source: 2013/30/MiskaK/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/MW2(My Warfare 2)/Aseet.cs @ 4677

Revision 4677, 20.2 KB checked in by anlakane, 6 years ago (diff)

Korjattu kopteri. Tehty uutta Escape-pelimuotoa ja lisätty sille valikko. Lisätty deathmatchiin vaihtoehtoinen teema.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using Jypeli;
6
7/// <summary>
8/// Aseiden luonti.
9/// </summary>
10public static class Aseet
11{
12    public static readonly SoundEffect singonAani = MW2_My_Warfare_2_.LoadSoundEffect("Blast");
13    public static readonly SoundEffect pistoolinAani = MW2_My_Warfare_2_.LoadSoundEffect("pistol");
14    public static readonly SoundEffect snipanAani = MW2_My_Warfare_2_.LoadSoundEffect("awp1");
15    public static readonly SoundEffect rynkynAani = MW2_My_Warfare_2_.LoadSoundEffect("ak47-1");
16    public static readonly SoundEffect singonLaukausAani = MW2_My_Warfare_2_.LoadSoundEffect("rpg7");
17    public static readonly SoundEffect minigunAani = MW2_My_Warfare_2_.LoadSoundEffect("m249SAW_aani");
18    public static readonly SoundEffect magnumAani = MW2_My_Warfare_2_.LoadSoundEffect("Magnum44");
19    public static readonly SoundEffect nyrkkiAani = MW2_My_Warfare_2_.LoadSoundEffect("nyrkki");
20    public static readonly SoundEffect vintorezAani = MW2_My_Warfare_2_.LoadSoundEffect("vintorez_shot");
21    public static readonly SoundEffect haulikkoAani = MW2_My_Warfare_2_.LoadSoundEffect("shotgun_shot");
22
23    public static Image pelaaja1pistooliKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja1pistooli");
24    public static Image pelaaja1rynkkyKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja1rynkky");
25    public static Image pelaaja1haulikkoKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja1haulikko1");
26    public static Image pelaaja1minigunKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja1SAW");
27    public static Image pelaaja1snipaKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja1snipa");
28    public static Image pelaaja1varsijousiKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja1varsijousi1");
29    public static Image pelaaja1rpgKuva1 = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja1rpg1");
30    public static Image pelaaja1rpgKuva2 = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja1rpg2");
31    public static Image pelaaja1magnumKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja1magnum");
32    public static Image pelaaja1nyrkkiKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja1nyrkki1");
33    public static Image pelaaja1vintorezKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja1vintorez");
34
35    public static Image pelaaja2pistooliKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja2pistooli");
36    public static Image pelaaja2rynkkyKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja2rynkky");
37    public static Image pelaaja2haulikkoKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja2haulikko1");
38    public static Image pelaaja2minigunKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja2SAW");
39    public static Image pelaaja2snipaKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja2snipa");
40    public static Image pelaaja2varsijousiKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja2varsijousi1");
41    public static Image pelaaja2rpgKuva1 = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja2rpg1");
42    public static Image pelaaja2rpgKuva2 = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja2rpg2");
43    public static Image pelaaja2magnumKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja2magnum");
44    public static Image pelaaja2nyrkkiKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja2nyrkki1");
45    public static Image pelaaja2vintorezKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("pelaaja2vintorez");
46
47    public static Image rpgAmmusKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("rpgammus");
48    public static Image varsijousenNuolenKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("varsijousennuoli");
49    public static Image haulikonHylsyKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("haulikonhylsy_ammuttu");
50    public static Image binaryAmmusKuva = MW2_My_Warfare_2_.LoadImage("binaryluoti");
51
52    public const double KRANAATIN_MAKSIMI_DAMAGE = 25;
53    public const double SINGON_MAKSIMI_DAMAGE = 45;
54
55    /// <summary>
56    /// Luodaan pistooli.
57    /// </summary>
58    /// <returns>Pistooli.</returns>
59    public static Ase LuoPistooli()
60    {
61        Ase pistooli = new Ase(30, 10);
62        pistooli.aikaJolloinVoiLuoda = 0;
63        pistooli.Ammo.Value = 20;
64        pistooli.Ammo.MaxValue = 20;
65        pistooli.IsVisible = false;
66        pistooli.Power.DefaultValue = 550; // 400
67        pistooli.Power.Value = 550;
68        pistooli.AttackSound = pistoolinAani;
69        pistooli.TuhovoimaElaviaVastaan = 1.5; //2.5
70        pistooli.TuhovoimaTuhoutuviaVastaan = 0.5; //0.25
71        pistooli.LataukseenKuluvaAika = 1.0;
72        pistooli.AseenHajoama = new Vector(-25.0, 25.0);
73        pistooli.FireRate = 16; // 12
74        pistooli.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.0);
75        pistooli.Tag = "pistooli";
76        pistooli.AseenNimi = "Glock 18";
77        pistooli.MaxAmmo = new IntMeter(350);
78        pistooli.MaxAmmo.MaxValue = 350;
79        pistooli.LatausAnimaatio1 = MW2_My_Warfare_2_.LoadImages("pelaaja1pistooli", "pelaaja1pistooli1", "pelaaja1pistooli2", "pelaaja1pistooli3", "pelaaja1pistooli4", "pelaaja1pistooli3", "pelaaja1pistooli2", "pelaaja1pistooli1", "pelaaja1pistooli5", "pelaaja1pistooli6", "pelaaja1pistooli5", "pelaaja1pistooli");
80        pistooli.LatausAnimaatio2 = MW2_My_Warfare_2_.LoadImages("pelaaja2pistooli", "pelaaja2pistooli1", "pelaaja2pistooli2", "pelaaja2pistooli3", "pelaaja2pistooli4", "pelaaja2pistooli3", "pelaaja2pistooli2", "pelaaja2pistooli1", "pelaaja2pistooli5", "pelaaja2pistooli6", "pelaaja2pistooli5", "pelaaja2pistooli");
81        pistooli.Pelaajan1AseKuva = pelaaja1pistooliKuva;
82        pistooli.Pelaajan2AseKuva = pelaaja2pistooliKuva;
83        pistooli.UsesTracers = true;
84        return pistooli;
85    }
86
87    /// <summary>
88    /// Luodaan rynkky.
89    /// </summary>
90    /// <returns>Rynkky.</returns>
91    public static Ase LuoRynkky()
92    {
93        Ase rynkky = new Ase(30, 10);
94        rynkky.IsVisible = false;
95        rynkky.aikaJolloinVoiLuoda = 15;//15
96        rynkky.FireRate = 10.8; // 8
97        rynkky.TuhovoimaTuhoutuviaVastaan = 1;
98        rynkky.TuhovoimaElaviaVastaan = 2.8;
99        rynkky.AseenHajoama = new Vector(-15.0, 15.0);
100        rynkky.Power.Value = 700; //450
101        rynkky.Power.DefaultValue = 700;
102        rynkky.LataukseenKuluvaAika = 1.5;
103        rynkky.AttackSound = rynkynAani;
104        rynkky.Ammo.MaxValue = 30;
105        rynkky.MaxAmmo = new IntMeter(120);
106        rynkky.MaxAmmo.MaxValue = 120;
107        rynkky.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.5);
108        rynkky.Tag = "rynkky";
109        rynkky.AseenNimi = "AK-74M";
110        rynkky.Pelaajan1AseKuva = pelaaja1rynkkyKuva;
111        rynkky.Pelaajan2AseKuva = pelaaja2rynkkyKuva;
112        rynkky.LatausAnimaatio1 = MW2_My_Warfare_2_.LoadImages("pelaaja1rynkky", "pelaaja1rynkky1", "pelaaja1rynkky2", "pelaaja1rynkky3", "pelaaja1rynkky4", "pelaaja1rynkky5", "pelaaja1rynkky6", "pelaaja1rynkky7", "pelaaja1rynkky8", "pelaaja1rynkky1", "pelaaja1rynkky9", "pelaaja1rynkky10", "pelaaja1rynkky9", "pelaaja1rynkky");
113        rynkky.LatausAnimaatio2 = MW2_My_Warfare_2_.LoadImages("pelaaja2rynkky", "pelaaja2rynkky1", "pelaaja2rynkky2", "pelaaja2rynkky3", "pelaaja2rynkky4", "pelaaja2rynkky5", "pelaaja2rynkky6", "pelaaja2rynkky7", "pelaaja2rynkky8", "pelaaja2rynkky1", "pelaaja2rynkky9", "pelaaja2rynkky10", "pelaaja2rynkky9", "pelaaja2rynkky");
114        rynkky.UsesTracers = true;
115        rynkky.AseenLapaisy = 0.01;
116        return rynkky;
117    }
118
119    /// <summary>
120    /// Luodaan minigun.
121    /// </summary>
122    /// <returns>Minigun.</returns>
123    public static Ase LuoMinigun()
124    {
125        Ase minigun = new Ase(30, 10);
126        minigun.TuhovoimaTuhoutuviaVastaan = 1.0;//0.2
127        minigun.TuhovoimaElaviaVastaan = 2.0; // 1.0
128        minigun.AseenHajoama = new Vector(-25.0, 25.0); // (-25.0, 25.0)
129        minigun.aikaJolloinVoiLuoda = 60;//60
130        minigun.Ammo.Value = 200;
131        minigun.Ammo.MaxValue = 200;
132        minigun.AttackSound = minigunAani;
133        minigun.MaxAmmo = new IntMeter(200);
134        minigun.MaxAmmo.MaxValue = 200;
135        minigun.Power.Value = 500; // 450
136        minigun.Power.DefaultValue = 900;
137        minigun.LataukseenKuluvaAika = 5.0;
138        minigun.FireRate = 16.7; // 30
139        minigun.IsVisible = false;
140        minigun.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.0);
141        minigun.Tag = "minigun";
142        minigun.AseenNimi = "M249 SAW";
143        minigun.Pelaajan1AseKuva = pelaaja1minigunKuva;
144        minigun.Pelaajan2AseKuva = pelaaja2minigunKuva;
145        minigun.UsesTracers = true;
146        minigun.TracerBrightness = 20.0;
147        minigun.TracerLength = 0.4;
148        return minigun;
149    }
150
151    /// <summary>
152    /// Luodaan snipa.
153    /// </summary>
154    /// <returns>Snipa.</returns>
155    public static Ase LuoSnipa()
156    {
157        Ase snipa = new Ase(30, 10);
158        snipa.Ammo.MaxValue = 5;
159        snipa.MaxAmmo = new IntMeter(10);
160        snipa.MaxAmmo.MaxValue = 10;
161        snipa.FireRate = 1.0;
162        snipa.AttackSound = snipanAani;
163        snipa.TuhovoimaTuhoutuviaVastaan = 10;
164        snipa.TuhovoimaElaviaVastaan = 20;
165        snipa.LataukseenKuluvaAika = 2.0;
166        snipa.AseenHajoama = new Vector(-3.0, 3.0);
167        snipa.aikaJolloinVoiLuoda = 90;//90
168        snipa.Power.Value = 900;
169        snipa.Power.DefaultValue = 900;
170        snipa.IsVisible = false;
171        snipa.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(5);
172        snipa.Tag = "snipa";
173        snipa.AseenNimi = "SVD Dragunov";
174        snipa.Pelaajan1AseKuva = pelaaja1snipaKuva;
175        snipa.Pelaajan2AseKuva = pelaaja2snipaKuva;
176        snipa.UsesTracers = true;
177        snipa.TracerBrightness = 3.0;
178        snipa.TracerLength = 1.0;
179        snipa.AseenLapaisy = 0.1;
180        return snipa;
181    }
182
183    /// <summary>
184    /// Luodaan sinko.
185    /// </summary>
186    /// <returns>Sinko.</returns>
187    public static Ase LuoSinko()
188    {
189        Ase sinko = new Ase(30, 10);
190        sinko.AttackSound = singonLaukausAani;
191        sinko.Ammo.MaxValue = 1;//2
192        sinko.MaxAmmo = new IntMeter(2);
193        sinko.MaxAmmo.MaxValue = 2;
194        sinko.Power.Value = 450;
195        sinko.Power.DefaultValue = 450;
196        sinko.LataukseenKuluvaAika = 2.0;
197        sinko.AseenHajoama = new Vector(-10.0, 10.0);
198        sinko.IsVisible = false;
199        sinko.FireRate = 0.5; // 0.5
200        sinko.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(5);
201        sinko.ProjectileCollision = MW2_My_Warfare_2_.Peli.SingonAmmusRajahtaa;
202        sinko.aikaJolloinVoiLuoda = 180;//120
203        sinko.Tag = "sinko";
204        sinko.AseenNimi = "RPG-7";
205        sinko.luodinKuva = rpgAmmusKuva;
206        sinko.TuleekoHylsya = false;
207        sinko.Pelaajan1AseKuva = pelaaja1rpgKuva1;
208        sinko.Pelaajan2AseKuva = pelaaja2rpgKuva1;
209        return sinko;
210    }
211
212    /// <summary>
213    /// Luodaan haulikko.
214    /// </summary>
215    /// <returns>Haulikko.</returns>
216    public static Ase LuoHaulikko()
217    {
218        Ase haulikko = new Ase(30, 10);
219        haulikko.Ammo.MaxValue = 5;
220        haulikko.Power.Value = 450; //350
221        haulikko.Power.DefaultValue = 450;
222        haulikko.AseenHajoama = new Vector(-40.0, 40.0);
223        haulikko.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(0.25);
224        haulikko.TuhovoimaElaviaVastaan = 4;
225        haulikko.TuhovoimaTuhoutuviaVastaan = 2;
226        haulikko.LataukseenKuluvaAika = 3.5;
227        haulikko.MaxAmmo = new IntMeter(60);
228        haulikko.MaxAmmo.MaxValue = 60;
229        haulikko.hylsynKuva = haulikonHylsyKuva;
230        haulikko.FireRate = 1;
231        haulikko.BulletsPerShot = 10;
232        haulikko.IsVisible = false;
233        haulikko.Tag = "haulikko";
234        haulikko.AseenNimi = "Remington 870";
235        haulikko.AttackSound = haulikkoAani;
236        haulikko.aikaJolloinVoiLuoda = 30; //30
237        haulikko.Pelaajan1AseKuva = pelaaja1haulikkoKuva;
238        haulikko.Pelaajan2AseKuva = pelaaja2haulikkoKuva;
239        haulikko.TuleekoHylsya = false;
240        haulikko.UsesTracers = true;
241        return haulikko;
242    }
243
244    /// <summary>
245    /// Luodaan nyrkki-meleease.
246    /// </summary>
247    /// <returns>Nyrkki.</returns>
248    public static Ase LuoNyrkki()
249    {
250        Ase nyrkki = new Ase(30, 10);
251        nyrkki.Ammo.MaxValue = Int32.MaxValue;
252        nyrkki.Power.Value = 450;
253        nyrkki.InfiniteAmmo = true;
254        nyrkki.Power.DefaultValue = 450;
255        nyrkki.AseenHajoama = new Vector(0.0, 0.0);
256        nyrkki.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(0.035); // 0.035
257        nyrkki.TuhovoimaElaviaVastaan = 10;
258        nyrkki.TuhovoimaTuhoutuviaVastaan = 10;
259        nyrkki.LataukseenKuluvaAika = 1;
260        nyrkki.AttackSound = nyrkkiAani;
261        nyrkki.MaxAmmo = new IntMeter(Int32.MaxValue);
262        nyrkki.MaxAmmo.MaxValue = Int32.MaxValue;
263        nyrkki.FireRate = 1; // 1
264        nyrkki.IsVisible = false;
265        nyrkki.Tag = "nyrkki";
266        nyrkki.AseenNimi = "Luuvitonen";
267        nyrkki.aikaJolloinVoiLuoda = 1;
268        nyrkki.OnkoMeleeAse = true;
269        nyrkki.Pelaajan1AseKuva = pelaaja1nyrkkiKuva;
270        nyrkki.Pelaajan2AseKuva = pelaaja2nyrkkiKuva;
271        nyrkki.HyokkaysAnimaatio1 = new Animation(MW2_My_Warfare_2_.LoadImages("pelaaja1nyrkki1", "pelaaja1nyrkki2", "pelaaja1nyrkki3", "pelaaja1nyrkki4", "pelaaja1nyrkki3", "pelaaja1nyrkki2", "pelaaja1nyrkki1"));
272        nyrkki.HyokkaysAnimaatio2 = new Animation(MW2_My_Warfare_2_.LoadImages("pelaaja2nyrkki1", "pelaaja2nyrkki2", "pelaaja2nyrkki3", "pelaaja2nyrkki4", "pelaaja2nyrkki3", "pelaaja2nyrkki2", "pelaaja2nyrkki1"));
273        return nyrkki;
274    }
275
276    /// <summary>
277    /// Luodaan varsijousi.
278    /// </summary>
279    /// <returns>Varsijousi.</returns>
280    public static Ase LuoVarsijousi()
281    {
282        Ase varsijousi = new Ase(30, 10);
283        varsijousi.Ammo.MaxValue = 1; // 1
284        varsijousi.Power.Value = 400;
285        varsijousi.Power.DefaultValue = 400;
286        varsijousi.AseenHajoama = new Vector(0.0, 0.0);
287        varsijousi.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(60); //60
288        varsijousi.TuhovoimaElaviaVastaan = 20;
289        varsijousi.TuhovoimaTuhoutuviaVastaan = 0;
290        varsijousi.LataukseenKuluvaAika = 2;
291        varsijousi.AttackSound = null; 
292        varsijousi.MaxAmmo = new IntMeter(5);
293        varsijousi.MaxAmmo.MaxValue = 10;
294        varsijousi.FireRate = 1; //1
295        varsijousi.IsVisible = false;
296        varsijousi.Tag = "varsijousi";
297        varsijousi.AseenNimi = "Varsijousi";
298        varsijousi.OnkoMeleeAse = false;
299        varsijousi.HaviaakoAmmusOsumasta = false;
300        varsijousi.TuleekoHylsya = false;
301        varsijousi.luodinKuva = varsijousenNuolenKuva;
302        varsijousi.CanHitOwner = false;
303        varsijousi.Pelaajan1AseKuva = pelaaja1varsijousiKuva;
304        varsijousi.Pelaajan2AseKuva = pelaaja2varsijousiKuva;
305        varsijousi.aikaJolloinVoiLuoda = 75;
306        return varsijousi;
307    }
308
309    public static Ase LuoMagnum()
310    {
311        Ase magnum = new Ase(30, 10);
312        magnum.aikaJolloinVoiLuoda = 45; //45
313        magnum.Ammo.Value = 6;
314        magnum.Ammo.MaxValue = 6;
315        magnum.IsVisible = false;
316        magnum.Power.DefaultValue = 600;
317        magnum.Power.Value = 600;
318        magnum.AttackSound = magnumAani;
319        magnum.TuhovoimaElaviaVastaan = 12;
320        magnum.TuhovoimaTuhoutuviaVastaan = 5;
321        magnum.LataukseenKuluvaAika = 3.0;
322        magnum.AseenHajoama = new Vector(-10.0, 10.0);
323        magnum.FireRate = 1.5;
324        magnum.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
325        magnum.Tag = "magnum";
326        magnum.AseenNimi = ".44 Magnum";
327        magnum.MaxAmmo = new IntMeter(50);
328        magnum.MaxAmmo.MaxValue = 50;
329        magnum.Pelaajan1AseKuva = pelaaja1magnumKuva;
330        magnum.Pelaajan2AseKuva = pelaaja2magnumKuva;
331        magnum.TuleekoHylsya = false;
332        magnum.UsesTracers = true;
333        magnum.TracerBrightness = 2.0;
334        return magnum;
335    }
336
337    public static Ase LuoOhjus()
338    {
339        Ase ohjus = new Ase(30, 10);
340        ohjus.aikaJolloinVoiLuoda = Int32.MaxValue;
341        ohjus.Ammo.Value = 1;
342        ohjus.Ammo.MaxValue = 1;
343        ohjus.IsVisible = false;
344        ohjus.Power.DefaultValue = 300;
345        ohjus.Power.Value = 300;
346        ohjus.AttackSound = singonLaukausAani;
347        ohjus.LataukseenKuluvaAika = 3.0;
348        ohjus.AseenHajoama = new Vector(-10.0, 10.0);
349        ohjus.FireRate = 0.25;
350        ohjus.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(30.0);
351        ohjus.Tag = "ohjus";
352        ohjus.AseenNimi = "Therminator";
353        ohjus.MaxAmmo = new IntMeter(5);
354        ohjus.MaxAmmo.MaxValue = 5;
355        ohjus.Pelaajan1AseKuva = pelaaja1rpgKuva1;
356        ohjus.Pelaajan2AseKuva = pelaaja2rpgKuva1;
357        ohjus.TuleekoHylsya = false;
358        ohjus.UsesTracers = true;
359        ohjus.TracerBrightness = 3.0;
360        ohjus.TracerLength = 0.5;
361        ohjus.IsHoming = true;
362        ohjus.ProjectileCollision = MW2_My_Warfare_2_.Peli.SingonAmmusRajahtaa;
363        return ohjus;
364    }
365
366    public static Ase LuoBinaryRifle()
367    {
368        Ase binaryrifle = new Ase(30, 10);
369
370        binaryrifle.Ammo.MaxValue = 2;
371        binaryrifle.Ammo.Value = 2;
372        binaryrifle.MaxAmmo = new IntMeter(12);
373        binaryrifle.MaxAmmo.MaxValue = 12;
374
375        binaryrifle.LataukseenKuluvaAika = 2.0;
376        binaryrifle.FireRate = 1.0;
377        binaryrifle.AttackSound = snipanAani;
378        binaryrifle.TuhovoimaTuhoutuviaVastaan = 50;
379        binaryrifle.TuhovoimaElaviaVastaan = 50;
380        binaryrifle.Power.Value = 2000;
381        binaryrifle.Power.DefaultValue = 2000;
382        binaryrifle.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(5);
383        binaryrifle.AseenHajoama = new Vector(0.0, 0.0);
384
385        binaryrifle.aikaJolloinVoiLuoda = Int32.MaxValue;//90
386        binaryrifle.IsVisible = false;
387       
388        binaryrifle.Tag = "binaryrifle";
389        binaryrifle.AseenNimi = "Binary Rifle";
390        binaryrifle.Pelaajan1AseKuva = pelaaja1snipaKuva;
391        binaryrifle.Pelaajan2AseKuva = pelaaja2snipaKuva;
392        binaryrifle.luodinKuva = binaryAmmusKuva;
393
394        binaryrifle.UsesTracers = true;
395        binaryrifle.TracerBrightness = 3.0;
396        binaryrifle.TracerLength = 1.0;
397        binaryrifle.OverrideTracerColor = Color.OrangeRed;
398        return binaryrifle;
399    }
400
401    public static Ase LuoVintorez()
402    {
403        Ase vintorez = new Ase(30, 10);
404        vintorez.IsVisible = false;
405        vintorez.aikaJolloinVoiLuoda = 120;//15
406        vintorez.FireRate = 15;
407        vintorez.TuhovoimaTuhoutuviaVastaan = 2;
408        vintorez.TuhovoimaElaviaVastaan = 6;
409        vintorez.AseenHajoama = new Vector(-2.0, 2.0);
410        vintorez.Power.Value = 600;
411        vintorez.Power.DefaultValue = 600;
412        vintorez.LataukseenKuluvaAika = 1.0;
413        vintorez.AttackSound = vintorezAani;
414        vintorez.Ammo.MaxValue = 10;
415        vintorez.MaxAmmo = new IntMeter(60);
416        vintorez.MaxAmmo.MaxValue = 60;
417        vintorez.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(3);
418        vintorez.Tag = "vintorez";
419        vintorez.AseenNimi = "VSS Vintorez";
420        vintorez.Pelaajan1AseKuva = pelaaja1vintorezKuva;
421        vintorez.Pelaajan2AseKuva = pelaaja2vintorezKuva;
422        vintorez.UsesTracers = true;
423        vintorez.TracerLength = 0.3;
424        return vintorez;
425    }
426
427    /// <summary>
428    /// Luodaan haulikko.
429    /// </summary>
430    /// <returns>Haulikko.</returns>
431    public static Ase LuoAutomaattiHaulikko()
432    {
433        Ase automaattihaulikko = new Ase(30, 10);
434        automaattihaulikko.Ammo.MaxValue = 20;
435        automaattihaulikko.Power.Value = 450; //350
436        automaattihaulikko.Power.DefaultValue = 450;
437        automaattihaulikko.AseenHajoama = new Vector(-60.0, 60.0);
438        automaattihaulikko.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(0.45);
439        automaattihaulikko.TuhovoimaElaviaVastaan = 1;
440        automaattihaulikko.TuhovoimaTuhoutuviaVastaan = 1;
441        automaattihaulikko.LataukseenKuluvaAika = 5;
442        automaattihaulikko.MaxAmmo = new IntMeter(60);
443        automaattihaulikko.MaxAmmo.MaxValue = 60;
444        automaattihaulikko.hylsynKuva = haulikonHylsyKuva;
445        automaattihaulikko.FireRate = 5;
446        automaattihaulikko.BulletsPerShot = 10;
447        automaattihaulikko.IsVisible = false;
448        automaattihaulikko.Tag = "automaattihaulikko";
449        automaattihaulikko.AseenNimi = "AA-12";
450        automaattihaulikko.AttackSound = haulikkoAani;
451        automaattihaulikko.aikaJolloinVoiLuoda = 0; //30
452        automaattihaulikko.Pelaajan1AseKuva = pelaaja1haulikkoKuva;
453        automaattihaulikko.Pelaajan2AseKuva = pelaaja2haulikkoKuva;
454        automaattihaulikko.TuleekoHylsya = false;
455        return automaattihaulikko;
456    }
457
458}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.