source: 2014/26/JimiR/RunAway/RunAway/RunAway/RunAwayContent/Map.txt @ 5064

Revision 5064, 1.3 KB checked in by jotapoti, 9 years ago (diff)

Tein vastuksen ja kentän!!!!!!!!XDMEGALOLREPS

Line 
1i######################################################################################################
2#iiii# S                             #iiiiiii#       #       #       #                      E         #
3######                               #########        #                   #    #        #         #   #
4#                                                                                 #     #             #
5#                                                               #        #     #        #     #       #
6#                  ############   ####     ############                       #     #                 #
7#                  #iiiiiiiiii#            #iiiiiiiiii#           #     #                  #       #  #
8#                  ############            ############                         #      #              #
9#                                    ##                        #       #                        #     #
10#                              ##########      #######                                    #           #
11#             P                #iiiiiiii#                     #    #              #                   #
12#                              #iiiiiiii#                                   #                         #
13i#####################################################################################################i
14
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.