source: 2014/26/JimiR/RunAway/RunAway/RunAway/RunAway/RunAway.cs @ 5062

Revision 5062, 1.9 KB checked in by jotapoti, 9 years ago (diff)

Lisäsin pelaajan kentälle!

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class RunAway : PhysicsGame
10{
11    Image pelaajanKuva = LoadImage("ukkeli");
12    PhysicsObject pelaaja;
13
14
15    public override void Begin()
16    {
17        LuoAlkuValikko(); 
18    }
19
20
21    void LuoAlkuValikko()
22    {
23        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("RunAway", "Start", "Quit");
24        Add(alkuValikko);
25
26        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli);
27        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit);
28    }
29
30    void AloitaPeli()
31    {
32        SmoothTextures = false;
33
34        LuoKentta();
35        LisaaOhjaimet();
36        LuoPelaaja();
37    }
38
39    void LuoKentta()
40    {
41
42        Camera.Follow(pelaaja);
43
44        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("Map");
45        ruudut.SetTileMethod('#', LuoPalikka);
46    }
47
48    void LisaaOhjaimet()
49    {
50        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down,
51          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-1000, 0));
52        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down,
53          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(1000, 0));
54        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down,
55          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 1000));
56        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down,
57          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -1000));
58        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
59        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
60    }
61
62    void LiikutaPelaajaa(Vector vektori)
63    {
64        pelaaja.Push(vektori);
65    }
66
67    void LuoPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
68    {
69    }
70
71    void LuoPelaaja()
72    {
73         pelaaja = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
74         pelaaja.Image = pelaajanKuva;
75         Add(pelaaja);
76    }
77}
78
79
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.