source: 2013/30/DenisZ/CastleMaster/CastleMaster/CastleMaster/MathHelpers/FastFunctions.cs @ 4535

Revision 4535, 342 bytes checked in by dezhidki, 6 years ago (diff)

Uusi versio:

  • Tason luonti valmis
  • Piirtojärjestys toimii
  • Palikoiden lisääminen ja muokkaus toimii
  • Esivalmistelut liikkumista varten
Line 
1
2namespace CastleMaster.MathHelpers
3{
4    public static class FastFunctions
5    {
6        public static uint ToABGR(uint argb)
7        {
8            uint ag = argb & 0xFF00FF00;
9            uint r = (argb & 0x00FF0000) >> 16;
10            uint b = (argb & 0x000000FF) << 16;
11
12            return ag | r | b;
13        }
14    }
15}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.