source: 2013/30/VilleF/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs @ 4577

Revision 4577, 4.7 KB checked in by viosfilp, 6 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli1 : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 1000);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -1000);
13    PhysicsObject pallo;
14    PhysicsObject maila1;
15    PhysicsObject maila2;
16
17    PhysicsObject vasenReuna;
18    PhysicsObject oikeaReuna;
19
20    IntMeter pelaajan1Pisteet;
21    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
22    Image havu = LoadImage("havu");
23   
24
25    public override void Begin()
26    {
27        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
28        LuoKentta();
29        AloitaPeli();
30        AsetaOhjaimet();
31        LisaaLaskurit();
32
33        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
34    }
35    void LuoKentta()
36    {
37        pallo = new PhysicsObject(100.0, 100.0);
38        pallo.Shape = Shape.Rectangle;
39        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
40        pallo.KineticFriction = 0.0;
41        pallo.Image = havu;
42        pallo.X = -200.0;
43        pallo.Y = 0.0;
44        pallo.Restitution = 1.0;
45        pallo.Color = Color.Red;
46        Level.BackgroundColor = Color.Black;
47        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
48        vasenReuna.Restitution = 1.0;
49        vasenReuna.KineticFriction = 0.0;
50        vasenReuna.IsVisible = false;
51
52        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
53        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
54        oikeaReuna.KineticFriction = 0.0;
55        oikeaReuna.IsVisible = false;
56
57        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
58        ylaReuna.Restitution = 10.0;
59        ylaReuna.KineticFriction = 0.0;
60        ylaReuna.IsVisible = false;
61
62        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
63        alaReuna.Restitution = 1.9;
64        alaReuna.IsVisible = false;
65        alaReuna.KineticFriction = 0.0;
66        Camera.ZoomToLevel();
67        Add(pallo);
68        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
69        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
70    }
71    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
72    {
73
74    }
75
76    void LisaaLaskurit()
77    {
78        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
79        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
80    }
81    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
82    {
83        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
84        laskuri.MaxValue = 10;
85        Label naytto = new Label();
86        naytto.BindTo(laskuri);
87        naytto.X = x;
88        naytto.Y = y;
89        naytto.TextColor = Color.White;
90        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
91        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
92        Add(naytto);
93        return laskuri;
94    }
95    void AloitaPeli()
96    {
97        Vector impulssi = new Vector(2000,0);
98        pallo.Hit(impulssi);
99    }
100    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
101    {
102        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20, 100);
103        maila.Shape = Shape.Rectangle;
104        maila.X = x;
105        maila.Y = y;
106        maila.Restitution = 1.9;
107        Add(maila);
108        return maila;
109    }
110    void AsetaOhjaimet()
111    {
112        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1 Mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
113        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
114        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
115        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
116        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "PLS DOLAN STAAPH");
117
118        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
119        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
120        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
121        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
122
123        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
124        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
125    }
126    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
127    {
128        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
129        {
130            maila.Velocity = Vector.Zero;
131            return;
132        }
133        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
134        {
135            maila.Velocity = Vector.Zero;
136            return;
137        }
138
139        maila.Velocity = nopeus;
140    }
141} 
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.