source: 2013/30/MiroV/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs @ 4536

Revision 4536, 5.9 KB checked in by lataelyl, 10 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using Jypeli;
6using Jypeli.Assets;
7using Jypeli.Controls;
8using Jypeli.Effects;
9using Jypeli.Widgets;
10
11public class FysiikkaPeli1 : PhysicsGame
12{
13    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
14    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
15
16    PhysicsObject pallo;
17    PhysicsObject maila1;
18    PhysicsObject maila2;
19
20    PhysicsObject vasenReuna;
21    PhysicsObject oikeaReuna;
22
23    IntMeter pelaajan1Pisteet;
24    IntMeter pelaajan2Pisteet;
25
26    public override void Begin()
27    {
28        LuoKentta();
29        AsetaOhjaimet();
30        LisaaLaskurit();
31        AloitaPeli();
32    }
33
34    void LuoKentta()
35    {
36        pallo.Color = Color.Red;
37        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
38        pallo.Shape = Shape.Circle;
39        pallo.X = -200.0;
40        pallo.Y = 0.0;
41        pallo.Restitution = 1.0;
42        pallo.KineticFriction = 0.0;
43        pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity;
44        Add(pallo);
45        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
46
47        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
48        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
49
50        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
51        vasenReuna.Restitution = 1.0;
52        vasenReuna.KineticFriction = 0.0;
53        vasenReuna.IsVisible = false;
54
55        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
56        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
57        oikeaReuna.KineticFriction = 0.0;
58        oikeaReuna.IsVisible = false;
59
60        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
61        ylaReuna.Restitution = 1.0;
62        ylaReuna.KineticFriction = 0.0;
63        ylaReuna.IsVisible = false;
64
65        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
66        alaReuna.Restitution = 1.0;
67        alaReuna.IsVisible = false;
68        alaReuna.KineticFriction = 0.0;
69
70        Level.BackgroundColor = Color.Black;
71
72        Camera.ZoomToLevel();
73    }
74
75    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
76    {
77        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
78        maila.Shape = Shape.Rectangle;
79        maila.X = x;
80        maila.Y = y;
81        maila.Restitution = 1.0;
82        maila.KineticFriction = 0.0;
83        Add(maila);
84        return maila;
85    }
86
87    void LisaaLaskurit()
88    {
89        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
90        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
91    }
92
93    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
94    {
95        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
96        laskuri.MaxValue = 10;
97
98        Label naytto = new Label();
99        naytto.BindTo(laskuri);
100        naytto.X = x;
101        naytto.Y = y;
102        naytto.TextColor = Color.White;
103        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
104        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
105        Add(naytto);
106
107        return laskuri;
108    }
109
110    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
111    {
112        if (kohde == oikeaReuna)
113        {
114            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
115        }
116        else if (kohde == vasenReuna)
117        {
118            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
119        }
120    }
121
122    void AloitaPeli()
123    {
124        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
125        pallo.Hit(impulssi);
126    }
127
128    void AsetaOhjaimet()
129    {
130        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
131        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
132        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
133        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
134
135        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
136        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
137        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
138        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
139
140        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
141        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
142
143        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
144        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
145        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
146        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
147
148        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
149        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
150        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
151        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
152
153        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
154        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
155    }
156
157    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
158    {
159        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
160        {
161            maila.Velocity = Vector.Zero;
162            return;
163        }
164        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
165        {
166            maila.Velocity = Vector.Zero;
167            return;
168        }
169
170        maila.Velocity = nopeus;
171    }
172}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.