source: 2013/30/SenkoL/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs @ 4636

Revision 4636, 5.1 KB checked in by seleung, 7 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli1 : PhysicsGame
10{
11    Image pelaajankuva = LoadImage("pelaaja");
12    Image vihollisenkuva= LoadImage("vihollinen");
13    PhysicsObject pelaaja;
14    PhysicsObject vihollinen;
15    AssaultRifle pelaajan1ase;
16    IntMeter pisteLaskuri;
17    public override void Begin()
18    {
19        Mouse.IsCursorVisible = true;
20
21        luokentta();
22        LuoPistelaskuri();
23
24
25        Camera.Zoom(2.5);
26        Camera.Follow(pelaaja);
27       
28        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
29
30        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
31        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
32    }
33    void luokentta()
34    {
35        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("luokentta");
36        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, luotaso);
37        ruudut.SetTileMethod("0026FF", luopelaaja);
38        ruudut.SetTileMethod("FF0000", lisaavihollinen);
39        ruudut.Execute(20, 20);
40        Level.BackgroundColor = Color.Brown;
41       
42    }
43    void lisaavihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
44    {
45        luovihollinen(paikka, leveys, korkeus);
46        Timer ajastin = new Timer();
47        ajastin.Interval = RandomGen.NextInt(5, 60);
48        ajastin.Timeout += delegate { luovihollinen(paikka, leveys, korkeus);};
49        ajastin.Start();
50
51
52    }
53    void luotaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
54    {
55        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
56        taso.Restitution = 0.0;
57        taso.Color = Color.Black;
58        taso.Position = paikka;
59        Add(taso);
60    }
61    void luopelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
62    {
63        pelaaja = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
64        pelaaja.Restitution = 0.0;
65        pelaaja.LinearDamping = 0.9;
66        pelaaja.Position = paikka;
67        pelaaja.CanRotate = false;
68        pelaaja.CollisionIgnoreGroup = 2;
69        pelaaja.Image = pelaajankuva;
70        pelaaja.Tag = "player";
71        Add(pelaaja);
72        pelaajan1ase = new AssaultRifle(30, 10);
73        pelaajan1ase.ProjectileCollision = CollisionHandler.DestroyObject;
74        Add(pelaajan1ase);
75
76        pelaajan1ase.Ammo.LowerLimit += delegate { AloitaLataus(pelaajan1ase); };
77       
78
79        //pelaaja.Add(pelaajan1ase);
80        //pelaajan1ase.Position += new Vector(0, 7);
81        //Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "Tähtää aseella");
82        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, ammuaseella,"ammu",pelaajan1ase);
83        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, liikutapelaaja, null, new Vector(-500, 0));
84        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, liikutapelaaja, null, new Vector(500, 0));
85        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, liikutapelaaja, null, new Vector(0, 500));
86        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, liikutapelaaja, null, new Vector(0, -500));
87
88    }
89
90    void AloitaLataus(AssaultRifle ase)
91    {
92        Timer ajastin = new Timer();
93        ajastin.Interval = 10;
94        ajastin.Timeout += delegate { ase.Ammo.Value = 100; };
95        ajastin.Start(1);
96    }
97
98
99
100    protected override void Update(Time time)
101    {
102        if (pelaaja != null && pelaajan1ase != null)
103        {
104            Vector suunta = (Mouse.PositionOnWorld - pelaaja.AbsolutePosition).Normalize();
105            pelaajan1ase.Angle = suunta.Angle;
106            pelaajan1ase.Position = pelaaja.Position + suunta * 10;
107
108
109        }
110        base.Update(time);
111       
112    }
113
114    void ammusosui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
115    {
116
117        kohde.Destroy();
118
119    }
120    void ammuaseella(AssaultRifle ase)
121    {
122        PhysicsObject ammus = ase.Shoot();
123       
124        if (ammus != null)
125        {
126
127            ammus.CollisionIgnoreGroup = pelaaja.CollisionIgnoreGroup;
128            AddCollisionHandler(ammus, "pahis", ammusosui);
129        }
130    }
131   
132    void liikutapelaaja(Vector vektori)
133    {
134        pelaaja.Push(vektori);
135    }
136    void luovihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
137    {
138        vihollinen = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
139        vihollinen.Restitution = 0.0;
140        vihollinen.LinearDamping = 0.5;
141        vihollinen.Position = paikka;
142        vihollinen.Image = vihollisenkuva;
143        vihollinen.Tag = "pahis";
144        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("player");
145        vihollinen.Brain = seuraajanAivot;
146        seuraajanAivot.Speed = 150;
147        vihollinen.Destroyed += lisaapisteita;
148        Add(vihollinen);
149
150
151    }
152    void LuoPistelaskuri()
153    {
154        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
155
156        Label pisteNaytto = new Label();
157        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
158        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
159        pisteNaytto.TextColor = Color.Black;
160        pisteNaytto.Color = Color.White;
161
162        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
163        Add(pisteNaytto);
164    }
165    void lisaapisteita()
166    {
167        pisteLaskuri.Value += 1;
168    }
169
170   
171}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.