source: 2014/24/ArtturiN/Pong/Pong/Pong/Pong.cs @ 4961

Revision 4961, 4.8 KB checked in by sieerinn, 8 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pong : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13
14    PhysicsObject pallo;
15    PhysicsObject maila1;
16    PhysicsObject maila2;
17
18    PhysicsObject vasenReuna;
19    PhysicsObject oikeaReuna;
20
21    IntMeter pelaajan1Pisteet;
22    IntMeter pelaajan2Pisteet; Image taustaKuva = LoadImage("A");
23
24    public override void Begin()
25    {
26        SetWindowSize(800, 600);
27       
28        LuoKentta();
29        AsetaOhjaimet();
30        LisaaLaskurit();
31        AloitaPeli();
32
33        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
34    }
35    void LuoKentta()
36    {
37        pallo = new PhysicsObject (100.0, 100.0);
38        pallo.Shape = Shape.Circle;
39        pallo.Color = Color.Black;
40        pallo.X = -200.0;
41        pallo.Y = 0.0;
42        pallo.Restitution = 1.0;
43
44        Add(pallo);
45
46        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
47
48        Level.Background.Image = taustaKuva;
49        Level.Background.ScaleToLevelFull();
50
51        Level.Background.Color = Color.Black;
52
53
54        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
55        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
56
57        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
58        vasenReuna.Restitution = 1.0;
59        vasenReuna.IsVisible = false;
60
61        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
62        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
63        oikeaReuna.IsVisible = false;
64
65        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
66        ylaReuna.Restitution = 1.0;
67        ylaReuna.IsVisible = false;
68
69        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
70        alaReuna.Restitution = 1.0;
71        alaReuna.IsVisible = false;
72
73        Camera.ZoomToLevel();
74
75
76    }
77
78
79    void AloitaPeli()
80    {
81
82        Vector impulssi = new Vector(1000.0, 0.0);
83        pallo.Hit(impulssi);
84
85    }
86
87    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
88    {
89        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(10.0, 200.0);
90        maila.Shape = Shape.Rectangle;
91        maila.X = x;
92        maila.Y = y;
93        maila.Restitution = 30.0;
94        maila.Color = Color.Black;
95        Add(maila);
96        return maila;
97    }
98
99    void AsetaOhjaimet()
100    {
101
102        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
103        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
104        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
105        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
106
107        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
108        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
109        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
110        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
111
112        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
113        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
114    }
115    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
116    {
117        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
118        {
119
120            maila.Velocity = Vector.Zero;
121            return;
122        }
123        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
124        {
125            maila.Velocity = Vector.Zero;
126            return;
127        }
128
129        maila.Velocity = nopeus;
130
131    }
132
133    void LisaaLaskurit()
134    {
135
136        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
137        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
138    }
139
140    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
141    {
142
143        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
144        laskuri.MaxValue = 10;
145
146        Label naytto = new Label();
147        naytto.BindTo(laskuri);
148        naytto.X = x;
149        naytto.Y = y;
150        naytto.TextColor = Color.White;
151        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
152        naytto.Color = Level.Background.Color;
153        Add(naytto);
154        return laskuri;
155    }
156
157    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
158    {
159
160        if (kohde == oikeaReuna)
161        {
162            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
163        }
164        else if (kohde == vasenReuna)
165        {
166            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
167        }
168    }
169}
170
171
172
173 
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.