source: 2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Player.cs @ 5311

Revision 5311, 2.0 KB checked in by mijoilmo, 7 years ago (diff)

Level.cs on nyt oma tiedosto. Lisäsin basic supportin mistä tietää onko level planeetta vai avaruus. Muokkasin kuvia korkeammiksi (TEE KUVAT NIIN, ETTÄ AINAKIN PUOLET KENTÄN KORKEUDESTA ON TYHJÄÄ)

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Player : PhysicsObject
10{
11    GameObject thrusterEffect;
12    Proto236b parent;
13
14    public void rotate(double rotSpeed)
15    {
16        this.AngularVelocity = rotSpeed;
17    }
18    public void thrusterStart(double speed)
19    {
20        this.thrusterEffect.IsVisible = true;
21        this.Push(Vector.FromLengthAndAngle(speed * 800, this.Angle + Angle.RightAngle));
22    }
23    public void thrusterEnd()
24    {
25        this.thrusterEffect.IsVisible = false;
26        //if this.ids, enable ids
27    }
28    public Player(Proto236b parent)
29        : base(40, 40)
30    {
31        this.parent = parent;
32        this.Image = parent.Images["player"];
33        this.Shape = Shape.FromImage(parent.Images["player"]);
34        bool IDS = false; //inertial dampening system, katsotaan pistetäänkö ostettavaksi peliin
35        if (IDS == true)
36        {
37            this.LinearDamping = 0.97;
38        }
39        else
40        {
41            this.LinearDamping = 1;
42        }
43        this.AngularDamping = 0.7;
44
45        this.thrusterEffect = new GameObject(40, 40);
46        thrusterEffect.Animation = new Animation(parent.ImageLists["player_thruster"]);
47        thrusterEffect.Animation.FPS = 18;
48        thrusterEffect.Animation.Start();
49        thrusterEffect.IsVisible = false;
50        thrusterEffect.Y -= 19;
51        Add(thrusterEffect);
52    }
53    public override void Update(Time time)
54    {
55        base.Update(time);
56        if (this.X > parent.Level.Right) {
57            this.X = parent.Level.Left;
58        }else if (this.X < parent.Level.Left){
59            this.X = parent.Level.Right;
60        }
61        if (parent.CurrentLevel.IsPlanet&&this.Y>parent.Level.Top) {
62            //player pystyy lähteä pois planeetalta kun menee tarpeeksi ylös
63            //TODO: vaihda leveli spaceksi
64            if(false){}
65        }
66    }
67}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.