source: 2014/26/TimoH/Juoksupeli/Juoksupeli/Juoksupeli/Juoksupeli.cs @ 5101

Revision 5101, 2.3 KB checked in by tihaapas, 8 years ago (diff)

tein jotain uutta

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Juoksupeli : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject Pelaaja;
12    PhysicsObject vihu;
13    public override void Begin()
14    {
15        AloitaAlusta();
16    }
17
18
19    void AloitaAlusta()
20    {
21        ClearAll();
22        LuoKentta();
23        LisaaOhjaimet();
24        Camera.Follow(Pelaaja);
25    }
26
27
28    void LuoKentta()
29    {
30        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("kentta");
31        ruudut.SetTileMethod('p', LuoPelaaja);
32        ruudut.SetTileMethod('#', LuoPalikka);
33        ruudut.SetTileMethod('v', LuoVihu);
34        ruudut.Execute(40, 40);
35    }
36
37    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
38    {
39        Pelaaja = new PhysicsObject(50.0, 50.0);
40        Pelaaja.Position = paikka;
41        Pelaaja.Shape = Shape.Star;
42        //Pelaaja.Image = LoadImage("jonne");
43        Add(Pelaaja);
44    }
45
46    void LuoPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
47    {
48        PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
49        palikka.Position = paikka;
50        palikka.Shape = Shape.Rectangle;
51        palikka.Color = Color.Gold;
52        Add(palikka);
53    }
54
55    void LisaaOhjaimet()
56    {
57        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "liikuttaa pelaajaa", new Vector(0, 2000));
58        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "liikuttaa pelaajaa", new Vector(-2000, 0));
59        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "liikuttaa pelaajaa", new Vector(2000, 0));
60        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "liikuttaa pelaajaa", new Vector(0, -2000));
61        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, AloitaAlusta, "aloitaa pelin alusta");
62
63        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
64        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
65    }
66
67    void LiikutaPelaajaa(Vector vektori)
68    {
69        Pelaaja.Push(vektori);
70    }
71
72
73    void LuoVihu(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
74    {
75        vihu = new PhysicsObject(300, 50);
76        vihu.Image = LoadImage("puukko_04");
77        vihu.Position = paikka;
78        Add(vihu);
79    }
80
81
82
83
84
85}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.