source: 2014/26/JimiR/RunAway/RunAway/RunAway/RunAway/obj/x86/Debug/RunAway.csproj.FileListAbsolute.txt @ 5058

Revision 5058, 715 bytes checked in by koannak, 6 years ago (diff)

Tein Pongin valmiiksi ja aloitin tekemään omaa peliä.

RevLine 
[5058]1C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt
2C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\RunAway.exe
3C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\RunAway.pdb
4C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Jypeli.dll
5C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Jypeli.xml
6C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\obj\x86\Debug\RunAway.exe
7C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\obj\x86\Debug\RunAway.pdb
8C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\ukkeli.xnb
9C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\Map.xnb
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.