source: 2014/24/EemeliK/VIRUS.vbs @ 5013

Revision 4943, 134 bytes checked in by taeekotr, 5 years ago (diff)
Line 
1X=Msgbox("Toitokoneeseen asennetaan virusta",0+16,"VIRUS")
2X=Msgbox("Haluatko kokeilla viruksen poistamista uudelleen?",3+16,"VIRUS")
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.