source: 2014/24/AakeR/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/Pong.cs @ 4915

Revision 4915, 4.5 KB checked in by aaruuttu, 8 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pong : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13
14    PhysicsObject maila1;
15    PhysicsObject maila2;
16    PhysicsObject pallo;
17
18    PhysicsObject vasenReuna;
19    PhysicsObject oikeaReuna;
20
21    IntMeter pelaajan1Pisteet;
22    IntMeter pelaajan2Pisteet;
23
24    public override void Begin()
25    {
26        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
27       
28        LuoKentta();
29        AloitaPeli();
30        AsetaOhjaimet();
31        LisaaLaskurit();
32
33    }
34    void LuoKentta()
35    {
36         pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
37        Add(pallo);
38        pallo.Shape = Shape.Circle;
39        pallo.X = -200.0;
40        pallo.Y = 0.0;
41        pallo.Color = Color.Red;
42        pallo.Restitution = 1.0;
43
44        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
45        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
46        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
47
48        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
49        alaReuna.Restitution = 1.0;
50        alaReuna.IsVisible = false;
51        PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder();
52        yläReuna.Restitution = 1.0;
53        yläReuna.IsVisible = false;
54        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
55        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
56        oikeaReuna.IsVisible = false;
57        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
58        vasenReuna.Restitution = 1.0;
59        vasenReuna.IsVisible = false;
60        Level.Background.Color = Color.Black;
61
62        Camera.ZoomToLevel();
63    }
64    void AloitaPeli()
65    {
66        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
67
68        pallo.Hit(impulssi);
69    }
70    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
71    {
72        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
73        maila.Shape = Shape.Rectangle;
74        maila.X = x;
75        maila.Y = y;
76        maila.Restitution = 1.0;
77        Add(maila);
78        return maila;
79    }
80    void AsetaOhjaimet()
81    {
82        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
83        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
84        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
85        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
86
87        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
88        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
89        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
90        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
91
92        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
93
94        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
95    }
96    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
97       
98    {
99        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
100        {
101            maila.Velocity = Vector.Zero;
102            return;
103        }
104
105        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
106        {
107            maila.Velocity = Vector.Zero;
108            return;
109        }
110
111        maila.Velocity = nopeus;
112    }
113
114    void LisaaLaskurit()
115    {
116        {   
117        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
118        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
119}
120    }
121
122    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
123    {
124        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
125        laskuri.MaxValue = 10;
126
127        Label naytto = new Label();
128        naytto.BindTo(laskuri);
129        naytto.X = x;
130        naytto.Y = y;
131        naytto.TextColor = Color.White;
132        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
133        naytto.Color = Level.Background.Color;
134        Add(naytto);
135
136        return laskuri;
137    }
138
139    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
140    {
141        if (kohde == oikeaReuna)
142        {
143            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
144        }
145        else if (kohde == vasenReuna)
146        {
147            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
148        }
149
150    }
151
152
153
154}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.