source: 2013/anlakane/Tiernapojat/muistarit.txt @ 4825

Revision 4824, 569 bytes checked in by vesal, 9 years ago (diff)

muistareita

Line 
1Tiernapojat
2 * Tiernapoika-luokka, perii PlatformCharacterin. Uusi luokka, muuta kenttä PFC:ksi.
3  * Pää ekana
4   * Kuvat parametrina
5   * Kuvasuhde oikeaksi
6   * Ignoregroup
7  * Käsi
8   * kuva, mitat, CollisionIgnoreGroup, IgnoresGravity
9   * paikka
10  * Kääntyy
11   * Uusi käsittelijä konstruktoriin:
12     DirectionChanged += new Action<Direction>(Kaantyi);
13   *
14  * Monta ukkoa
15   * Mite nsaadaan kuvat vietyä
16     --> Kuvat (pääohjelmaan) taulukkoon: herodeksenKuvat, murjaaninKuvat, ...
17         --> { vartalokuva, paaKuva, kasiKuva }
18  *
19   
20   
21 
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.