source: 2014/26/TimoH/Juoksupeli/Juoksupeli/Juoksupeli/Juoksupeli.cs @ 5087

Revision 5087, 2.3 KB checked in by tihaapas, 8 years ago (diff)

tein jonne smacktownin

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Juoksupeli : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject Pelaaja;
12    PhysicsObject vihu;
13    public override void Begin()
14    {
15        AloitaAlusta();
16    }
17
18
19    void AloitaAlusta()
20    {
21        ClearAll();
22        LuoKentta();
23        LisaaOhjaimet();
24        Camera.Follow(Pelaaja);
25    }
26
27
28    void LuoKentta()
29    {
30        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("kentta");
31        ruudut.SetTileMethod('p', LuoPelaaja);
32        ruudut.SetTileMethod('#', LuoPalikka);
33        ruudut.SetTileMethod('v', LuoVihu);
34        ruudut.Execute(40, 40);
35    }
36
37    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
38    {
39        Pelaaja = new PhysicsObject(100.0, 100.0);
40        Pelaaja.Position = paikka;
41        Pelaaja.Image = LoadImage("jonne");
42        Add(Pelaaja);
43    }
44
45    void LuoPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
46    {
47        PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
48        palikka.Position = paikka;
49        palikka.Shape = Shape.Rectangle;
50        palikka.Color = Color.Gold;
51        Add(palikka);
52    }
53
54    void LisaaOhjaimet()
55    {
56        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "liikuttaa pelaajaa", new Vector(0, 1000));
57        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "liikuttaa pelaajaa", new Vector(-1000, 0));
58        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "liikuttaa pelaajaa", new Vector(1000, 0));
59        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, "liikuttaa pelaajaa", new Vector(0, -1000));
60        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, AloitaAlusta, "aloitaa pelin alusta");
61
62        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
63        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
64    }
65
66    void LiikutaPelaajaa(Vector vektori)
67    {
68        Pelaaja.Push(vektori);
69    }
70
71
72    void LuoVihu(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
73    {
74        vihu = new PhysicsObject(100, 100);
75        vihu.Image = LoadImage("images");
76        vihu.Position = paikka;
77        Add(vihu);
78    }
79
80
81
82
83
84}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.