source: 2014/26/JimiR/RunAway/RunAway/RunAway/RunAway/RunAway.cs @ 5058

Revision 5058, 1.7 KB checked in by koannak, 7 years ago (diff)

Tein Pongin valmiiksi ja aloitin tekemään omaa peliä.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class RunAway : PhysicsGame
10{
11    Image olionKuva = LoadImage("ukkeli");
12    PhysicsObject pelaaja;
13
14
15    public override void Begin()
16    {
17        LuoAlkuValikko();
18    }
19
20    void LuoAlkuValikko()
21    {
22        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("RunAway", "Start", "Quit");
23        Add(alkuValikko);
24
25        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli);
26        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit);
27    }
28
29    void AloitaPeli()
30    {
31        SmoothTextures = false;
32
33        LuoKentta();
34        LisaaOhjaimet();
35    }
36
37    void LuoKentta()
38    {
39
40        Camera.Follow(pelaaja);
41
42        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("Map");
43        ruudut.SetTileMethod('i', LuoPalikka);
44    }
45
46    void LisaaOhjaimet()
47    {
48        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down,
49          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-1000, 0));
50        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down,
51          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(1000, 0));
52        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down,
53          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 1000));
54        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down,
55          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -1000));
56        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
57        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
58    }
59
60    void LiikutaPelaajaa(Vector vektori)
61    {
62        pelaaja.Push(vektori);
63    }
64
65    void LuoPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
66    {
67    }
68}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.