source: 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/Paranneltu Jypeli/Brains/Brain.cs @ 4507

Revision 4507, 4.5 KB checked in by anlakane, 6 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1#region MIT License
2/*
3 * Copyright (c) 2009 University of Jyväskylä, Department of Mathematical
4 * Information Technology.
5 *
6 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
7 * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
8 * in the Software without restriction, including without limitation the rights
9 * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
10 * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
11 * furnished to do so, subject to the following conditions:
12 *
13 * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
14 * all copies or substantial portions of the Software.
15 *
16 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
17 * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
18 * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
19 * AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
20 * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
21 * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
22 * THE SOFTWARE.
23 */
24#endregion
25
26/*
27 * Authors: Tero Jäntti, Tomi Karppinen, Janne Nikkanen.
28 */
29
30using System.ComponentModel;
31using System;
32
33namespace Jypeli
34{
35    /// <summary>
36    /// Aivoluokka peliolioille.
37    /// Voidaan käyttää tekoälyn ja tilannekohtaisten toimintamallien luomiseen
38    /// peliolioille, esimerkkinä tietokoneen ohjaamat viholliset.
39    /// </summary>   
40    public class Brain
41    {
42        /// <summary>
43        /// Tyhjät aivot, eivät sisällä mitään toiminnallisuutta.
44        /// </summary>
45        internal static readonly Brain None = new Brain();
46
47        private bool active = true;       
48
49        /// <summary>
50        /// Aivot käytössä tai pois käytöstä.
51        /// </summary>
52        public bool Active
53        {
54            get { return active; }
55            set { active = value; }
56        }
57
58        private IGameObject _owner;
59
60        /// <summary>
61        /// Aivojen haltija.
62        /// </summary>
63        public IGameObject Owner
64        {
65            get { return _owner; }
66            set
67            {
68                if ( _owner == value ) return;
69                IGameObject prevOwner = _owner;
70                _owner = value;
71                if ( prevOwner != null ) OnRemove( prevOwner );
72                if ( value != null ) OnAdd( value );
73            }
74        }
75
76        internal void AddToGameEvent()
77        {
78            OnAddToGame();
79        }
80
81        internal void DoUpdate( Time time )
82        {
83            if ( Active )
84                Update( time );
85        }
86
87        /// <summary>
88        /// Kutsutaan, kun aivot lisätään oliolle.
89        /// </summary>
90        /// <param name="newOwner">Olio, jolle aivot lisättiin.</param>
91        [EditorBrowsable( EditorBrowsableState.Never )]
92        protected virtual void OnAdd( IGameObject newOwner )
93        {
94        }
95
96        /// <summary>
97        /// Kutsutaan, kun aivot poistetaan oliolta.
98        /// </summary>
99        /// <param name="prevOwner">Olio, jolta aivot poistettiin.</param>
100        [EditorBrowsable( EditorBrowsableState.Never )]
101        protected virtual void OnRemove( IGameObject prevOwner )
102        {
103        }
104
105        /// <summary>
106        /// Kutsutaan, kun aivojen omistaja lisätään peliin tai omistajaksi
107        /// asetetaan olio, joka on jo lisätty peliin.
108        /// </summary>
109        [EditorBrowsable( EditorBrowsableState.Never )]
110        protected virtual void OnAddToGame() { }
111
112        /// <summary>
113        /// Kutsutaan, kun tilaa päivitetään.
114        /// Suurin osa päätöksenteosta tapahtuu täällä.
115        /// Perivässä luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa
116        /// kantaluokan methodia.
117        /// </summary>
118        /// <param name="time">Päivityksen ajanhetki.</param>
119        [EditorBrowsable( EditorBrowsableState.Never )]
120        protected virtual void Update( Time time ) { }
121
122        /// <summary>
123        /// Kutsutaan, kun tapahtuu törmäys.
124        /// Perivässä luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa
125        /// kantaluokan methodia.
126        /// </summary>
127        /// <param name="target">Olio, johon törmätään.</param>
128        [EditorBrowsable( EditorBrowsableState.Never )]
129        public virtual void OnCollision( IGameObject target )
130        {
131        }
132    }
133}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.