source: 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/World/LevelTest.cs @ 4535

Revision 4535, 1.8 KB checked in by dezhidki, 8 years ago (diff)

Uusi versio:

  • Tason luonti valmis
  • Piirtojärjestys toimii
  • Palikoiden lisääminen ja muokkaus toimii
  • Esivalmistelut liikkumista varten
Line 
1using CastleMaster.Entities.TileEntities;
2using CastleMaster.World.Tiles;
3using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
4
5namespace CastleMaster.World
6{
7    public class LevelTest : Level
8    {
9        private int TILE_FLOOR, TILE_WATER;
10
11        public LevelTest(Texture2D tileMap)
12            : base(tileMap)
13        {
14        }
15
16        protected override void InitTiles()
17        {
18            TILE_FLOOR = new TileFloor(this).ID;
19            TILE_WATER = new TileWater(this).ID;
20        }
21
22        protected override void InitLevel()
23        {
24            LevelBuilder lb = new LevelBuilder(this, tileMap);
25
26            lb.AddTile(0xFF404040, TILE_FLOOR);
27            lb.AddTile(0xFF0094FF, TILE_WATER);
28            lb.AddTile(0xFF808080, TILE_FLOOR, 1);
29            lb.AddTile(0xFF303030, TILE_FLOOR, 2);
30            lb.AddTile(0xFF202020, TILE_FLOOR, 4);
31            lb.AddTile(0xFF202021, TILE_FLOOR, 5);
32            lb.AddTile(0xFF101010, TILE_FLOOR, 3);
33            lb.AddTile(0xFF0094FF, TILE_WATER, 8);
34            lb.AddTile(0xFF00B200, TILE_FLOOR, 6);
35            lb.AddTile(0xFF00CC00, TILE_FLOOR, 6);
36            lb.AddTile(0xFFFF0000, TILE_FLOOR);
37            lb.AddTile(0xFFFF0001, TILE_FLOOR);
38            lb.AddEntity(0xFFFF6A00, typeof(TileEntityBlock), 0.0F, 0.0F, this, 0, 0);
39            lb.AddEntity(0xFFE55B00, typeof(TileEntityBlock), 0.0F, 0.0F, this, 4, 1);
40            lb.AddEntity(0xFF00B200, typeof(TileEntityBlock), 0.0F, 0.0F, this, 2, 2);
41            lb.AddEntity(0xFF00CC00, typeof(TileEntityBlock), 0.0F, 0.0F, this, 1, 2);
42            lb.AddEntity(0xFF00E500, typeof(TileEntityBlock), 0.0F, 0.0F, this, 0, 2);
43            lb.AddEntity(0xFF00FF00, typeof(TileEntityBlock), 0.0F, 0.0F, this, 6, 0);
44
45            lb.BuildLevel();
46        }
47    }
48}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.