source: 2014/26/JimiR/Pong/Pong/Pong/Pong.cs @ 5058

Revision 5058, 4.5 KB checked in by koannak, 6 years ago (diff)

Tein Pongin valmiiksi ja aloitin tekemään omaa peliä.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pong : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13
14    PhysicsObject pallo;
15    PhysicsObject maila1;
16    PhysicsObject maila2;
17
18    PhysicsObject vasenReuna;
19    PhysicsObject oikeaReuna;
20
21    IntMeter pelaajan1Pisteet;
22    IntMeter pelaajan2Pisteet;
23
24    public override void Begin()
25    {
26        LuoKentta();
27        AsetaOhjaimet();
28        AloitaPeli();
29        LisaaLaskurit();
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Quit");
41
42    }
43
44    void LuoKentta()
45    {
46        pallo = new PhysicsObject(80.0, 80.0);
47        pallo.Shape = Shape.Circle;
48        pallo.Color = Color.Azure;
49        pallo.X = -200.0;
50        pallo.Y = 0.0;
51        pallo.Restitution = 2.0;
52        Add(pallo);
53
54        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
55        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
56
57
58
59
60
61        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
62        vasenReuna.Restitution = 1.0;
63        vasenReuna.IsVisible = false;
64        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
65        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
66        oikeaReuna.IsVisible = false;
67        PhysicsObject alareuna = Level.CreateBottomBorder();
68        vasenReuna.Restitution = 1.0;
69        vasenReuna.IsVisible = false;
70        PhysicsObject ylareuna = Level.CreateTopBorder();
71        ylareuna.Restitution = 1.0;
72        ylareuna.IsVisible = false;
73        Level.Background.Color = Color.Green;
74
75        Camera.ZoomToLevel();
76
77        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
78    }
79
80    void AloitaPeli()
81    {
82        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
83        pallo.Hit(impulssi);
84    }
85
86    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
87    {
88
89
90        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
91        maila.Shape = Shape.Rectangle;
92        maila.X = x;
93        maila.Y = y;
94        maila.Restitution = 1.0;
95        Add(maila);
96        return maila;
97
98    }
99
100    void AsetaOhjaimet()
101    {
102        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
103        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
104        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
105        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
106
107        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
108        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
109        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
110        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
111
112        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
113        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Quit");
114    }
115
116    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
117    {
118        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
119        {
120            maila.Velocity = Vector.Zero;
121            return;
122        }
123        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
124        {
125            maila.Velocity = Vector.Zero;
126            return;
127        }
128
129        maila.Velocity = nopeus;
130    }
131
132    void LisaaLaskurit()
133    {
134        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
135        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
136    }
137
138    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
139    {
140        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
141        laskuri.MaxValue = 10;
142        Label naytto = new Label();
143        naytto.BindTo(laskuri);
144        naytto.X = x;
145        naytto.Y = y;
146        naytto.TextColor = Color.White;
147        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
148        naytto.Color = Level.Background.Color;
149        Add(naytto);
150
151
152        return laskuri;
153    }
154
155    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
156    {
157        if (kohde == oikeaReuna)
158        {
159            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
160        }
161        else if (kohde == vasenReuna)
162        {
163            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
164        }
165    }
166}
167
168
169
170
171
172
173
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.