source: 2014/24/ArtturiN/UltimateStickmanWar/UltimateStickmanWar/UltimateStickmanWar/UltimateStickmanWar.cs @ 4961

Revision 4961, 2.1 KB checked in by sieerinn, 6 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class UltimateStickmanWar : PhysicsGame
10{
11    Image taustaKuva = LoadImage("Untitled");
12    Image Taso1 = LoadImage("POMPUT");
13    Image ruohoKuva = LoadImage("ruoho");
14
15    public override void Begin()
16    {
17        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
18
19        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
20        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
21
22        LuoKentta();
23       
24        Level.Background.Image = taustaKuva;
25        Camera.ZoomToLevel();
26       
27        Level.Background.ScaleToLevelFull();
28
29       
30
31
32
33    }
34
35
36
37
38
39   
40   
41
42    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
43    {
44        PlatformCharacter pelaaja = new PlatformCharacter(10, 10);
45        pelaaja.Position = paikka;
46        Add(pelaaja);
47    }
48    void LuoKentta()
49    {
50        //1. Luetaan kuva uuteen ColorTileMappiin, kuvan nimen perässä ei .png-päätettä.
51        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("POMPUT");
52
53        //2. Kerrotaan mitä aliohjelmaa kutsutaan, kun tietyn värinen pikseli tulee vastaan kuvatiedostossa.
54        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoPelaaja);
55        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("00FF50"), LuoSeinat);
56        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF00A5"), LuoRajat);
57        //3. Execute luo kentän
58        //   Parametreina leveys ja korkeus
59        ruudut.Execute(20, 20);
60    }
61    void LuoSeinat(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
62    {
63        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
64        taso.Position = paikka;
65        taso.CollisionIgnoreGroup = 1;
66        taso.Image = ruohoKuva;
67        Add(taso);
68    }
69    void LuoRajat(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
70    {
71        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
72        taso.Position = paikka;
73        taso.CollisionIgnoreGroup = 1;
74        Add(taso);
75
76    }
77
78}
79
80
81
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.