);
137        bg.Image = images[id];
138        bg.X += Level.Width * offset;
139        if (currentLevel.IsPlanet)
140        {
141            GameObject bg2 = new GameObject(Level.Width, Level.Height);
142            bg.Y = Level.Top - (150 * 40) / 2;
143            bg2.X += Level.Width * offset;
144            bg2.Image = images[valettaId];
145            Add(bg2, -2);
146        }
147        else
148        {
149            bg.Y += Level.Height * offset;
150        }
151        Add(bg, layer);
152    }
153    void LevelFromImage(ProtoLevel level)
154    {
155        Dictionary<String, String> convert = new Dictionary<String, String>();
156        convert.Add("000000", "grass1");
157        convert.Add("00ffff", "wood1");
158        ColorTileMap tileMap = ColorTileMap.FromLevelAsset(level.TileMapSrc);
159        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("000000"), createTile, convert["000000"], false);
160        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("00ffff"), createTile, convert["00ffff"], true);
161        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("ff0000"), spawnPlayer);
162        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("00ff00"), spawnEnemy);
163
164        //shopit
165        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("ff7700"), createShop);
166
167        //kaikki spacessa olevat jutut voisi alkaa CC
168        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("ccffff"), createPlanet, "planet2");//planeetta 2
169        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("ccffcc"), createPlanet, "planet3");//planeetta 1
170
171        double w = 0, h = 0;
172        if (CurrentLevel.IsPlanet)
173        {
174            w = 40; h = 40;
175        }
176        else
177        {
178            w = 2000; h = 2000;
179        }
180        tileMap.Execute(w, h);
181        map = tileMap;
182
183        if (currentLevel.IsPlanet)
184        {
185            //luo backgroundit (2 valetta ja 1 oikea)
186            CreateBg(level.BackgroundId, level.ValettaId, -1);
187            CreateBg(level.BackgroundId, level.ValettaId, 0);
188            CreateBg(level.BackgroundId, level.ValettaId, 1);
189            //lasketaan montako tiiltä tarvitaan
190            double zoom = 1;
191            var tilesNeeded = Math.Floor((Screen.Width / 2 / 40) * zoom);
192
193            //vasen puoli
194            for (int x = 0; x < tilesNeeded; x++)
195            {
196                for (int y = 0; y < tileMap.RowCount; y++)
197                {
198                    String hexColor = tileMap.GetTile(y, x).ToString().Substring(2, 6).ToLower();
199                    if (convert.ContainsKey(hexColor))
200                        createTile(new Vector(x * w + w / 2 - Level.Width / 2 + Level.Width, (tileMap.RowCount - y - 1) * h + h / 2 - Level.Height / 2), w, h, convert[hexColor], false);
201                }
202            }
203            //oikea puoli
204            for (int x = tileMap.ColumnCount - 1; x > tileMap.ColumnCount - 1 - tilesNeeded; x--)
205            {
206                for (int y = 0; y < tileMap.RowCount; y++)
207                {
208                    String hexColor = tileMap.GetTile(y, x).ToString().Substring(2, 6).ToLower();
209                    if (convert.ContainsKey(hexColor))
210                        createTile(new Vector(x * w + w / 2 - Level.Width / 2 - Level.Width, (tileMap.RowCount - y - 1) * h + h / 2 - Level.Height / 2), w, h, convert[hexColor], false);
211                }
212            }
213        }
214        else
215        {
216            CreateBg("space_background","",0,1,-1);
217        }
218    }
219    public void initializeHUD()
220    {
221        if (hud != null)
222        {
223            //poista vanha hud
224            hud.Destroy();
225        }
226        hud = new Hud(this);
227    }
228    void createTile(Vector position, double w, double h, string id, bool breakable = false)
229    {
230        if (id == "") { return; }
231        if (breakable)
232        {
233            MikonPhysicsObject tile = new MikonPhysicsObject(this, w, h);
234            tile.MakeStatic();
235            tile.AbsolutePosition = position;
236            tile.Image = images[id];
237            Add(tile);
238        }
239        else
240        {
241            PhysicsObject tile = new PhysicsObject(w, h);
242            tile.MakeStatic();
243            tile.AbsolutePosition = position;
244            tile.Image = images[id];
245            Add(tile);
246        }
247    }
248    void createPlanet(Vector position, double w, double h, string id)
249    {
250        Planet planet = new Planet(this, position, 5000, id);
251        Add(planet);
252    }
253    void createShop(Vector position, double w, double h)
254    {
255        Shop shop = new Shop();
256        Add(shop);
257    }
258    void spawnPlayer(Vector position, double w, double h)
259    {
260        player.Position = position;
261    }
262    void spawnEnemy(Vector position, double w, double h)
263    {
264        new Enemy1(this, w, h, position);
265    }
266    void LoadAllLevels()
267    {
268        this.levels["space"] = new ProtoLevel(this, "!space", false, "space_background");
269        this.levels["planet2"] = new ProtoLevel(this, "planet2", true, "planet1_background");
270        this.levels["planet3"] = new ProtoLevel(this, "planet3", true, "planet2_background");
271    }
272    public override void Begin()
273    {
274        // TODO: Kirjoita peli tähän
275        SmoothTextures = false;
276        LoadAllMusic();
277        LoadAllImages();
278        LoadAllLevels();
279
280        this.player = new Player(this);
281        this.player.attachWeapon();
282        this.player.IsUpdated = true;
283
284        this.gameScreen = Screen;
285        this.galaxy = new Galaxy(this);
286
287        LoadLevel("space", Angle.Zero);//avaruus ladataan jotta galaksi saa planeettansa
288        LoadLevel("planet2", Angle.Zero);
289    }
290}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.