source: 2014/24/EemeliK/Zombieland/Jypeli/WP7/GestureType.cs @ 5974

Revision 5974, 1.4 KB checked in by empaheik, 4 years ago (diff)
Line 
1#if WINDOWS_PHONE
2using XnaGestureType = Microsoft.Xna.Framework.Input.Touch.GestureType;
3#endif
4
5namespace Jypeli.WP7
6{
7    /// <summary>
8    /// Kosketuseleen tyyppi.
9    /// </summary>
10    public enum GestureType
11    {
12        /// <summary>
13        /// Tökkäys.
14        /// </summary>
15        Tap
16#if WINDOWS_PHONE
17 = XnaGestureType.Tap
18#endif
19,
20
21        /// <summary>
22        /// Kaksoistökkäys, eli kaksi tökkäystä peräkkäin.
23        /// </summary>
24        DoubleTap
25#if WINDOWS_PHONE
26 = XnaGestureType.DoubleTap
27#endif
28,
29
30        /// <summary>
31        /// Raahaaminen vaakasuunnassa.
32        /// </summary>
33        HorizontalDrag
34#if WINDOWS_PHONE
35 = XnaGestureType.HorizontalDrag
36#endif
37,
38        /// <summary>
39        /// Raahaaminen pystysuunnassa.
40        /// </summary>
41        VerticalDrag
42#if WINDOWS_PHONE
43 = XnaGestureType.VerticalDrag
44#endif
45,
46
47        /// <summary>
48        /// Raahaamisen loppuminen. Tämä ei anna nopeutta,
49        /// ainoastaan ilmoittaa että ei raahata enää.
50        /// </summary>
51        DragComplete
52#if WINDOWS_PHONE
53 = XnaGestureType.DragComplete
54#endif
55,
56
57        /// <summary>
58        /// Nopea pyyhkäisy.
59        /// </summary>
60        Flick
61#if WINDOWS_PHONE
62 = XnaGestureType.Flick
63#endif
64,
65
66        /// <summary>
67        /// Nipistys.
68        /// </summary>
69        Pinch
70#if WINDOWS_PHONE
71 = XnaGestureType.Pinch
72#endif
73,
74    }
75}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.