source: 2014/26/HannuP/pomppiva_norsu_osa1/pomppiva_norsu_osa1/pomppiva_norsu_osa1/pomppiva_norsu_osa1.cs @ 5091

Revision 5091, 5.1 KB checked in by hapalone, 9 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class pomppiva_norsu_osa1 : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 750;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    PlatformCharacter vihu1;
17
18    Image pelaajanKuva = LoadImage("pahis mato");
19    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
20    Image AseenKuva = LoadImage("ase");
21    Image LuodinKuva = LoadImage("Luoti");
22    Image Lintu = LoadImage("angry");
23    Image MaanAlla = LoadImage("MaanAlla");
24    Image Kivi = LoadImage("Kivi");
25    Image MultaKasa = LoadImage("Multakasa");
26
27    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
28    AssaultRifle pelaajan1Ase;
29    public override void Begin()
30    {
31        Gravity = new Vector(0, -1000);
32
33
34        LuoKentta();
35        LisaaNappaimet();
36
37        Camera.Follow(pelaaja1);
38        Camera.ZoomFactor = 1.2;
39        Camera.StayInLevel = true;
40    }
41
42    void LuoKentta()
43    {
44        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
45        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
46        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
47        kentta.SetTileMethod('p', LisaaPelaaja);
48        kentta.SetTileMethod('v', Lisaavihu);
49        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
50        Level.CreateBorders();
51       
52        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
53        Level.Background.Image = MaanAlla;
54    }
55
56    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
57    {
58        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
59        taso.Position = paikka;
60       // taso.Color = Color.Green;
61        taso.Image = Kivi;
62        Add(taso);
63    }
64
65    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
66    {
67        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
68        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
69        tahti.Position = paikka;
70        tahti.Image = MultaKasa;
71        tahti.Tag = "tahti";
72        Add(tahti);
73    }
74
75    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
76    {
77        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
78        pelaaja1.Position = paikka;
79        pelaaja1.Mass = 4.0;
80        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
81        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
82        Add(pelaaja1);
83        pelaajan1Ase = new AssaultRifle(90, 30);
84        pelaajan1Ase.Image = AseenKuva;
85
86        //Ammusten määrä aluksi:
87        pelaajan1Ase.Ammo.Value = 1000;
88        pelaajan1Ase.InfiniteAmmo = true;
89
90        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin?
91        pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui;
92
93        pelaaja1.Add(pelaajan1Ase);
94
95    }
96
97    void LisaaNappaimet()
98    {
99        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
100        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
101
102        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
103        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
104        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
105        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaajan1Ase);
106
107
108    }
109
110    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
111    {
112        hahmo.Walk(nopeus);
113        pelaajan1Ase.AbsoluteAngle = hahmo.FacingDirection.Angle;
114    }
115
116    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
117    {
118        hahmo.Jump(nopeus);
119    }
120
121    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
122    {
123        maaliAani.Play();
124        MessageDisplay.Add("Keräsit multakasan!");
125        tahti.Destroy();
126    }
127    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
128    {
129        ammus.Destroy();
130        if (kohde.Tag == "vihu1")
131        {
132            kohde.Destroy();
133            MessageDisplay.Add("Kohde tuhottiin!");
134        }
135
136
137
138       
139       
140       
141    }
142
143    void AmmuAseella(AssaultRifle ase)
144      {
145        PhysicsObject ammus = ase.Shoot();
146
147        if (ammus != null)
148        {
149            ammus.Size *=4;
150            ammus.Image = LuodinKuva;
151            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
152       }
153    }
154
155    void Lisaavihu(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
156    {
157        vihu1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
158        vihu1.Position = paikka;
159        vihu1.Mass = 4.0;
160        vihu1.Image = Lintu;
161        vihu1.Tag = "vihu1";
162        Add(vihu1);
163
164        AssaultRifle ase = new AssaultRifle(30, 10);
165        ase.Image = AseenKuva;
166        //Ammusten määrä aluksi:
167        ase.Ammo.Value = 1000;
168        ase.InfiniteAmmo = true;
169        vihu1.Add(ase);
170
171        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin?
172        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
173        tasoAivot.Speed = 100;
174
175        vihu1.Brain = tasoAivot;
176
177
178
179    }
180}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.