source: 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/Players/Player.cs @ 4592

Revision 4592, 831 bytes checked in by dezhidki, 10 years ago (diff)

Lisätty toimiva sotilas. Korjattu OrderMove:n epätarkkuuksia. Lisätty AStariin muuttuja, jolla voi jättää loppupisteen läpipääsemättömyyden huomioimatta.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using CastleMaster.World;
6using CastleMaster.Graphics;
7using CastleMaster.Units;
8
9namespace CastleMaster.Players
10{
11    public abstract class Player
12    {
13        protected Team team;
14        protected Level level;
15        protected Camera camera;
16
17        public Player(Team team, Level level, Camera camera)
18        {
19            this.team = team;
20            this.level = level;
21            this.camera = camera;
22        }
23
24        public Level Level { get { return level; } }
25
26        public Camera Camera { get { return camera; } }
27
28        public Team Team { get { return team; } }
29
30        public virtual void Update()
31        {
32        }
33
34        public abstract Unit SelectUnit(Team team);
35    }
36}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.