source: 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/Laatikko.cs @ 4507

Revision 4507, 1.0 KB checked in by anlakane, 6 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using Jypeli;
6using Jypeli.Assets;
7using Jypeli.Controls;
8using Jypeli.Effects;
9using Jypeli.Widgets;
10
11public class Laatikko : PhysicsObject
12{
13    //Laatikon kertakäyttöisyys, voi ottaa 15 sekunnin päästä uudestaan
14    Image laatikonKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("kamaa");
15
16    private bool onkokäytössä = true;
17    public bool OnkoKäytössä
18    {
19        get { return onkokäytössä; }
20        set { onkokäytössä = value; }
21    }
22    private Timer laatikonaika;
23    public Timer LaatikonAika
24    {
25        get { return laatikonaika; }
26        set { laatikonaika = value; }
27    }
28
29    public Laatikko(double width, double height)
30        : base(width, height)
31    {
32        this.laatikonaika = new Timer();
33        this.laatikonaika.Interval = 15;
34        this.laatikonaika.Timeout += delegate { this.onkokäytössä = true; this.laatikonaika.Reset(); this.Image = laatikonKuva; this.IgnoresCollisionResponse = false; };
35    }
36}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.