source: 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/Vakiot.cs @ 4580

Revision 4580, 2.1 KB checked in by anlakane, 7 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using Jypeli;
6
7/// <summary>
8/// Luokka pelin vakioiden helppoa käytettävyyttä varten.
9/// </summary>
10public abstract class Vakiot
11{
12    #region Peli
13
14    public const int PELAAJIEN_MAARA = 2;
15    public const double PELAAJIEN_ELAMIEN_MAARA = 20.0;
16    public const double PELAAJAN_ELAMIEN_REGENEROITUMISVAUHTI = 3.0;
17    public const double PELAAJAN_RESPAUS_AIKA = 2.0;
18    public const double PELAAJAN_MINIMIRESPAUSETAISYYS_KUOLEMAPAIKASTA = 200.0;
19    public const int PELAAJAN_KRANAATTIEN_OLETUSMAARA = 3;
20    //public static readonly Vector[] PELAAJIEN_VAIHTOEHTOISET_SPAWNAUSPAIKAT = { new Vector(0, -600), new Vector(0, 700), new Vector(-1030, 1450), new Vector(1030, 1450) };
21         
22    public const int PARTIKKELEIDEN_MAX_MAARA = 4000;
23    public const int TEHOSTEOBJEKTIEN_MAX_MAARA = 750;
24    public const int PICKUPIEN_MAARA = 20;
25    public const int KENTAN_LEVEYS = 60;
26    public const int KENTAN_KORKEUS = 60;
27    public const int KENTAN_RUUDUN_LEVEYS = 50;
28    public const int KENTAN_RUUDUN_KORKEUS = 50;
29    public const int KIELLETYN_ALUEEN_LEVEYS_KENTAN_REUNOILLA = 10;
30    public const double PELAAJAN_SUURIN_SALLITTU_X_KENTALLA = (KENTAN_RUUDUN_LEVEYS * (KENTAN_LEVEYS - KIELLETYN_ALUEEN_LEVEYS_KENTAN_REUNOILLA)) / 2;
31    public const double PELAAJAN_SUURIN_SALLITTU_Y_KENTALLA = (KENTAN_RUUDUN_KORKEUS * (KENTAN_KORKEUS - KIELLETYN_ALUEEN_LEVEYS_KENTAN_REUNOILLA)) / 2;
32    public const double PELAAJAN_PIENIN_SALLITTU_X_KENTALLA = -PELAAJAN_SUURIN_SALLITTU_X_KENTALLA;
33    public const double PELAAJAN_PIENIN_SALLITTU_Y_KENTALLA = -PELAAJAN_SUURIN_SALLITTU_Y_KENTALLA;
34
35    #endregion
36
37    #region Infinite
38
39    public const double SPAWNAUS_VAUHTI = 4.0; // 4.0
40    public const int RESPAUSTEN_OLETUSMAARA = 5;
41    public const int VIHOLLISTEN_OLETUS_MAX_MAARA_SPAWNAUSKIERROSTA_KOHTI = 3;
42    public const double PALJONKO_VIHOLLISET_SPAWNAAVAT_KENTAN_RAJOJEN_ULKOPUOLELLE = 100.0;
43    public const int VIHOLLISTEN_MAX_MAARA_PELISSA = 30; // 20
44
45    #endregion
46}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.