source: 2014/24/ArtturiN/UltimateStickmanWar/UltimateStickmanWar/UltimateStickmanWar/UltimateStickmanWar.cs @ 4986

Revision 4986, 2.4 KB checked in by jotapoti, 8 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class UltimateStickmanWar : PhysicsGame
10{
11    Image taustaKuva = LoadImage("Tausta1");
12    Image Taso1 = LoadImage("POMPUT");
13    Image ruohoKuva = LoadImage("ruoho");
14    Image reunat = LoadImage("Reunat");
15    Image pelaaja2 = LoadImage("Pelaaja2");
16    Image pelaaja1 = LoadImage("Pelaaja1");
17
18
19    public override void Begin()
20    {
21        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
22
23        SetWindowSize(1000, 1000);
24        Level.Size = new Vector(1000, 1000);
25
26
27        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
28        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
29
30        LuoKentta();
31       
32        Level.Background.Image = taustaKuva;
33        Camera.ZoomToLevel();
34       
35        Level.Background.ScaleToLevelFull();
36
37       
38
39
40
41    }
42
43
44
45
46
47   
48   
49
50    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
51    {
52        PlatformCharacter pelaaja = new PlatformCharacter(25, 50);
53        pelaaja.Position = paikka;
54        pelaaja.Image = pelaaja2;
55        Add(pelaaja);
56    }
57    void LuoKentta()
58    {
59        //1. Luetaan kuva uuteen ColorTileMappiin, kuvan nimen perässä ei .png-päätettä.
60        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("POMPUT");
61
62        //2. Kerrotaan mitä aliohjelmaa kutsutaan, kun tietyn värinen pikseli tulee vastaan kuvatiedostossa.
63        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoPelaaja);
64        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("00FF50"), LuoSeinat);
65        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF00A5"), LuoRajat);
66        //3. Execute luo kentän
67        //   Parametreina leveys ja korkeus
68        ruudut.Execute(20, 20);
69    }
70    void LuoSeinat(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
71    {
72        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
73        taso.Position = paikka;
74        taso.CollisionIgnoreGroup = 1;
75        taso.Image = ruohoKuva;
76        Add(taso);
77    }
78    void LuoRajat(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
79    {
80        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
81        taso.Position = paikka;
82        taso.CollisionIgnoreGroup = 1;
83        taso.Image = reunat;
84        Add(taso);
85
86    }
87
88}
89
90
91
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.