source: 2014/26/JimiR/RunAway/RunAway/RunAway/RunAway/obj/x86/Debug/RunAway.csproj.FileListAbsolute.txt @ 10335

Revision 5157, 2.8 KB checked in by jijaolri, 6 years ago (diff)

PELI ON VALMIIIIIIIIIIIIIIIIIIS!

Line 
1C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt
2C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\RunAway.exe
3C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\RunAway.pdb
4C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Jypeli.dll
5C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Jypeli.xml
6C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\obj\x86\Debug\RunAway.exe
7C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\obj\x86\Debug\RunAway.pdb
8C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\ukkeli.xnb
9C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\obj\x86\Debug\RunAway.csprojResolveAssemblyReference.cache
10C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\slenderman.xnb
11C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\download.xnb
12C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\download.jpg
13C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\energydrink.xnb
14C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\lattia.xnb
15C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\lattia.jpg
16C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\ovi.xnb
17C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\Map1.xnb
18C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\Map2.xnb
19C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\Rifle.xnb
20C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\Map3.xnb
21C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\Areena.xnb
22C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\areena2.xnb
23C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\COOPmap.xnb
24C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\Boss.xnb
25C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\map4.xnb
26C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\map5.xnb
27C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\nappi.xnb
28C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\Map6.xnb
29C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\Map7.xnb
30C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\Map8.xnb
31C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\Map9.xnb
32C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\Gangnam_Style.xnb
33C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\glitch_hop.xnb
34C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\Gangnam_Style.wma
35C:\MyTemp\JimiR\RunAway\RunAway\RunAway\RunAway\bin\x86\Debug\Content\glitch_hop.wma
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.