source: 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/World/Tiles/TileFloor.cs @ 4535

Revision 4535, 509 bytes checked in by dezhidki, 8 years ago (diff)

Uusi versio:

  • Tason luonti valmis
  • Piirtojärjestys toimii
  • Palikoiden lisääminen ja muokkaus toimii
  • Esivalmistelut liikkumista varten
Line 
1using CastleMaster.Graphics;
2using Microsoft.Xna.Framework;
3
4namespace CastleMaster.World.Tiles
5{
6    public class TileFloor : Tile
7    {
8        public TileFloor(Level level)
9            : base(level)
10        {
11        }
12
13        public override void Render(RenderHelper renderer, Level level, Vector2 screenPos, int tileX, int tileZ, byte dataVal)
14        {
15            renderer.Render(screenPos, dataVal % 8, dataVal / 8, Resources.SPRITESHEET_TILES, Viewport.ZOOM);
16        }
17    }
18}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.