source: 2013/30/SenkoL/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs @ 4578

Revision 4578, 1.7 KB checked in by seleung, 9 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli1 : PhysicsGame
10{
11    Image pelaajankuva = LoadImage("pelaaja");
12    Image vihollisenkuva= LoadImage("vihollinen");
13   
14    public override void Begin()
15    {
16        luokentta();
17       
18       
19
20        Camera.ZoomToLevel();
21       
22        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
23
24        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
25        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
26    }
27    void luokentta()
28    {
29        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("luokentta");
30        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, luotaso);
31        ruudut.SetTileMethod("0026FF", luopelaaja);
32        ruudut.SetTileMethod("FF0000", luovihollinen);
33        ruudut.Execute(20, 20);
34    }
35    void luotaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
36    {
37        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
38        taso.Color = Color.Black;
39        taso.Position = paikka;
40        Add(taso);
41    }
42    void luopelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
43    {
44        PhysicsObject pelaaja = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
45        pelaaja.Color = Color.Red;
46        pelaaja.Position = paikka;
47        pelaaja.Image = pelaajankuva;
48        Add(pelaaja);
49    }
50    void luovihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
51    {
52        PhysicsObject vihollinen = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
53        vihollinen.Color = Color.Yellow;
54        vihollinen.Position = paikka;
55        vihollinen.Image = vihollisenkuva;
56        Add(vihollinen);
57    }
58}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.