source: 2014/24/EemeliK/TrolliiiiXD/TrolliiiiXD/TrolliiiiXD/TrolliiiiXD.cs @ 5907

Revision 5907, 2.6 KB checked in by taeekotr, 4 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class TrolliiiiXD : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject pelaaja;
12
13    Image Pelaaja = LoadImage("aaajiiii");
14    Image Kohdee = LoadImage("jouni");
15    public override void Begin()
16    {
17        LuoKentta();
18        LuoNappaimet();
19        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
20
21        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
22        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
23    }
24    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
25    {
26        pelaaja = new PhysicsObject(75, 75);
27        pelaaja.Shape = Shape.Circle;
28        pelaaja.Position = paikka;
29        pelaaja.Image = Pelaaja;
30        pelaaja.Color = Color.HotPink;
31        Add(pelaaja);
32    }
33    void LuoNappaimet()
34    {
35        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikutapelaajaa, null, new Vector(-1000, 0));
36        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikutapelaajaa, null, new Vector(1000, 0));
37        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, Liikutapelaajaa, null, new Vector(0, 1000));
38        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, Liikutapelaajaa, null, new Vector(0, -1000));
39    }
40    void Liikutapelaajaa(Vector vektori)
41    {
42        pelaaja.Push(vektori);
43    }
44    void LuoKentta()
45    {
46        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("mappi");
47        ruudut.SetTileMethod('P', LuoPelaaja);
48        ruudut.SetTileMethod('#', LuoPalikka);
49        ruudut.SetTileMethod('K', LuoKohde);
50        ruudut.SetTileMethod('C', LuoAmmuskanuunaan);
51        ruudut.Execute(25, 25);
52    }
53    void LuoPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
54    {
55        PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(25, 25);
56        palikka.Shape = Shape.Rectangle;
57        palikka.Color = Color.Black;
58        palikka.Position = paikka;
59        Add(palikka);
60    }
61    void LuoAmmuskanuunaan(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
62    {
63        PhysicsObject CanuunaAmmus = new PhysicsObject(25, 25);
64        CanuunaAmmus.Shape = Shape.Rectangle;
65        CanuunaAmmus.Color = Color.Black;
66        CanuunaAmmus.Position = paikka;
67        Add(CanuunaAmmus);
68    }
69    void LuoKohde(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
70    {
71        PhysicsObject Kohde = new PhysicsObject(100, 100);
72        Kohde.Shape = Shape.Rectangle;
73        Kohde.Color = Color.Black;
74        Kohde.Image = Kohdee;
75        Kohde.Position = paikka;
76        Add(Kohde);
77    }
78}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.