source: 2013/30/VilleF/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs @ 4517

Revision 4517, 4.8 KB checked in by viosfilp, 6 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli1 : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 1000);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -1000);
13    PhysicsObject pallo;
14    PhysicsObject maila1;
15    PhysicsObject maila2;
16
17    PhysicsObject vasenReuna;
18    PhysicsObject oikeaReuna;
19
20    IntMeter pelaajan1Pisteet;
21    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
22    Image havu = LoadImage("havu");
23   
24
25    public override void Begin()
26    {
27        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
28        LuoKentta();
29        AloitaPeli();
30        AsetaOhjaimet();
31        LisaaLaskurit();
32
33        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
34    }
35    void LuoKentta()
36    {
37        pallo = new PhysicsObject(300.0, 300.0);
38        pallo.Shape = Shape.Hexagon;
39        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
40        pallo.KineticFriction = 0.0;
41        pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity;
42        pallo.Image = havu;
43        pallo.X = -200.0;
44        pallo.Y = 0.0;
45        pallo.Restitution = 1.0;
46        pallo.Color = Color.Red;
47        Level.BackgroundColor = Color.Black;
48        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
49        vasenReuna.Restitution = 1.0;
50        vasenReuna.KineticFriction = 0.0;
51        vasenReuna.IsVisible = false;
52
53        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
54        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
55        oikeaReuna.KineticFriction = 0.0;
56        oikeaReuna.IsVisible = false;
57
58        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
59        ylaReuna.Restitution = 10.0;
60        ylaReuna.KineticFriction = 0.0;
61        ylaReuna.IsVisible = false;
62
63        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
64        alaReuna.Restitution = 10.0;
65        alaReuna.IsVisible = false;
66        alaReuna.KineticFriction = 0.0;
67        Camera.ZoomToLevel();
68        Add(pallo);
69        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
70        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
71    }
72    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
73    {
74
75    }
76
77    void LisaaLaskurit()
78    {
79        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
80        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
81    }
82    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
83    {
84        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
85        laskuri.MaxValue = 0;
86        Label naytto = new Label();
87        naytto.BindTo(laskuri);
88        naytto.X = x;
89        naytto.Y = y;
90        naytto.TextColor = Color.White;
91        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
92        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
93        Add(naytto);
94        return laskuri;
95    }
96    void AloitaPeli()
97    {
98        Vector impulssi = new Vector(1000,0);
99        pallo.Hit(impulssi);
100    }
101    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
102    {
103        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20, 100);
104        maila.Shape = Shape.Rectangle;
105        maila.X = x;
106        maila.Y = y;
107        maila.Restitution = 10.0;
108        Add(maila);
109        return maila;
110    }
111    void AsetaOhjaimet()
112    {
113        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1 Mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
114        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
115        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
116        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
117        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "PLS DOLAN STAAPH");
118
119        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
120        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
121        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
122        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
123
124        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
125        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
126    }
127    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
128    {
129        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
130        {
131            maila.Velocity = Vector.Zero;
132            return;
133        }
134        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
135        {
136            maila.Velocity = Vector.Zero;
137            return;
138        }
139
140        maila.Velocity = nopeus;
141    }
142} 
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.