source: 2014/24/TomiM/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs @ 5014

Revision 5014, 6.4 KB checked in by tomajuri, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9
10public class Pong : PhysicsGame
11{
12    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 450);
13    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -450);
14
15    PhysicsObject pallo;
16    PhysicsObject maila1;
17    PhysicsObject maila2;
18    Image Taustakuva = LoadImage("smileface");
19
20    PhysicsObject vasenReuna;
21    PhysicsObject oikeaReuna;
22
23    IntMeter pelaajan1Pisteet;
24    IntMeter pelaajan2Pisteet;
25
26    public override void Begin()
27    {
28        LuoKentta();
29        AsetaOhjaimet();
30        LisaaLaskurit();
31        AloitaPeli();
32    }
33
34    void LuoKentta()
35    {
36        pallo = new PhysicsObject(60.0, 60.0);
37        pallo.Shape = Shape.Circle;
38        pallo.Image = LoadImage("pallo");
39        pallo.X = -200.0;
40        pallo.Y = 0.0;
41        pallo.Restitution = 1.0;
42        //pallo.KineticFriction = 0.0;
43        //pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity;
44        Add(pallo);
45        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
46
47        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
48        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
49
50        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
51        vasenReuna.Restitution = 1.0;
52        vasenReuna.KineticFriction = 0.0;
53        vasenReuna.IsVisible = false;
54
55        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
56        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
57        oikeaReuna.KineticFriction = 0.0;
58        oikeaReuna.IsVisible = false;
59
60        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
61        ylaReuna.Restitution = 1.0;
62        ylaReuna.KineticFriction = 0.0;
63        ylaReuna.IsVisible = false;
64
65        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
66        alaReuna.Restitution = 1.0;
67        alaReuna.IsVisible = false;
68        alaReuna.KineticFriction = 0.0;
69
70        Level.Background.Image = Taustakuva;
71        Level.Background.FitToLevel();
72        Level.Background.Color = Color.Black;
73       
74
75        Camera.ZoomToLevel();
76    }
77
78    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
79    {
80        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
81        maila.Shape = Shape.Octagon;
82        maila.X = x;
83        maila.Y = y;
84       //  maila.Restitution = 1.0;
85       // maila.KineticFriction = 0.0;
86        Add(maila);
87        maila.Color = Color.HotPink;
88        return maila;
89       
90    }
91
92    void LisaaLaskurit()
93    {
94        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
95        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
96    }
97
98    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
99    {
100        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
101        laskuri.MaxValue = 100;
102
103        Label naytto = new Label();
104        naytto.BindTo(laskuri);
105        naytto.X = x;
106        naytto.Y = y;
107        naytto.TextColor = Color.White;
108        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
109        naytto.Color = Level.Background.Color;
110        Add(naytto);
111
112        return laskuri;
113    }
114
115    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
116    {
117        if (kohde == oikeaReuna)
118        {
119            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
120        }
121        else if (kohde == vasenReuna)
122        {
123            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
124        }
125    }
126
127    void AloitaPeli()
128    {
129        Vector impulssi = new Vector(600.0, 0.0);
130        pallo.Hit(impulssi);
131    }
132    void jumituksenesto()
133    {
134        pallo.Position = Vector.Zero;
135        pallo.Velocity = RandomGen.NextVector(200, 400);
136    }
137
138    void AsetaOhjaimet()
139    {
140        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
141        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
142        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
143        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
144        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, jumituksenesto, "Reset");
145
146        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
147        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
148        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
149        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
150
151        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
152        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
153
154        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
155        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
156        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
157        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
158
159        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
160        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
161        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
162        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
163
164        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
165        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
166    }
167
168    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
169    {
170        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
171        {
172            maila.Velocity = Vector.Zero;
173            return;
174        }
175        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
176        {
177            maila.Velocity = Vector.Zero;
178            return;
179        }
180
181        maila.Velocity = nopeus;
182    }
183
184    protected override void Update(Time time)
185    {
186        if (pallo.Velocity.Magnitude < 500)
187        {
188            pallo.Velocity *= 1.3;
189        }
190
191        base.Update(time);
192    }
193}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.