source: 2013/42/TomasA/Tennis.cs @ 9058

Revision 4774, 9.8 KB checked in by anlakane, 8 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using Jypeli;
6using Jypeli.Assets;
7using Jypeli.Controls;
8using Jypeli.Effects;
9using Jypeli.Widgets;
10
11public class Pong : PhysicsGame
12{
13
14    Image taustaKuva = LoadImage("tausta");
15    Image lentopallo = LoadImage("volleyball");
16    Image kasi1 = LoadImage("nyrkki2");
17    Image kasi2 = LoadImage("nyrkki");
18    Image tolppa = LoadImage("tolppa-valmis");
19
20    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 300);
21    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -300);
22    Vector nopeusoikealle = new Vector(300, 0);
23    Vector nopeusvasemmalle = new Vector(-300, 0);
24
25    PhysicsObject pallo;
26    PhysicsObject maila1;
27    PhysicsObject maila2;
28    PhysicsObject verkko;
29
30    PhysicsObject vasenReuna;
31    PhysicsObject oikeaReuna;
32    PhysicsObject oikeaalaReuna;
33    PhysicsObject vasenalaReuna;
34
35    IntMeter pelaajan1Pisteet;
36    IntMeter pelaajan2Pisteet;
37
38    public override void Begin()
39    {
40
41
42        LuoKentta();
43        AsetaOhjaimet();
44        LisaaLaskurit();
45        AloitaPeli();
46    }
47
48    void LuoKentta()
49    {
50        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
51        pallo.Shape = Shape.Circle;
52        pallo.X = -200.0;
53        pallo.Y = 0.0;
54        pallo.Restitution = 1.0;
55        pallo.KineticFriction = 0.0;
56        pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity;
57        Add(pallo);
58        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
59        pallo.Image = lentopallo;
60
61        PhysicsObject verkko = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 250.0);
62        verkko.Shape = Shape.Rectangle;
63        verkko.X = 0.0;
64        verkko.Y = -350;
65        verkko.Restitution = 0.1;
66        Add(verkko);
67        verkko.Image = tolppa;
68
69        maila1 = LuoMaila(-250, -150, kasi1);
70        maila2 = LuoMaila(250, -150, kasi2);
71
72        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
73        vasenReuna.Restitution = 0.6;
74        vasenReuna.KineticFriction = 0.0;
75        vasenReuna.IsVisible = true;
76
77        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
78        oikeaReuna.Restitution = 0.6;
79        oikeaReuna.KineticFriction = 0.0;
80        oikeaReuna.IsVisible = true;
81
82        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
83        ylaReuna.Restitution = 0.6;
84        ylaReuna.KineticFriction = 0.0;
85        ylaReuna.IsVisible = false;
86
87        oikeaalaReuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(500.0, 10);
88        oikeaalaReuna.Shape = Shape.Rectangle;
89        oikeaalaReuna.X = -250.0;
90        oikeaalaReuna.Y = -400;
91        oikeaalaReuna.Restitution = 0.8;
92        Add(oikeaalaReuna);
93        oikeaalaReuna.Color = Color.Yellow;
94
95        vasenalaReuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(500.0, 10);
96        vasenalaReuna.Shape = Shape.Rectangle;
97        vasenalaReuna.X = 250.0;
98        vasenalaReuna.Restitution = 0.8;
99        vasenalaReuna.Y = -400;
100        Add(vasenalaReuna);
101        vasenalaReuna.Color = Color.Yellow;
102
103        Level.Background.Image = taustaKuva;
104        Level.Background.Color = Color.Black;
105
106        Camera.ZoomToLevel();
107    }
108
109    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y, Image kasi)
110    {
111        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(100.0, 20.0);
112        maila.Shape = Shape.Rectangle;
113        maila.X = x;
114        maila.Y = y;
115        maila.Restitution = 0.8;
116        maila.KineticFriction = 0.0;
117        maila.Image = kasi;
118        Add(maila);
119        return maila;
120
121
122
123
124    }
125
126    void LisaaLaskurit()
127    {
128        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
129        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
130    }
131
132    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
133    {
134        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
135        laskuri.MaxValue = 10;
136
137        Label naytto = new Label();
138        naytto.BindTo(laskuri);
139        naytto.X = x;
140        naytto.Y = y;
141        naytto.TextColor = Color.White;
142        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
143        naytto.Color = Level.Background.Color;
144        Add(naytto);
145
146        return laskuri;
147    }
148
149    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
150    {
151        if (kohde == oikeaalaReuna)
152        {
153            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
154        }
155        else if (kohde == vasenalaReuna)
156        {
157            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
158        }
159    }
160
161    void AloitaPeli()
162    {
163        Vector impulssi = new Vector(0.0, 400.0);
164        pallo.Hit(impulssi);
165        Gravity = new Vector(0, -400);
166    }
167
168    void AsetaOhjaimet()
169    {
170        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
171        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
172        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
173        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
174        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa oikealle", maila1, nopeusoikealle);
175        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
176        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa vasemmalle", maila1, nopeusvasemmalle);
177        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
178
179        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
180        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
181        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
182        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
183        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa oikealle", maila2, nopeusoikealle);
184        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
185        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa vasemmalle", maila2, nopeusvasemmalle);
186        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
187
188        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
189        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
190        Keyboard.Listen(Key.P, ButtonState.Pressed, Pause, "pysäytä peli");
191        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, aloitaalusta, "Restart");
192
193
194        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
195        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
196        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
197        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
198        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa vasemmalle", maila1, nopeusvasemmalle);
199        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
200        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa oikealle", maila1, nopeusoikealle);
201        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
202
203        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
204        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
205        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
206        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
207        ControllerTwo.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa vasemmalle", maila2, nopeusvasemmalle);
208        ControllerTwo.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
209        ControllerTwo.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa oikealle", maila2, nopeusoikealle);
210        ControllerTwo.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
211
212        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
213        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
214        ControllerOne.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, Pause, "pysäytä peli");
215        ControllerTwo.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, Pause, "pysäytä peli");
216        ControllerOne.Listen(Button.RightShoulder, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
217        ControllerTwo.Listen(Button.RightShoulder, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
218
219    }
220
221    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
222    {
223        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
224        {
225            maila.Velocity = Vector.Zero;
226            return;
227        }
228        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
229        {
230            maila.Velocity = Vector.Zero;
231            return;
232        }
233        if ((nopeus.X < 0) && (maila.Left < Level.Left))
234        {
235            maila.Velocity = Vector.Zero;
236            return;
237        }
238        if ((nopeus.X > 0) && (maila.Right > Level.Right))
239        {
240            maila.Velocity = Vector.Zero;
241            return;
242        }
243
244        maila.Velocity = nopeus;
245    }
246
247    void aloitaalusta()
248    {
249    ClearAll();
250    Begin();
251    }
252}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.