source: 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/Physics/BoundingRectangle.cs @ 4535

Revision 4535, 1.3 KB checked in by dezhidki, 8 years ago (diff)

Uusi versio:

  • Tason luonti valmis
  • Piirtojärjestys toimii
  • Palikoiden lisääminen ja muokkaus toimii
  • Esivalmistelut liikkumista varten
Line 
1
2namespace CastleMaster.Physics
3{
4    public class BoundingRectangle
5    {
6        private float x0, z0, x1, z1;
7        private BoundingRectangleOwner owner;
8
9        public BoundingRectangle(float x0, float z0, float x1, float z1, BoundingRectangleOwner owner)
10        {
11            this.owner = owner;
12            this.x0 = x0;
13            this.z0 = z0;
14            this.x1 = x1;
15            this.z1 = z1;
16        }
17
18        public float XLeft { get { return x0; } }
19
20        public float XRight { get { return x1; } }
21
22        public float ZFar { get { return z0; } }
23
24        public float ZNear { get { return z1; } }
25
26        public BoundingRectangleOwner Owner { get { return owner; } }
27
28        public BoundingRectangle Update(float x0, float z0, float x1, float z1)
29        {
30            this.x0 = x0;
31            this.z0 = z0;
32            this.x1 = x1;
33            this.z1 = z1;
34
35            return this;
36        }
37
38        public bool Intersects(float x0, float z0, float x1, float z1)
39        {
40            if (x0 >= this.x1 && x1 <= this.x0 && z0 >= this.z1 && z1 <= this.z0) return false;
41            return true;
42        }
43
44        public bool Intersects(BoundingRectangle br)
45        {
46            return Intersects(br.x0, br.z0, br.x1, br.z1);
47        }
48
49    }
50}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.